Kategórie
Humanizmus

Očami humanistu

O odlišnom prístupe medzi dvoma svetonázormi.

Na Slovensku sú teisti majoritnou skupinou obyvateľstva. Prevláda teistický svetonázor založený na monoteizme, známy ako kresťanstvo.

Kresťania kladú veľký dôraz na svoju základnú ideologickú príručku, známu pod názvom Biblia, alebo Sväté písmo.

Rozmýšľam, že keby chceli humanisti povedať o nejakej knihe, že je ich základnou príručkou, tak zisťujem, že takej niet. Humanisti nemajú základnú ideologickú príručku.

Ale jednu takú knihu poznám, ktorá by mala mať svoje významné miesto v knižnici každého humanistu.

Je to kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmu (Forbidden Fruit: The Ethics of Humanism), ktorú napísal Paul Kurtz, a do slovenčiny ju preložil Rastislav Škoda.

Úryvky z knihy si môžete prečítať v článkoch Prečo mám byť morálny?, Humanistické zásady a Etika dokonalosti.

Ako sú kresťania hrdí na svoju bibliu, a etiku obsiahnutú v nej, tak humanisti by mali byť hrdí na etiku, opísanú v knihe Etika humanizmu.

Ponúkam dva pohľady na tieto dve knihy.

Raz očami humanistu, druhý raz očami teistu (kresťana).

Očami humanistu
Očami teistu

Emotikony som prevzal zo stránky IconArchive.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *