Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Prešovskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci uverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

SODB 2021

Prešovský kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

 • Z pohľadu kvality bývania v jednotlivých okresoch Prešovského kraja vidíme najnižšiu vybavenosť domov a bytov v okrese Medzilaborce. V okrese Medzilaborce sa nachádzal najnižší podiel bytov s vodovodom v byte zo spoločného zdroja a druhý najnižší podiel domov s prípojkou na kanalizačnú sieť zo všetkých okresov SR. Okrem toho sa tu nachádzal najvyšší podiel bytov s vodovodom v byte z vlastného zdroja, najvyšší podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte, najvyšší podiel domov bez kanalizácie, druhý najvyšší podiel bytov vykurovaných samostatným vykurovacím telesom zo všetkých okresov SR. Spolu s okresom Stará Ľubovňa sa v okrese Medzilaborce taktiež nachádzal najvyšší podiel bytov bez kúrenia a najvyšší podiel bytov so žiadnym zdrojom na vykurovanie bytu zo všetkých okresov Prešovského kraja.
 • Najvyššiu kvalitu bývania z okresov Prešovského kraja zase vykazovali okresy Poprad, Prešov, Levoča, Humenné a Svidník.
 • Počas SODB 2021 bolo v Prešovskom kraji sčítaných viac ako 13 % (162 749 domov; 13,18 %) z celkového počtu domov na území celej Slovenskej republiky. Najvyšší podiel domov zo všetkých okresov Prešovského kraja bol v okrese Prešov, kde sa nachádzalo takmer 20 % všetkých domov z kraja (31 938 bytov; 19,62 %). Naopak, najnižší podiel bytov, iba niečo nad 2 %, bol v okrese Medzilaborce (3 754; 2,31 % z celkového počtu domov v kraji).
 • Najvyšší podiel domov vykazuje najvýchodnejší okres Prešovského kraja Snina, kde je podiel rodinných domov takmer 94 % (93,82 %), čo v porovnaní s ostatnými okresmi SR predstavuje druhý najvyšší podiel. Napríklad obec Kamenica z okresu Sabinov má najvyšší podiel rodinných domov zo všetkých obcí Slovenskej republiky.
 • K rozhodujúcemu okamihu sčítania (1. január 2021) bolo na území Prešovského kraja viac ako 12 % (269 356 bytov; 12,05 %) zo všetkých bytov v SR. Najvyšší podiel bytov z Prešovského kraja pripadal na krajské mesto Prešov, kde sa nachádzalo viac ako 58 000 bytov (58 316 bytov; 21,65 % zo všetkých bytov Prešovského kraja). Naopak, na okres Medzilaborce pripadal najnižší počet bytov z Prešovského kraja. V okrese Medzilaborce sa nachádzalo menej ako 2 % bytov (1,94 %). Ide aj o okres s najnižším počtom bytov v rámci celej Slovenskej republiky.
 • Z hľadiska obcí bola murovaná konštrukcia dominantná predovšetkým v obciach Závadka (okres Humenné) a Benkovciach. Podiel murovanej konštrukcie domov tu bol nad 95 % (Závadka (95,57 %); Benkovce (95,24 %). Na druhej strane v obci Šarbov sa nenachádzal žiadny dom s murovanou konštrukciou (tehly, tvárnice, tehlové bloky). Murovanú konštrukciu nemal ani jeden dom v troch obciach SR (Lipovec (okres Rimavská Sobota); Červeňany a Šarbov).
 • V okrese Stará Ľubovňa bol podiel domov s drevenou konštrukciou takmer 9 % (8,99 %), čo predstavuje šiesty najvyšší podiel z okresov Slovenskej republiky. Drevená konštrukcia bola dominantná predovšetkým v podtatranských obciach Tatranská Javorina a Jezersko. V Tatranskej Javorine mali drevenú konštrukciu viac ako tri štvrtiny domov (75,64 %) a v Jezersku takmer tri štvrtiny domov (73,64 %). Išlo o obce s najvyšším podielom domov s drevenou konštrukciou zo všetkých obcí SR.
 • Bez vodovodnej prípojky bolo takmer 9 000 domov Prešovského kraja (5,41 %), čo predstavuje druhý najvyšší podiel v rámci všetkých krajov Slovenskej republiky. Viac ako 105 000 domov (64,64 %) malo vodovodnú prípojku v dome – z verejnej siete. Pri okresoch Prešovského kraja bol najvyšší podiel vodovodnej prípojky v dome – z verejnej siete v okrese Poprad, kde malo tento typ vodovodnej prípojky viac ako 85 % domov (85,36 %).
 • V okrese Medzilaborce sa nachádzal najvyšší podiel domov s vodovodnou prípojkou mimo domu – vlastnou a taktiež najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky z okresov Prešovského kraja. Vodovodnú prípojku mimo domu – vlastnú tu malo viac ako 6 % domov (6,29 %) a takmer 12 % domov (11,93 %) bolo bez vodovodnej prípojky. V troch obciach Prešovského kraja bol podiel domov bez vodovodnej prípojky nad 50 %. Ide o obce Chminianske Jakubovany, Podhorany (okres Kežmarok) a Jurské. V obci Chminianske Jakubovany boli takmer tri štvrtiny domov bez vodovodnej prípojky (73,44 %). Ide o najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky zo všetkých obcí Slovenskej republiky. V obci Podhorany (okres Kežmarok) bolo bez vodovodnej prípojky takmer 60 % domov (59,93 %) a v obci Jurské takmer 55 % domov (54,33 %).
 • Najvyšší podiel v rámci krajov Slovenskej republiky mal Prešovský kraj pri vodovode v byte z vlastného zdroja a pri podiele bytov bez vodovodu. Vodovod v byte z vlastného zdroja využívalo takmer 15 % bytov Prešovského kraja (14,79 %) a bez vodovodu bolo takmer 10 000 bytov Prešovského kraja (9 236 bytov; 3,43 %).
 • Medzilaborce majú taktiež najvyšší podiel bytov bez vodovodu. Bez vodovodu je tu takmer každý desiaty byt (9,06 %), čo predstavuje najvyšší podiel z okresov SR. Prvé štyri obce s najvyšším podielom bytov bez vodovodu boli práve z Prešovského kraja. Išlo o obce Chminianske Jakubovany, Richnava, Podhorany (okres Kežmarok) a Jurské. V obci Chminianske Jakubovany nemalo vodovod viac ako 70 % bytov (71,54 %), čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých obcí SR. V obci Richnava to bolo viac ako 55 % (57,17 %) a v obciach Podhorany (okres Kežmarok) a Jurské viac ako 50 % (Podhorany (okres Kežmarok) 52,84 %; Jurské 51,1 %).
 • V Prešovskom kraji bolo bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte takmer 15 000 bytov (14 714 bytov; 5,46 % zo všetkých bytov v kraji). V porovnaní s ostatnými krajmi SR ide o druhý najvyšší podiel. Vyšší podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta mal už iba Banskobystrický kraj. Okresom Prešovského kraja s najvyšším podielom bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte bol okres Medzilaborce, kde bolo bez vane alebo sprchovacieho kúta takmer 15 % bytov (14,35 %). Ide o najvyšší podiel zo všetkých okresov SR.
 • V rámci okresov Prešovského kraja bol najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou v okrese Poprad, kde malo plynovú prípojku viac ako tri štvrtiny domov (77,15 %) a najnižší v okrese Medzilaborce s podielom domov s plynovou prípojkou viac ako 40 % (41,16 %). Taktiež môžeme povedať, že okres Medzilaborce bol jediným okresom Prešovského kraja, kde bol podiel domov s plynovou prípojkou pod 50 %. Z obcí Prešovského kraja mala najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky obec Ulič, kde bolo bez plynovej prípojky 345 domov z 347 (99,42 %).
 • V Prešovskom kraji sa nachádza takmer 36 % domov (35,96 %) bez rekonštrukcie. V porovnaní s inými krajmi Slovenskej republiky je to druhý najnižší podiel nezrekonštruovaných domov. Najvyšší podiel domov bez rekonštrukcie bol v okrese Prešov, kde nebolo zrekonštruovaných viac ako 40 % domov (42,38 %), a najnižší v okrese Snina, kde nebolo zrekonštruovaných takmer 30 % domov (29,67 %).

Najviac domov v SR v obci Kamenica

Počas SODB 2021 bolo v Prešovskom kraji sčítaných viac ako 13 % (162 749 domov; 13,18 %) z celkového počtu domov na území celej Slovenskej republiky. Po Nitrianskom a Žilinskom kraji ide o tretí najvyšší podiel v rámci celej SR. Najvyšší podiel domov zo všetkých okresov Prešovského kraja bol v okrese Prešov, kde sa nachádzalo takmer 20 % všetkých domov z kraja (31 938 bytov; 19,62 %). Naopak, najnižší podiel bytov, iba niečo nad 2 %, bol v okrese Medzilaborce (3 754; 2,31 % z celkového počtu domov v kraji). Pri porovnaní so SODB 2011 bolo k 1. januáru 2021 v Prešovskom kraji o 19 991 domov viac, čo predstavuje nárast o 14 % (z hodnoty 142 758 v roku 2011 na 162 749 v roku 2021). V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenskej republiky ide o štvrtý najvyšší nárast. Vyšší nárast počtu bytov za ostatných 10 rokov zaznamenali iba Bratislavský, Trnavský a Žilinský kraj.

Podiel rodinných domov v Prešovskom kraji je takmer 87 % (141 375 rodinných domov; 86,87 %), čo predstavuje piaty najvyšší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Najvyšší podiel domov vykazuje najvýchodnejší okres Prešovského kraja Snina, kde je podiel rodinných domov takmer 94 % (93,82 %), čo v porovnaní s ostatnými okresmi SR predstavuje druhý najvyšší podiel. Napríklad obec Kamenica z okresu Sabinov má najvyšší podiel rodinných domov zo všetkých obcí Slovenskej republiky. Podiel rodinných domov je tu takmer 100 % (99,31 %). Podiel bytových domov v Prešovskom kraji je takmer 6 % (9 358 bytových domov; 5,75 %), čo rovnako ako pri rodinných domoch predstavuje piaty najvyšší podiel zo všetkých krajov SR. Okres Snina má najnižší podiel bytových domov v Prešovskom kraji, takmer 3 % (2,83 %).

Najmenej bytov v SR v okrese Medzilaborce

K rozhodujúcemu okamihu sčítania (1. január 2021) bolo na území Prešovského kraja viac ako 12 % (269 356 bytov; 12,05 %) zo všetkých bytov v SR, čo predstavuje tretí najnižší podiel v rámci krajov Slovenskej republiky. Počet bytov v Prešovskom kraji v porovnaní s SODB 2011 vzrástol o viac ako 10 % (nárast o 25 241 bytov, čo predstavuje 10,34 %). Najvyšší podiel bytov z Prešovského kraja pripadal na krajské mesto Prešov, kde sa nachádzalo viac ako 58 000 bytov (58 316 bytov; 21,65 % zo všetkých bytov Prešovského kraja). Naopak, na okres Medzilaborce pripadal najnižší počet bytov z Prešovského kraja. V okrese Medzilaborce sa nachádzalo menej ako 2 % bytov (1,94 %). Ide aj o okres s najnižším počtom bytov v rámci celej Slovenskej republiky. Rovnako ako v Košickom kraji, tak aj v Prešovskom kraji vzrástol počet bytov za ostatných 10 rokov vo všetkých okresoch. Najvyšší nárast počtu bytov zaznamenal okres Prešov, kde sa počet bytov zvýšil o 6 626, čo predstavuje nárast takmer o 13 % (12,82 %).

V obci Šarbov žiadny dom s murovanou konštrukciou

Najpoužívanejším materiálom nosnej konštrukcie domu bola pri domoch Prešovského kraja murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice, tehlové bloky), ktorá tvorila základy takmer 115 000 domov (114 356 domov; 70,27 %). V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenskej republiky však išlo o tretí najnižší podiel, nižší podiel domov s murovanou konštrukciou mali už len Banskobystrický a Košický kraj. Najvyšší podiel domov s murovanou konštrukciou (tehly, tvárnice, tehlové bloky) bol v okrese Humenné, kde malo murovanú konštrukciu viac ako 78 % domov (78,03 %). V porovnaní s ostatnými okresmi SR bol však tento podiel až 23. najvyšší. Z opačnej strany bolo najmenej domov s murovanou konštrukciou v okrese Gelnica, kde malo murovanú konštrukciu menej ako 50 % domov (47,71 %). Ide o tretí najnižší podiel zo všetkých okresov Slovenskej republiky. Z hľadiska obcí bola murovaná konštrukcia dominantná predovšetkým v obciach Závadka (okres Humenné) a Benkovciach. Podiel murovanej konštrukcie domov tu bol nad 95 % (Závadka (95,57 %); Benkovce (95,24 %). Na druhej strane v obci Šarbov sa nenachádzal žiadny dom s murovanou konštrukciou (tehly, tvárnice, tehlové bloky). Murovanú konštrukciu nemal ani jeden dom v troch obciach SR (Lipovec (okres Rimavská Sobota); Červeňany a Šarbov). Konštrukcia kombinovaná (kameň a tehly) bola druhým najpoužívanejším typom materiálu nosnej konštrukcie pri domoch Prešovského kraja. Tento materiál nosnej konštrukcie malo takmer 14 % domov Prešovského kraja (13,99 %) a v porovnaní s ostatnými krajmi SR išlo o tretí najvyšší podiel. Najvyšší podiel domov s kombinovanou konštrukciou mal okres Levoča, kde mal kombinovanú konštrukciu takmer každý štvrtý dom (23,77 %). Celkovo išlo o okres so siedmym najvyšším podielom domov s kombinovanou konštrukciou. Šesť obcí Slovenskej republiky malo podiel domov s kombinovanou konštrukciou 66 % a viac, z toho štyri z nich boli práve z Prešovského kraja. Išlo o obce Soľník (85,71 %); Ondavka (68 %); Cigla (66,67 %) a Prituľany (66 %). Tretím najpoužívanejším materiálom nosnej konštrukcie domu bola drevená konštrukcia, ktorú malo viac ako 6 500 domov (6 586 domov; 4,05 % domov Prešovského kraja). V okrese Stará Ľubovňa bol podiel domov s drevenou konštrukciou takmer 9 % (8,99 %), čo predstavuje šiesty najvyšší podiel z okresov Slovenskej republiky. Drevená konštrukcia bola dominantná predovšetkým v podtatranských obciach Tatranská Javorina a Jezersko. V Tatranskej Javorine mali drevenú konštrukciu viac ako tri štvrtiny domov (75,64 %) a v Jezersku takmer tri štvrtiny domov (73,64 %). Išlo o obce s najvyšším podielom domov s drevenou konštrukciou zo všetkých obcí SR. Štvrtým najpoužívanejším materiálom nosnej konštrukcie domu bola konštrukcia z nepálených tehiel, ktorou disponovalo viac ako 5 500 domov (5 563 domov; 3,42 %). Najviac domov s konštrukciou z nepálených tehiel bolo v okrese Snina, kde mala tento typ konštrukcie viac ako pätina domov (1 745 domov; 20,56 %). V porovnaní so všetkými okresmi SR išlo po okrese Poltár, Myjava a Revúca o štvrtý najvyšší podiel. Okrem vyššie spomenutých materiálov nosnej konštrukcie domu sa pri domoch Prešovského kraja využívala aj spriahnutá oceľobetónová konštrukcia (stenové panely), ktorej podiel bol viac ako 2,5 % domov (2,65 %) a konštrukcia z kameňa s podielom takmer 2,5 % (2,49 %). Betónovú konštrukciu mala necelá tretina 1 % domov Prešovského kraja (0,32 %).

Bez vodovodnej prípojky takmer 9 000 domov

Z hľadiska vodovodnej prípojky domu malo takmer 87 % domov (86,68 %) Prešovského kraja vodovodnú prípojku v dome (z verejnej siete alebo vlastnú). Takmer 6 % domov (5,70 %) malo vodovodnú prípojku mimo domu (z verejnej siete alebo vlastnú). Bez vodovodnej prípojky bolo takmer 9 000 domov Prešovského kraja (5,41 %), čo predstavuje druhý najvyšší podiel v rámci všetkých krajov Slovenskej republiky. Viac ako 105 000 domov (64,64 %) malo vodovodnú prípojku v dome – z verejnej siete. Pri okresoch Prešovského kraja bol najvyšší podiel vodovodnej prípojky v dome – z verejnej siete v okrese Poprad, kde malo tento typ vodovodnej prípojky viac ako 85 % domov (85,36 %). V porovnaní s ostatnými okresmi SR išlo o šiesty najvyšší podiel. Vodovodná prípojka v dome – vlastná mala v Prešovskom kraji najvyšší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky, viac ako 22 % (22,04 %). Okresom Prešovského kraja s najvyšším podielom domov s vodovodnou prípojkou v dome – vlastnou bol okres Medzilaborce. V okrese Medzilaborce bola takmer tretina domov s týmto typom vodovodnej prípojky (3 754 domov; 32,47 %). V porovnaní s ostatnými okresmi Slovenskej republiky ide o štvrtý najvyšší podiel. Vyšší podiel domov s vodovodnou prípojkou v dome – vlastnou mali len okresy Detva, Poltár a Lučenec. Takmer 5 % domov Prešovského kraja (4,78 %) malo vodovodnú prípojku mimo domu – z verejnej siete. V okrese Humenné bol najvyšší podiel domov s vodovodnou prípojkou mimo domu – z verejnej siete. Vodovodnú prípojku mimo domu – z verejnej siete tu malo viac ako 8 % domov (8,45 %). V rámci všetkých okresov Slovenskej republiky však išlo až o 34. najvyšší podiel. Vodovodnú prípojku mimo domu – vlastnú malo viac ako 1 500 domov Prešovského kraja (1 503 domov; 0,92 %).

V okrese Medzilaborce sa nachádzal najvyšší podiel domov s vodovodnou prípojkou mimo domu – vlastnou a taktiež najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky z okresov Prešovského kraja. Vodovodnú prípojku mimo domu – vlastnú tu malo viac ako 6 % domov (6,29 %) a takmer 12 % domov (11,93 %) bolo bez vodovodnej prípojky. V troch obciach Prešovského kraja bol podiel domov bez vodovodnej prípojky nad 50 %. Ide o obce Chminianske Jakubovany, Podhorany (okres Kežmarok) a Jurské. V obci Chminianske Jakubovany boli takmer tri štvrtiny domov bez vodovodnej prípojky (73,44 %). Ide o najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky zo všetkých obcí Slovenskej republiky. V obci Podhorany (okres Kežmarok) bolo bez vodovodnej prípojky takmer 60 % domov (59,93 %) a v obci Jurské takmer 55 % domov (54,33 %).

Byty bez vodovodu – nechcené prvenstvo

Vodovod priamo v byte malo takmer 95 % bytov Prešovského kraja (253 642 bytov; 94,17 %). Najzastúpenejším spôsobom zásobovania vodou v bytoch Prešovského kraja bol vodovod v byte zo spoločného zdroja, ktorý malo takmer 80 % bytov (79,38 %). V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenskej republiky však ide o najnižší podiel bytov s vodovodom v byte zo spoločného zdroja. Na druhej strane najvyšší podiel v rámci krajov Slovenskej republiky mal Prešovský kraj pri vodovode v byte z vlastného zdroja a pri podiele bytov bez vodovodu. Vodovod v byte z vlastného zdroja využívalo takmer 15 % bytov Prešovského kraja (14,79 %) a bez vodovodu bolo takmer 10 000 bytov Prešovského kraja (9 236 bytov; 3,43 %). Z hľadiska okresov Prešovského kraja bol najvyšší podiel bytov, ktoré mali vodovod v byte zo spoločného zdroja, v okrese Poprad, viac ako 90 % (92,16 %). Zo všetkých okresov SR však ide až o 21. najvyšší podiel. Zaujímavejším je v tomto ohľade okres Medzilaborce, ktorý mal podiel bytov s vodovodom v byte zo spoločného zdroja iba 60 % (60,01 %), čo bol najnižší podiel zo všetkých okresov SR. Na druhej strane bol v okrese Medzilaborce najvyšší podiel bytov s vodovodom v byte z vlastného zdroja zo všetkých okresov SR, takmer 30 % (28,23 %). Medzilaborce majú taktiež najvyšší podiel bytov bez vodovodu. Bez vodovodu je tu takmer každý desiaty byt (9,06 %), čo predstavuje najvyšší podiel z okresov SR. Prvé štyri obce s najvyšším podielom bytov bez vodovodu boli práve z Prešovského kraja. Išlo o obce Chminianske Jakubovany, Richnava, Podhorany (okres Kežmarok) a Jurské. V obci Chminianske Jakubovany nemalo vodovod viac ako 70 % bytov (71,54 %), čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých obcí SR. V obci Richnava to bolo viac ako 55 % (57,17 %) a v obciach Podhorany (okres Kežmarok) a Jurské viac ako 50 % (Podhorany (okres Kežmarok) 52,84 %; Jurské 51,1 %).

Aj v Prešovskom kraji ukázalo SODB 2021 pravidlo, že nie všetky byty, ktoré boli vybavené vodovom, boli vybavené aj splachovacím záchodom. Splachovací záchod v byte malo viac ako 245 000 bytov (246 570 bytov), čo je o 7 072 bytov menej, ako je bytov s vodovodom priamo v byte. Bez splachovacieho záchodu v byte bolo viac ako 5 % bytov Prešovského kraja (5,21 %), čo predstavuje druhý najvyšší podiel v rámci všetkých krajov SR. Najvyšší podiel bytov bez splachovacieho záchodu bol v okrese Medzilaborce, takmer 15 % (14,44 %). Ide o najvyšší podiel bytov bez splachovacieho záchodu zo všetkých okresov SR. Z hľadiska obcí Prešovského kraja bol najvyšší podiel bytov bez splachovacieho záchodu v obciach Jurské a Chminianske Jakubovany. V obci Jurské bol podiel bytov bez splachovacieho záchoda takmer 80 % (78,86 %) a v obci Chminianske Jakubovany nemali záchod takmer tri štvrtiny bytov (72,33 %) Ide o najvyšší, resp. tretí najvyšší podiel bytov bez splachovacieho záchodu zo všetkých obcí SR.

V Medzilaborciach bez sprchovacieho kúta a kúpeľne

V Prešovskom kraji bolo bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte takmer 15 000 bytov (14 714 bytov; 5,46 % zo všetkých bytov v kraji). V porovnaní s ostatnými krajmi SR ide o druhý najvyšší podiel. Vyšší podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta mal už iba Banskobystrický kraj. Okresom Prešovského kraja s najvyšším podielom bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte bol okres Medzilaborce, kde bolo bez vane alebo sprchovacieho kúta takmer 15 % bytov (14,35 %). Ide o najvyšší podiel zo všetkých okresov SR. Na druhej strane okresom s najnižším podielom bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte v Prešovskom kraji bol okres Poprad, kde nemalo vaňu alebo sprchový kút viac ako 2 % bytov (2,42 % bytov). Z hľadiska obcí prešovského kraja bol podobne ako pri splachovacom záchode najvyšší podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v obciach Jurské a Chminianske Jakubovany. V obci Jurské bolo bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte takmer 80 % bytov (77,6 %), čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých obcí v SR. V obci Chminianske Jakubovany to bolo takmer 75 % (73,72 %), čo je tretí najvyšší podiel zo všetkých obcí SR.

Prípojka na kanalizáciu

Najzastúpenejším typom kanalizačného systému domu v Prešovskom kraji bola prípojka na kanalizačnú sieť, ktorú malo takmer 55 % domov (87 605 domov; 53,83 %). Po Bratislavskom a Trnavskom kraji ide o tretí najvyšší podiel. Aj tu treba spomenúť okres Medzilaborce, ktorý mal po okrese Žarnovica druhý najnižší podiel domov s prípojkou na kanalizačnú sieť. Podiel domov s prípojkou na kanalizačnú sieť bol v okrese Medzilaborce – takmer 18 % (17,9 %). Druhým najpoužívanejším typom kanalizačného systému domu v Prešovskom kraji bol septik, žumpa. Septik alebo žumpu mala približne tretina domov Prešovského kraja (33,58 %), čo je po Bratislavskom kraji druhý najnižší podiel. Domácu čističku odpadových vôd malo takmer 3 000 domov (2 844 domov; 1,75 %) a bez kanalizácie bolo takmer 15 000 domov (14 844 domov; 9,12 %), čo je tretí najvyšší podiel v rámci krajov SR. Okresom Prešovského kraja s najvyšším podielom domov bez kanalizácie bol okres Medzilaborce, v ktorom bola bez kanalizácie viac ako pätina domov (21,68 %), čo je najvyšší podiel domov bez kanalizácie zo všetkých okresov Slovenskej republiky. Pri troch obciach Prešovského kraja bol podiel domov bez kanalizácie nad 70 %, ide o obce Kečkovce, Chminianske Jakubovany a Oľšavica.

Obec Ulič bez pripojenia na plyn

Podiel plynovej prípojky v domoch Prešovského kraja bol takmer 70 % (69,36 %), bez plynovej prípojky bolo takmer 30 % domov (28,92 % domov) a viac ako 1,5 % domov Prešovského kraja (1,71 %) nemalo túto informáciu zistenú. Z hľadiska všetkých krajov SR bol podiel plynovej prípojky v Prešovskom kraji štvrtý najnižší a podiel domov bez plynovej prípojky štvrtý najvyšší. V rámci okresov Prešovského kraja bol najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou v okrese Poprad, kde mali plynovú prípojku viac ako tri štvrtiny domov (77,15 %) a najnižší v okrese Medzilaborce s podielom domov s plynovou prípojkou viac ako 40 % (41,16 %). Taktiež môžeme povedať, že okres Medzilaborce bol jediným okresom Prešovského kraja, kde bol podiel domov s plynovou prípojkou pod 50 %. Z obcí Prešovského kraja mala najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky obec Ulič, kde bolo bez plynovej prípojky 345 domov z 347 (99,42 %). V porovnaní so všetkými obcami SR ide o 25. najvyšší podiel. Na druhej strane najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou mala obec Svidník, kde bolo na plynovú prípojku pripojených 810 z 835 domov (97,01 %). Zo všetkých obcí SR ide o druhý najvyšší podiel.

Lokálne ústredné kúrenie

Najpoužívanejším typom kúrenia v bytoch Prešovského kraja bolo ústredné kúrenie lokálne, ktorým vykurovalo takmer 45 % bytov (43,87 %; 118 162). Pri krajoch Slovenskej republiky ide o piaty najvyšší podiel. Okresom s najvyšším podielom bytov s ústredným kúrením lokálnym bol okres Stará Ľubovňa, kde týmto spôsobom vykurovalo viac ako 55 % bytov (55,14 %). V porovnaní s ostatnými okresmi SR ide o dvanásty najvyšší podiel. Na druhej strane okresom s najnižším podielom bytov s ústredným kúrením lokálnym bol okres Medzilaborce, kde mala tento typ kúrenia menej ako tretina bytov (31,62 %). Druhým najpoužívanejším typom kúrenia v Prešovskom kraji bolo ústredné kúrenie diaľkové, ktorým vykurovalo takmer 30 % bytov (29,81 %), čo predstavuje druhý najnižší podiel v rámci krajov SR. Najvyšší podiel bytov s ústredným kúrením diaľkovým bol v okrese Humenné, kde týmto spôsobom vykurovalo viac ako 45 % bytov (45,02 %). Konkrétne v meste Humenné vykurovalo ústredným kúrením diaľkovým viac ako 80 % bytov (80,45 % bytov), čo predstavuje siedmy najvyšší podiel zo všetkých obcí SR. Na druhej strane najnižší podiel bytov s ústredným kúrením diaľkovým bol v okrese Sabinov, kde týmto spôsobom vykurovalo takmer 13 % (12,9 %) bytov. Samostatným vykurovacím telesom vykurovalo viac ako 50 000 bytov (51 458 bytov;19,1 %). Ide o druhý najvyšší podiel zo všetkých krajov SR. Najvyšší podiel bytov vykurovaných samostatným vykurovacím telesom bol v okrese Medzilaborce, kde takto vykurovalo takmer 38 % bytov (37,71 %). V porovnaní s ostatnými okresmi Slovenskej republiky ide o druhý najvyšší podiel. Vyšší podiel bytov so samostatným vykurovacím telesom mal len okres Gelnica. Z obcí Prešovského kraja mali najvyšší podiel bytov so samostatným vykurovacím telesom obce Kríže a Lomnička, kde týmto spôsobom vykurovalo takmer 95 % bytov (Kríže 94,29 %; Lomnička 93,98 %). Ide o druhý a tretí najvyšší podiel v rámci obcí SR. Etážové kúrenie malo takmer 3,5 % bytov (3,43 %) bytov a bez kúrenia bolo 2 244 bytov Prešovského kraja (0,83 %). Čo predstavuje štvrtý najvyšší podiel v rámci krajov SR. Vyšší podiel bytov bez kúrenia sa nachádzal v Nitrianskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Najvyšší podiel bytov bez kúrenia sa nachádzal v okresoch Medzilaborce a Stará Ľubovňa, kde boli bez kúrenia takmer 2 % bytov (1,99 %). Ide o ôsmy, resp. deviaty najvyšší podiel zo všetkých okresov SR. Pri obciach Prešovského kraja bol najvyšší podiel bytov bez kúrenia v obci Strihovce, kde bolo bez kúrenia takmer 30 % bytov (28,41 %). Ide o tretí najvyšší podiel zo všetkých obcí Slovenskej republiky.

Pevné palivo a plyn

Plyn a pevné palivo používalo ako zdroj vykurovania takmer 250 000 bytov (249 975 bytov; 92,81 %). Plynom vykurovali viac ako dve tretiny bytov Prešovského kraja (68,14 %), čo predstavuje piaty najvyšší podiel z krajov SR. Najvyšší podiel bytov vykurovaných plynom bol v okrese Poprad, kde plynom vykurovalo viac ako 85 % bytov (85,45 %). Tento podiel výrazne zvyšuje samotné mesto Poprad, kde plynom kúrilo viac ako 98 % bytov (98,3 %), čo predstavuje druhý najvyšší podiel z obcí SR. Na druhej strane najnižší podiel bytov vykurovaných plynom bol v okrese Medzilaborce, kde plyn na kúrenie využívala menej ako tretina bytov (30,3 %). V rámci všetkých okresov SR ide o šiesty najnižší podiel. Významný podiel pri vykurovaní bytov Prešovského kraja tvorilo aj pevné palivo, ktorým vykurovalo takmer 25 % bytov (24,67 %). Aj pri pevnom palive ide o piaty najvyšší podiel z krajov Slovenskej republiky. Najvyšší podiel bytov, ktoré využívali na kúrenie pevné palivo, bolo v okrese Humenné, kde takto kúrilo viac ako 55 % bytov (55,17 %). Ide o štvrtý najvyšší podiel zo všetkých okresov SR. Elektrinou vykurovali takmer 3 % bytov (2,71 % bytov) a necelé 1 % bytov (0,83 % bytov) Prešovského kraja nemalo žiadny zdroj využívaný na vykurovanie bytu. Z krajov SR ide o štvrtý najvyšší podiel.

Takmer 36 % domov bez rekonštrukcie

V Prešovskom kraji sa nachádza takmer 36 % domov (35,96 %) bez rekonštrukcie. V porovnaní s inými krajmi Slovenskej republiky je to druhý najnižší podiel nezrekonštruovaných domov. Najvyšší podiel domov bez rekonštrukcie bol v okrese Prešov, kde nebolo zrekonštruovaných viac ako 40 % domov (42,38 %) a najnižší v okrese Snina, kde nebolo zrekonštruovaných takmer 30 % domov (29,67 %). V porovnaní s ostatnými okresmi SR ide o šiesty najnižší podiel. Podobne ako pri ostatných krajoch, aj v Prešovskom kraji bolo najviac domov zrekonštruovaných za ostatných 10 rokov. Od roku 2011 rekonštrukciou prešlo viac ako 40 % domov Prešovského kraja (41,69 %). Celkovo najvyšší podiel domov prešiel rekonštrukciou medzi roku 2010 – 2015, keď bola zrekonštruovaná viac ako štvrtina domov Prešovského kraja (25,46 %). Najvyšší podiel zrekonštruovaných domov v tomto období bol v okrese Snina, kde rekonštrukciou od roku 2010 do roku 2015 prešla takmer tretina domov (32,98 %). Ide o najvyšší podiel zrekonštruovaných domov v tomto období zo všetkých okresov SR. Po roku 2016 bolo zrekonštruovaných viac ako 15 % domov (16,23 %). Najmenej domov bolo zrekonštruovaných počas najstaršieho zisťovaného obdobia, teda pred rokom 1980, keď rekonštrukciou prešlo menej ako 1 % domova (1 463 domov; 0,9 %).

Najnižšia kvalita bývania v okrese Medzilaborce

Z pohľadu kvality bývania v jednotlivých okresoch Prešovského kraja vidíme najnižšiu vybavenosť domov a bytov v okrese Medzilaborce. V okrese Medzilaborce sa nachádzal najnižší podiel bytov s vodovodom v byte zo spoločného zdroja a druhý najnižší podiel domov s prípojkou na kanalizačnú sieť zo všetkých okresov SR. Okrem toho sa tu nachádzal najvyšší podiel bytov s vodovodom v byte z vlastného zdroja, najvyšší podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte, najvyšší podiel domov bez kanalizácie, druhý najvyšší podiel bytov vykurovaných samostatným vykurovacím telesom zo všetkých okresov SR. Spolu s okresom Stará Ľubovňa sa v okrese Medzilaborce taktiež nachádzal najvyšší podiel bytov bez kúrenia a najvyšší podiel bytov so žiadnym zdrojom na vykurovanie bytu zo všetkých okresov Prešovského kraja.

Najlepšie bývajú v okrese Poprad

Najvyššiu kvalitu bývania z okresov Prešovského kraja zase vykazovali okresy Poprad, Prešov, Levoča, Humenné a Svidník.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *