Kategórie
Osobné

Pojmové zmätky

Pleonazmus v praxi.

Občas ma prekvapia rôzne slovné spojenia. Dnes som si prečítal dve zvláštne kombinácie slov, ktoré mi pripomínajú pleonazmus, čiže nadbytočné hromadenie slov:

  1. ľavý marxista
  2. evanjelický ateista

Prvý prípad je z politickej ideológie.

Nezávislí (iný pohľad) [1] spomínajú na ľavého marxistu. To akoby boli i praví marxisti? Alebo slovom ľavý sa zdôrazňuje ľavicový? Teda, sú potom i pravicoví marxisti?

„Pohoda má Elbow, konzervatívnych anarchistov zo živých kvetov, Orbital a spomienky na humanitného bombardéra Havla za 100Euro a reklamy; a MY Toe, Hvozd, Coldcut a spomienky na ľavého marxistu Egona Bondyho zadarmo a bez reklám!“

Nezávislí
Ľavý marxista

Marxizmus je ľavicová ideológia. Neexistujú pravicoví marxisti. Môžu sa vyskytovať oportunisti alebo revizionisti marxizmu, ale vždy v rámci ľavicovej ideológie.

Druhý prípad je z blogu Jána Stana. [2]

„Arcibiskup Róbert Bezák bol odvolaný a jeho kariéra v rámci najstaršej akciovky sveta je tým pravdepodobne definitívne ukončená. Zdanlivá bodka.

Priznávam, že až do týchto dní bolo pre mňa jeho meno len menom cirkevného funkcionára, s ktorým ma nič nespájalo a ako evanjelickému ateistovi mi bol v podstate ukradnutý.“

Ján Stano
Evanjelický ateista

Aký to môže byť evanjelický ateista?

Sú i katolícki ateisti? Vari aj moslimskí ateisti?

Evanjelický ateista je oxymoron.

Medze sa fantázii nekladú.

Chápem chybné slovné spojenie „evanjelický ateista“ ako človeka, ktorý je dnes ateista, ale kedysi bol evanjelik. Alebo bol pokrstený ako evanjelik. Bol (alebo ešte aj je aspoň formálne) členom evanjelickej cirkvi.

Zrejme, keď sa Ján Stano vyjadruje o katolíckom funkcionárovi, tak chcel slovom evanjelický ešte navyše naznačiť, že je nielen ateista, ale nebol ani katolík.

Poradím:

Namiesto slovného spojenia „ľavý marxista“ stačí povedať ľavičiar a marxista. Pretože nie každý ľavicovo zmýšľajúci človek je marxista. Môžu byť dokonca ľavičiari, ktorí v živote nečítali Marxa. Alebo ako ľavičiari nie sú stotožnení s marxistickou ideológiou. Napríklad sociálni demokrati.

V druhom prípade by som namiesto slovného spojenia „evanjelický ateista“ napísal, že ateista, bývalý evanjelik. Je to zrozumitežnejšie, a nedáva to priestor na špekulácie typu katolícky ateista alebo podobne. Keď môže niekto konvertovať z katolíckej viery na evanjelickú, tak sa môže stať z evanjelika i ateista. Ale taký ateista nebude evanjelický ateista.

Viem si predstaviť slovné spojenie „židovský ateista“, ale v tomto prípade je prídavné meno židovský odvodené od národnosti Žid. A nie od náboženskej orientácie (židovstvo, judaizmus).

Pretože ako môže byť židovský ateista, tak na Slovensku sú slovenskí ateisti, v Česku českí ateisti atď.

Ak by bol niekto evanjelický ateista, čo by si zvolil pri sčítaní ľudu?

Uviedol by v položke Iné, že je evanjelický ateista?

Možno aj preto sa v štatistike sčítania ľudu objavili okrem 725 362 ľudí (13,4 %), ktorí uviedli, že sú bez náboženského vyznania, i 23 340 ľudí (0,5 %), ktorí uviedli niečo, čo je súhrne v položke Iné, a o 571 437 ľuďoch (10,6 %) sú údaje nezistené.

Sčítanie ľudu

[1] Článok bol pôvodne uverejnený 7. 7. 2012, a vtedy stránka Nezávislí bola dostupná verejnosti. Teraz sa vám zobrazí len stručné: „Tento blog je otvorený iba pre pozvaných čitateľov.“

[2] 15. 5. 2022 už daný odkaz asi neexistuje, mne vypísalo: „Ľutujeme. Stránku sa nepodarilo nájsť.“

Vysvetlivky:

Slovník cudzích slov: „Pleonazmus – literárne, lingvisticky: štylistická figúra vznikajúca hromadením významovo blízkych výrazov; nadbytočné hromadenie synoným rozličného slovného druhu.“

Slovník slovenského jazyka: „Pleonazmus – poeticky: slohová figúra, výrazový prostriedok vznikajúci pôsobivým hromadením rôznych slov približne rovnakého významu.“

Oxymoron je vyjadrenie obsahu spojením dvoch navzájom sa vylučujúcich pomenovaní (napr. chudobný boháč).“


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *