Kategórie
Humanizmus

Nové občianske združenie ateistov

V Českej republike.

Ateisté ČR z. s.
Ateisté ČR z. s.

V Českej republike vzniklo ďalšie občianske združenie zamerané na ľudí bez náboženského vyznania.

Ide o záujmový spolok ateistov Českej republiky so sídlom na adrese Taussigova 1155/21, Kobylisy, 182 00 Praha 8. Názov: Ateisté ČR z. s..

Občianske združenie vzniklo 22. 2. 2012 a má pridelené IČO: 22751921.

O ateizme

Pokiaľ sa z nejakého dôvodu zaujímate o ateizmus, určite chcete vedieť, ako ateisti vidia sami seba a aké odpovede majú na základné životné otázky. Nižšie nájdete zoznam otázok a odpovedí na to, čo to vlastne je ateizmus vo svojej praktickej forme. Ich cieľom nie je presvedčovať presvedčených, ani dokazovať veriacim, že sa mýlia. Naopak sa nimi snažíme prispieť k základnému pochopeniu našich postojov.

Čo je to ateizmus?

Existuje mnoho definícií ateizmu. Mnoho z nich považujeme za príliš obmedzujúcich a nevystihujúcich realitu. Pre jednoduchosť môžeme prijať dajme tomu túto pochopiteľnú a funkčnú definíciu:

„Ateizmus je pochopenie, že neexistuje žiadny vierohodný vedecký ani faktický dôkaz existencie boha, bohov alebo iných nadprirodzených javov a bytostí.“

Je ateizmus skrátka len ďalšie náboženstvo?

Nie. Náboženstvá odkazujú na nadprirodzenú ríšu riadenú bohom či bohmi. Základy náboženskej myšlienky sú väčšinou predávané v písomnej alebo ústnej forme z generácie na generáciu po celé veky a údajne vyjadrujú pranie nejakej nadradenej bytosti.

Ateisti nemajú žiadne písomné sväté texty, žiadneho boha alebo bohov a neprijímajú existenciu žiadnej nadprirodzenej ríše alebo snáď všemocného stvoriteľa, pretože nás k tomu nenúti žiadny dôkaz. Ateizmus je preto rozumné zhodnotenie prírody a sveta, zatiaľ čo náboženstvá sú len výplod ľudskej obrazotvornosti.

Pokiaľ neveríte v boha, odkiaľ potom beriete základ pre svoju morálku?

Všetky pravidlá ľudského správania sú vytvorené ľuďmi. Sú výsledkom požiadaviek, ktoré na nás kladie spolupráca nutná k fungovaniu akejkoľvek spoločnosti. Vyššie živočíchy vrátane ľudí si vyvinuli spoločenské a súcitné prvky správania, ktoré im pomáhajú v prežití. Náš intelekt ich potom aplikuje podľa okolností.

Pokúste sa čestne odpovedať na tieto otázky:

  1. Poznáte nejaké náboženské pravidlo týkajúce sa morálky, ktoré nepochádza od ľudí alebo ktoré ľudia nemohli sami vytvoriť?
  2. V prípade, že by sa teoreticky objavili presvedčivé dôkazy, že boh neexistuje, stal by sa z vás nemorálny človek?

Veríte na život po smrti?

V minulosti žilo na našej planéte mnoho miliárd ľudí a „iných bytostí“. Tieto existovali a potom umreli. Žiadny z nich sa ale nevrátil, aby nám o živote po smrti niečo povedal. Neexistuje žiadny vierohodný dôkaz, že život po smrti v nejakej forme pokračuje. To, že si taký upokojujúci princíp dokážeme predstaviť, neznamená, že to je pravdivý. Každý koncept takého predĺženého alebo večného života by nás naopak mal varovať pred tými, ktorí ho používajú k svojmu prospechu tu na Zemi.

Veríte v nejakú vyššiu moc?

Pre nás ateistov to nie je otázka, či „veríme“ v nejakú nadprirodzenú a nadradenú bytosť alebo nie. Skôr to berieme tak, že nevieme o žiadnom dôkaze, ktorý by existenciu takej entity preukázal. To, že človek môže o takej bytosti premýšľať, nepredstavuje absolútne žiadny dôkaz toho, že taká bytosť musí existovať, podobne ako myšlienka na rozprávku nespraví z rozprávky realitu.

Desí ateistov myšlienka na smrť a z toho plynúcu neexistenciu?

Náboženstvo používa smrť a únik pred ňou veľmi často. Neustále opakovanie tejto témy vytvára v ľuďoch nezdravý vzťah ku smrteľnosti. Na druhej strane ateisti chápu, že smrť je neoddeliteľnou súčasťou života, a preto nevidia žiadny pádny dôvod nad smrťou neustále premietať. Väčšina ateistov vidí smrť ako nepríjemnú, ale nevyhnutnú súčasť svojho života a tak nemáme inú možnosť, než túto skutočnosť akceptovať. Nikto si nepraje zažiť rozdelenie priateľov a rodiny, ale želanie lepšieho výsledku a nekonečného života ho nevytvorí. Večný život sa nestane skutočnosťou len preto, že si to prajeme.

Nemali by ateisti dokázať, že boh neexistuje?

Tí, ktorí propagujú a vymýšľajú rozprávky, vodníkov a bohov by mali svoje tvrdenia podporiť nejakými dôkazmi. Tieto dôkazy by mali byť prijateľné pre všetkých ľudí a nielen pre tých nasledovníkov konkrétnej viery. Za ostatných 6 000 rokov existovalo na zemi viac ako 20 000 náboženstiev. Tieto spolky obvykle tvrdia, že ich viera je tá pravá a odmietajú ostatných 19 999 ako falošné a pomýlené. Ateisti potom odmietajú ako vymyslené všetkých dvadsať tisíc.

Je maximálne nerozumné chcieť po ateistoch, aby vyvracali všetky povery, divoké a neopodstatnené tvrdenia. Ateisti požadujú dôkazy, ale pokiaľ vieme, tak sa v histórii ľudstva žiadne dostatočne presvedčivé neobjavili.

Nenávidia ateisti veriacich ľudí (teistov)?

V žiadnom prípade. Ateisti chápu veriacich ľudí, ako tých, ktorí sa mýlia. Mýliť sa môže každý človek a pravdepodobne sa to stáva každému z nás niekoľkokrát denne. Rozhodne to nie je dôvod k nenávisti alebo iným negatívnym pocitom.

Na druhej strane škoda, ktorú náboženstvo pýcha, väčšinou pochádza z toho, že jeho vyznávači slepo prijímajú prapodivné historky a tradície ako fakty. Väčšina ateistov odmieta rovnako vehementne všetky náboženstvá a ich predsudky. Náboženstvo je ukážkou propagácie zbytočností. Je to podobné, ako keď sa človek márne snaží vyvracať ľudové povery a mýty.

Ateisti si myslia, že mladí ľudia by nemali byť indoktrinovaní a presvedčovaní k nejakému konkrétnemu teistickému systému povier. Deti totiž nemajú potrebnú intelektuálnu silu vzoprieť sa autorite dospelých. Na druhej strane objektívna výuka o dobrých i zlých stránkach významných náboženstiev a ich vedeckej nepreukázateľnosti je podľa nás správna a etická. Teistická výchova, nech už je kresťanská, moslimská alebo iná, zaváňa zneužívaním detí. Ateisti podporujú slobodu ľudí si slobodne vybrať náboženstvo na základe dôkladnej informovanosti. Nevyhnutným predpokladom preto je, aby sa tak rozhodovali dospelí ľudia a aby nebolo náboženstvo zneužívané k politickým cieľom.

Ateisté ČR z. s.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 31. 5. 2012. Otázky a odpovede sa nachádzajú na stránke Ateisté ČR.

Komentár: Ateisti ČR sú ďalším združením, nakoľko predtým vznikol spolok Humanističtí ateisté o. s. Pozri: Je možné žiť mravne bez viery?

Jedna odpoveď na “Nové občianske združenie ateistov”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *