Kategórie
Tlačové správy

Použité batérie z elektromobilov by mala v Dubnici demontovať robotická linka

Slovenskí vedci im následne dajú druhý život.

Dubnica nad Váhom – Spoločnosť ZTS VV začína pracovať na novej továrni, v ktorej bude regenerovať opotrebované akumulátory z elektromobilov. Firma podpísala spoluprácu s jednou z najväčších a najstarších technických univerzít v Európe. Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ktorý je súčasťou pražskej univerzity České vysoké učení technické (ČVUT), pripravuje pre dubnický závod návrh koncepcie novej továrne s robotizovanou demontážou batérií. ZTS VV ich bude následne regenerovať tak, aby boli opäť použiteľné napríklad ako podpora obnoviteľných zdrojov energie. Ide o unikátny projekt, ktorý je súčasťou tzv. významných projektov spoločného európskeho záujmu IPCEI.

Elektromobilita sa stáva svetovým trendom, avšak otvára aj environmentálne otázky – čo s opotrebovanými lítiovo-iónovými batériami. V závode ZTS VV vyrastá nová továreň, v ktorej prejdú staré akumulátory diagnostikou, demontážou a následnou regeneráciou tak, aby boli využiteľné pre ďalšie, energeticky menej náročné aplikácie. Vyhodnocovanie stavu batérií a ich demontáž budú automatizované a riadené umelou inteligenciou, čo bude ďalším svetovým unikátom.

„Demontáž lítiovo-iónových batériových systémov z automobilových aplikácií je zložitý, a preto aj časovo a finančne náročný proces. Batérie majú komplikovanú konštrukciu a obsahujú množstvo flexibilných – jedinečných komponentov. Pre obsiahnuté chemikálie v batériách hrozí pri procese demontáže aj potencionálne nebezpečenstvo. Všetky tieto aspekty je nutné zohľadniť pri vývoji demontážnej linky. Taktiež musíme myslieť na stály vývoj batérií, a teda aj na nové parametre budúcich modelov,“ hovorí predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

Na vývoji linky sa podieľajú špičkoví odborníci. Návrh koncepcie flexibilnej továrne a štúdiu robotizovanej demontáže batérií pripravuje pre dubnický závod Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ktorý je súčasťou pražskej univerzity České vysoké učení technické. Česká univerzita a slovenský podnik už podpísali dohodu o spolupráci.

„Projekt továrne je koncepčne založený na distribuovanej výrobe, kde neexistuje pevný výrobný plán. V závislosti od rôznych typov batérií a ich stavu výrobná linka dynamicky reaguje na aktuálnu situáciu a konečný produkt kombinuje moduly s rôznymi životnosťami. Takáto batéria nájde uplatnenie ako stacionárna batéria napr. vo vodných elektrárňach, kde bude slúžiť ako úložisko energie v prípade jej prebytku,“ vysvetľuje profesor Vladimír Mařík, vedecký riaditeľ CIIRC ČVUT.

Flexibilná distribuovaná výroba, pokročilá automatizácia a umelá inteligencia sú nielen vhodnými nástrojmi na zvyšovanie pridanej hodnoty a efektívnosti výroby, ale nachádzajú aj významné uplatnenie v kontexte udržateľnosti a obehového hospodárstva. Na projekte sa budú podieľať aj desiatky slovenských inžinierov, elektromechanikov, mechatronikov a vedcov.

Foto:

Podpis zmluvy medzi CIIRC a ZTS VV
Podpis zmluvy medzi CIIRC a ZTS VV. Zľava: riaditeľ CIIRC ČVUT Dr. Ondřej Velek, Stanislav Králik, predseda predstavenstva ZTS VV a Dr. Roman Kiš, podpredseda predstavenstva, ZTS VV.

Zdroj: Roman Sejkot, CIIRC ČVUT.

Spoločnosť ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. vznikla v roku 1997, no jej korene siahajú do 30. rokov minulého storočia. Spoločnosť sa ako jediná na Slovensku dlhodobo a odborne zaoberá rekonštrukciami vodných elektrární, navrhovaním nových projektov malých vodných elektrární, ako aj podporou kvalifikovanej údržby týchto zariadení. Ponúka tiež projekčné a konštrukčné riešenia pre jadrovú energetiku. ZTS VV sa zároveň venuje výskumu a vývoju v oblasti vodných turbín a ich príslušenstva, vrátane inovácií a návrhu nových technologických riešení. Najnovšie sa spoločnosť v rámci projektu Regenerácia použitých batérií z elektromobilov (Regeneration of used EV batteries) zameriava na možnosti opakovaného využitia regenerovaných akumulátorov v menej dynamických aplikáciách.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *