Kategórie
Osobné

Etonistický svetonázor

O etonistoch – veriacich v mimozemšťanov.

Na planéte Zem existujú ľudia, ktorí si myslia, že skutočne niekde vo vesmíre žijú bytosti, ktoré majú aspoň také vlastnosti ako ľudia na Zemi. Dokonca, že svojím rozumom prevyšujú ľudí. Uvažujú o nich ako o bytostiach, ktoré sú vyspelejšie než ľudia, pretože o týchto bytostiach hovoria, že sú schopné nielen medziplanetárnych, ale i medzigalaktických letov. Takým bytostiam hovoríme jednoducho mimozemšťania.

Etóni – mimozemské bytosti

Tvrdia, že niektorí mimozemšťania už niekedy navštívili aj planétu Zem.

Dávnejšie, ešte keď ľudia nemali dostatok vedomostí o planéte Mars, namýšľali si, že existujú Marťania. Bytosti, ktoré bývajú na planéte Mars.

Množstvo literatúry žánru sci-fi (science-fiction, vedecko-fantastickej literatúry) opisuje tieto bytosti ako podstatne vyspelejšie než sú ľudia.

Ľudia, ktorí naozaj veria v takéto mimozemské bytosti, sa nazývajú veriacimi v mimozemské bytosti. Pomenovanie tohto druhu veriacich ľudí je však dlhé v samotnom názve (veriaci v mimozemské bytosti), preto je užitočnejšie ich nazývať jednoslovným výrazom.

V úvahe o mimozemšťanoch z 2. júna 2011 sú takíto mimozemšťania pomenovaní jednoslovným výrazom: etóni.

„Etonista je človek, ktorý verí v skutočnú existenciu mimozemských bytostí, ktoré majú podobné alebo aj podstatne dokonalejšie vlastnosti ako ľudia.“

Vo výklade významu slova etonista je dôležité brať do úvahy vieru v skutočnú existenciu, nie v pomyslenú existenciu, s neovereným predpokladom, či v možnú existenciu, ak uvažujúci o mimozemšťanoch ich pripúšťa iba v rámci potrebnej výmeny názorov o takýchto bytostiach.

Skrátka, etonista verí v etónov.

Etón je pomenovanie pre mimozemské bytosti. Je odvodený od skratky ETO (extra terrestris ontos).

Podľa predstáv etonistov jestvujú etóni, ktorí sú tak civilizačne vyspelí, že dokážu cestovať vesmírom, a aspoň raz sa im podarilo pristáť na Zemi alebo pohybovať sa v blízkosti Zeme vo svojich vesmírnych koráboch. Tie ich vesmírne koráby nazývame skratkou UFO, a vlastne kozmonauti u etónov, ktorí pozorujú Zem, sú ufóni.

Etonisti, ktorí veria tomu, že ufóni naozaj vo svojich koráboch sú v blízkosti Zeme, sa nazývajú ufonisti.

Ufonisti veria, že existujú etóni, ktorí ako kozmonauti, ufóni, prinajmenšom pozorujú planétu Zem. Sledujú dianie na Zemi, a prípadne i zasahujú do samotného vývoja živočíchov či rastlinstva na Zemi. Prípadne tu robia rôzne pokusy a výskumy.

Najznámejším predstaviteľom viery v ufónov je spisovateľ Erich von Däniken. Däniken už pred štyridsiatimi rokmi vyslovil názor, že našu planétu v dávnej minulosti navštívili mimozemšťania a zanechali tu celý rad stôp. Jeho prvá kniha „Spomienky na budúcnosť“ z roku 1968 sa stala veľmi predávanou knihou.

Däniken je ufonista. Je samozrejme aj etonista, ale jeho viera v mimozemské bytosti, ktoré boli priamo na Zemi, je taká silná, že v prípade jeho viery nestačí všeobecne povedať, že je etonista, ale je potrebné zdôrazniť jeho užší význam, a to, že je ufonista.

Pre názorný príklad uvediem podobné rozlíšenie z teistického svetonázoru.

Teista je všeobecné pomenovanie pre veriaceho človeka v bytosť nazývanú boh. Moslim je síce teista, ale jeho viera v boha vychádza z Koránu, a iný teista, ktorého viera nevychádza z Koránu, nemusí byť moslim. Môže byť napríklad kresťan, ktorý svoju vieru odvodzuje z Biblie. Avšak ako moslim, tak i kresťan je teista.

Z humanistického pohľadu je zaujímavé pozorovať iné svetonázory, pretože je potrebné si uvedomiť, že neexistujú len humanisti s humanistickým svetonázorom a teisti s teistickým svetonázorom, ale môžu byť i iné svetonázory. Napríklad etonistický svetonázor založený na viere v mimozemské bytosti.

Kým humanisti vo svojom svetonázore napríklad pre pôvod ľudstva majú ako vysvetlenie prírodnú evolúciu, tak etonisti tvrdia, že etóni zasahovali do vývoja na planéte Zem, a že ľudia sú výsledkom ich pokusov.

Niektorí etonisti pripúšťajú evolúciu na Zemi, ale pridávajú k nej svoju teóriu o tom, že etóni vykonávali v minulosti do evolúcie rôzne zásahy. Že išlo o riadenú, či usmerňovanú formu evolúcie. Preto napríklad majú podľa etonistov ľudia podobné vlastnosti ako etóni.

Antropomorfizácia je očividná.

Vlastne takto odsunuli vysvetlenie o vzniku života z evolučnej teórie do akejsi novej teórie o tom, že život vznikol inde vo vesmíre, a už im len ostáva dozvedieť sa od tých etónov, či vedia o tom, ako vznikli oni.

To je podobné ako keď teista vysvetľuje, že život vznikol od boha, a už ostáva len dozvedieť sa, ako vznikol boh. Rovnako ako teisti, i etonisti len odsúvajú riešenie kamsi inam. Teisti odpoveď prenášajú na boha (bohov), a etonisti na etónov.

Seriózne sa snažia hľadať etónov bádatelia zapojení do programu SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – Hľadanie mimozemskej inteligencie).

SETI (the Search for Extraterrestrial Intelligence – Hľadanie mimozemskej inteligencie) je bádanie, ktoré vyhľadáva známky (mimozemského) života vo vesmíre vyhľadávaním znakov preukazujúcich používanie (vyspelej) technológie.“

Výskumníci v SETI predpokladajú, že najpravdepodobnejšia cesta, akou by mohli mimozemské civilizácie s nami komunikovať, je rádiová komunikácia. Snažia sa analyzovať signály prichádzajúce z vesmíru, prípadne posúdiť, či rádiové vlny nemajú nejaké znaky, o ktorých by sme si mohli myslieť, že pochádzajú od mimozemskej civilizácie.

Cieľom je objaviť signály umelého pôvodu, ktoré by potvrdili prítomnosť mimozemskej civilizácie.

Projekt mal počas svojej existencie niekoľko desiatok kandidátov na takýto signál, ale skutočný dôkaz nebol zatiaľ objavený.

Napriek tomu, že vesmír je veľmi veľký, a teda, kdekoľvek inde vo vesmíre môže takisto existovať nejaká forma života, prípadne i inteligentného života, podobného nášmu, je zatiaľ predstava o etónoch len v rovine viery.

A vyjadrenia etonistov o etónoch, či ufonistov o ufónoch, sú zvyčajne len výsledkom ich vlastnej bujnej obrazotvornosti. Ich domnienky sa často preukážu ako výmysly.

Na svete prevládajú rôzne teistické svetonázory alebo všdeobecne náboženské svetonázory. Humanistický svetonázor je obľúbený u menšej skupiny obyvateľstva planéty Zem. Etonistický svetonázor je skôr známy cez rôznu literatúru a filmy v žánri sci-fi, a v prípade etonistov ide o veľmi malú vzorku ľudí. U niektorých ľudí sa môžu prejaviť i synkretické názory, keď dochádza k zámene bohov za mimozemšťanov podobne ako uvažuje napríklad Däniken.

Venujem pozornosť etonistom preto, lebo ľudia si niekedy kladú otázky, aký svetonázor majú tí, ktorí veria v mimozemské bytosti. Sú veriaci? Iste! Veriaci v mimozemské bytosti. Ale nie sú to veriaci ako teisti, veriaci v bohov. Etonista usudzuje, že ak je vesmír veľký, a ak na jednom mieste existuje život, prečo by nemohol existovať aj inde vo vesmíre. Ak na planéte Zem žijú mysliace bytosti, prečo by podobne mysliace bytosti nemohli existovať inde vo vesmíre?

Možné to je, a táto možnosť im dodáva silu vo vieru.


Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 28. 6. 2012.

3 odpovede na “Etonistický svetonázor”

V meteoritoch sa už postupne podarilo objaviť všetky štyri dusíkaté bázy (adenín, guanín, cytozín, tymín), ktoré sú stavebnými kameňmi nukleových kyselín DNA a RNA. Možnosť vesmírneho pôvodu života na Zemi je stále v hre.

Napríklad cytozín je jedna zo stavebných zložiek deoxyribonukleovej kyseliny, ktorá spolu s inými zložkami predstavuje hmotnú podstatu dedičnosti a plní funkciu kódovacieho systému.

Tymín je pyrimidínová báza, jedna zo základných zložiek nukleových kyselín.

Pozri: Carissa Wong, New Scientist, All four of the key DNA building blocks have been found in meteorites, 26. 4. 2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *