Kategórie
Tlačové správy

Firmy sa digitalizácii neubránia

Vojna môže urýchliť ich prechod na cloud.

Výhody cloudových technológií ocenilo počas pandémie nového koronavírusu množstvo spoločností. Hoci firmy na Slovensku v digitálnej transformácii za zvyškom Európy výrazne zaostávajú, aj ony už začínajú svoj postoj postupne prehodnocovať. Vo chvíľach, kedy museli riešiť vzdialené prístupy zamestnancov do svojich databáz, (im) bolo jasné, že ústup od klasických serverovní je nezvratný. Podľa spoločnosti Enehano sa biznisový exodus na cloud teraz môže ešte zrýchliť – kvôli vojne na Ukrajine.

Od strachu k zmene?

Po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu prebieha u našich východných susedov nielen fyzická, ale aj kybernetická vojna. Množstvo firiem už so stále profesionálnejšími kybernetickými útokmi nedokáže držať krok, a tak zveruje bezpečnosť svojich údajov veľkým technologickým spoločnostiam. Aj keď vojna zúri prakticky pár metrov od slovenských hraníc, firmy spod Tatier sa stavajú k tejto téme ešte stále pomerne vlažne – cloudové riešenia využíva len 36 % z nich. Je však zrejmé, že momentálne obavy z možného ďalšieho vývoja ich nútia konať.

„Na Slovensku sa pomerne často stretávame s odmietaním cloudu najmä z pocitových a iracionálnych dôvodov. Je však potešujúce, že už aj viaceré veľké spoločnosti sa začínajú viac zaujímať o cloudové technológie, sledujúc trendy a dianie okolo seba,“ hovorí Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano.

„Renomovaní poskytovatelia cloudových služieb okrem zabezpečenia dát umožňujú automaticky ukladať údaje v geograficky vzdialených lokalitách v rámci Európskej únie či mimo nej, čo sa dnes ukazuje ako nanajvýš relevantné,“ dodáva.

Využívanie špičkových cloudových riešení patrí medzi vítané inovácie na poli digitálnej transformácie. Ak chce Slovensko udržať krok s dobou, bude musieť poriadne pridať. Očakáva sa totiž, že do roku 2025 bude na cloude polovica všetkých svetových údajov, teda približne 100 zettabajtov. Už teraz sa tam pritom nachádza vyše 50 % podnikových údajov, pričom v roku 2015 to bolo 30 %. Kľúčom k úspechu je najmä kvalitná príprava, ktorá by mala firmám ukázať, aké technológie či aplikácie, v akom časovom horizonte a akým spôsobom sú pre nich najvýhodnejšie používať. To platí aj o ochrane dát, ktorú by spoločnosti podľa odborníka nemali – nielen v čase medzinárodného konfliktu a všeobecne neistej situácie – podceňovať. Bez ohľadu na to, kde ich majú uložené.

Poskytovateľ verzus zákazník

Podľa Gersa je pre firmy kľúčové presne si zadefinovať, aká úroveň zabezpečenia je pre ich dáta potrebná a podľa toho si nastaviť zodpovedajúce služby v cloude. Obrovskou výhodou je, že priamo v ňom majú k dispozícii hneď celú škálu bezpečnostných možností – a navyše sa im naskytá príležitosť „priniesť si“ doň aj vlastné osvedčené riešenia kybernetickej bezpečnosti. Kvalitný cloudový poskytovateľ štandardne zabezpečuje služby na úrovni monitorovania a upozorňovania na možné zraniteľnosti, hrozby či problémy.

„V tomto smere môžeme cloud prirovnať ku veľkej lodi, na ktorej sú jednotlivé kajuty. Poskytovateľ cloudových služieb zabezpečuje celú loď pred hrozbami zvonku, avšak za jednotlivé kajuty sú už zodpovední zákazníci. Cloud ma upozorní, ak som nechal otvorenú kajutu, alebo zamkol len na jeden západ, prípadne ak som nechal otvorené okno a podobne. Môže poskytnúť na kajute bezpečnostný zámok s vyššou úrovňou zabezpečenia, avšak zodpovedný je predovšetkým zákazník, ktorý kajutu využíva,“ symbolicky pripodobňuje Gers.

Bezpečný a spoľahlivý

Pokiaľ ide o bezpečnosť z pohľadu zlyhania hardvéru alebo straty dát, cloud je podľa odborníka jednoznačne bezpečný.

„Úroveň spoľahlivosti a zabezpečenia dát vo verejných cloudoch je už dnes na takej vysokej úrovni, že dokonca mnohé veľké české finančné inštitúcie prevádzkujú v cloude viaceré systémy a to vrátane takých, ktoré obsahujú osobné údaje,“ dodáva Gers s tým, že pri kybernetickej bezpečnosti je dôležité mať sa skutočne na pozore.

„Na tú je potrebné pri využívaní služieb verejného cloudu myslieť samostatne a preveriť, či nám vyhovujú možnosti, ktoré nám poskytovateľ ponúka. Používanie cloudu neznamená, že všetky naše aplikácie bežiace v cloude budú automaticky chránené proti bezpečnostným hrozbám,“ uzatvára.


Autor: Enehano Solutions, s.r.o.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *