Kategórie
Tlačové správy

Zjednodušujeme elektronickú komunikáciu so štátom

Elektronická komunikácia samospráv, podnikateľov aj občanov so štátom bude jednoduchšia a bez zbytočnej byrokracie.

Vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová dnes na rokovanie vlády predložila novelu zákona, ktorá prinesie jasnejšie pravidlá pri zriaďovaní a deaktivácii elektronických schránok, zjednoduší možnosť podpisu klikom, vytváranie úradných dokumentov i pravidlá pri zaručenej konverzii dokumentov.

„Štát je tu pre občanov a nie občania pre štát. Elektronické služby štátu musia byť jednoducho vykonateľné a prívetivé, nemali by byť zdĺhavé, neprehľadné či komplikované. Pri príprave novely zákona o eGovernmente sme úzko spolupracovali so všetkými relevantnými zástupcami užívateľov štátnych elektronických služieb, so starostami a primátormi, bankovým sektorom, pracovnými skupinami aj IT komunitou,“ povedala ministerka Remišová.

Novela zákona o eGovernmente zavedie zmeny v nasledujúcich piatich oblastiach – pri elektronických schránkach, autorizácii a autentifikácii, zaručenej konverzii, integrovaných obslužných miesta a v oblasti vládneho cloudu.

„Zavedením presnejších pravidiel a odstránením zbytočných prekážok uľahčíme elektronickú komunikáciu nielen úradom medzi sebou, ale prínos tejto novely pocítia aj samotní používatelia elektronických schránok. Svoju elektronickú schránku dnes aktívne využíva viac ako 207 000 občanov a vyše 520 000 podnikateľov. Robíme všetko preto, aby sme elektronickú komunikáciu čo najviac zjednodušovali a urobili používateľsky príjemnou. Za takú zmenu považujeme napríklad aj to, že občania pri kontakte s bankou už nebudú musieť chodiť konvertovať dokumenty k notárovi či na poštu. Ďalšou zmenou je zjednodušenie podpisu podaní jedným klikom,“ spresnila prínos v praxi ministerka Remišová.

Prehľad vybraných zmien v novele

Elektronické schránky

 • Pre zjednodušenie komunikácie najmä obcí a miest smerom k subjektom, ktoré sú orgánom verejnej moci a zároveň osobou v inom právnom postavení sa ponechá iba jedna elektronická schránka, do ktorej budú doručované všetky elektronické správy.
 • Zredukovaním počtu aktívnych elektronických schránok pre jeden subjekt sa zníži byrokracia a riziko nedoručenia elektronickej správy.
 • Aby sa zamedzilo špekulatívnej deaktivácii schránok pre znemožnenie doručovania rozhodnutí, budú upravené podmienky deaktivácie elektronickej schránky.
 • Cudzincom s pobytom na území SR budú elektronické schránky zriaďované automatizovane.

Autentifikácia

 • Otvoria sa pravidlá pre prístup k webovým portálom štátnych inštitúcií napríklad z mobilných zariadení.
 • Občan môže využiť aj iné autentifikačné prostriedky ako len občiansky preukaz s čipom, doklad o pobyte cudzinca, či autentifikáciu v zmysle eIDAS – a to napríklad mobilné ID.
 • Bude zavedená možnosť vytvárať elektronické úradné dokumenty bez použitia elektronických formulárov.
 • Občanom sa môžu sprístupniť mnohé služby, ktoré dnes nie sú dostupné z dôvodu komplikovaného a zložitého procesu vytvárania elektronických formulárov.

Autorizácia

 • Rozšírením povinnosti umožniť autorizáciu klikom na ústrednom portáli verejnej správy sa zjednodušia mnohé procesy, pri ktorých nie je potrebné vyžadovať kvalifikovaný elektronický podpis.
 • Občan nebude musieť pri podpisovaní používať špeciálnu podpisovú aplikáciu na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a ani občiansky preukaz.

Zaručená konverzia

 • Pre zjednodušenie komunikácie občanov s orgánmi štátnej správy bude zoznam subjektov, ktoré môžu vykonávať zaručenú konverziu dokumentov rozšírený o banky a pobočky zahraničných bánk.
 • Vďaka tejto úprave môžu banky poskytovať doplnkovú službu pre svojich klientov, napríklad pri vybavovaní hypotekárneho úveru.
 • Takáto úprava má veľký potenciál zjednodušiť komunikáciu klientov bánk napr. s orgánmi štátnej správy v katastrálnom konaní.

Integrované obslužné miesta

 • Vzhľadom na to, že poskytnutie asistovaného podania za občana si našlo len minimálne uplatnenie v praxi, ruší sa inštitút integrovaných obslužných miest. Ročne sa tým ušetrí viac ako milión eur.
 • Na pobočkách Slovenskej pošty budú však naďalej dostupné služby týkajúcich sa vydávania výpisov a odpisov z verejných evidencií, ako aj zaručená konverziu dokumentov.

Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *