Kategórie
Osobné

Etóni – mimozemské bytosti

Extraterrestris ontos (skratka: ETO).

Etóni – mimozemské bytosti

Na planéte Zem žijú živočíchy, a jednými z nich sú bytosti, ktoré sú výnimočné tým, že myslia – ľudia.

Dokážu už aj pomocou rakiet opustiť svoju materskú Zem, a pristáť na inom vesmírnom telese, napríklad na Mesiaci. Raz dokážu pristáť aj na Marse, a možno prídu na spôsob, ako vycestovať mimo našu slnečnú sústavu. A možno sa raz ľuďom podarí cestovať aj mimo našu galaxiu, ktorú nazývame Hviezdna sústava Mliečnej cesty.

Ak sme my, ľudia, mysliace bytosti, a na našej technickej a civilizačnej úrovni už dokážeme cestovať voľným priestorom vo vesmíre, je celkom možné, že podobne by sa mohlo podariť aj mimozemským bytostiam, bytostiam, ktoré tiež myslia, a sú na vyspelej úrovni, vycestovať do vesmíru, a mohlo by sa stať, že objavia planétu Zem.

Živé organizmy na planéte Zem by boli pre nich objavom podobne ako keď sme my, Európania, objavili „Nový svet“, kontinent Ameriku, a postupne sme tie nové krajiny kolonizovali.

Mojím zámerom teraz nie je čitateľov nastrašiť nejakými katastrofickými scenármi o prepadnutí našej planéty mimozemskými civilizáciami, ani o ich snahe nás kolonizovať. Nemám takú bujnú fantáziu ako spisovatelia sci-fi literatúry. Iste, o mimozemšťanoch píšu aj rôzni podvodníci a šarlatáni. Ani to nie je pre mňa teraz dôležité.

Chcem poukázať na to, že ak sa hovorí o možných mimozemských bytostiach, tak sa zvykne hovoriť o UFO.

UFO je definované podľa:

  1. Wikipédia: UFO alebo ufo (pôvodne skratka z anglického unidentified flying object; po slovensky neidentifikova(teľ)ný lietajúci objekt) je úkaz na oblohe, ktorého pôvod nie je z rôznych príčin zistený.
  2. Krátky slovník slovenského jazyka 4: ufo -a s. hovor., UFO skr. (z angl. unidentified flying objects) – neidentifikovaný lietajúci objekt; lietajúci tanier.
  3. Slovník cudzích slov (akademický): UFO skr., ufo – nezvyčajný úkaz na oblohe a v atmosfére pokladaný za pohyblivý predmet neznámeho pôvodu, tzv. lietajúci tanier, (domnelé) plavidlo mimozemšťanov.

Čiže výraz UFO, a z neho odvodený názov pre prípadné bytosti, ktoré sa v takom lietajúcom objekte nachádzajú, ufónov, sa nehodí pre bytosti, ktoré môžu existovať niekde vo vesmíre, ale z rôznych príčin ešte neobjavili ani našu planétu, a možno sú ešte menej vyspelí ako ľudstvo. Čiže predstavme si, že niekde veľmi ďaleko, v nejakej veľmi vzdialenej galaxii, na nejakej planéte vznikol tiež život, a sú tam bytosti na úrovni ľudí v praveku alebo staroveku.

Takéto mysliace bytosti nemožno nazvať ufónmi, ale navrhujem, aby sa nazývali povedzme odvodeninou zo skratky ETO, ako etóni.

ETO by bola skratka odvodená z latinských slov pre výraz „mimozemské bytosti“, extra terrestris ontos.

Má to svoj význam, pretože ak niekto chce hovoriť o ufónoch, o UFO, tak myslí na nejaké neznáme mysliace bytosti, ktoré pochádzajú z priestoru mimo našej planéty Zem, a nemajú pôvod na našej planéte. Ale podarilo sa im prejsť ďalekú cestu vesmírom, a dajme tomu, pozorujú našu planétu. Takže tým ľuďom, ktorí hovoria o nejakých nezvyčajných úkazoch na oblohe, o lietajúcich tanieroch, ako o vesmírnych koráboch neznámych civilizácií, ktorí k nám prišli z úplne inej časti vesmíru, sa podarilo presadiť výraz pre také koráby jednotným názvom UFO, a bytosti, ktoré sa v takých vesmírnych lietajúcich strojoch nachádzajú, a povedzme ich riadia, nazývame ufónmi.

O ufónoch má význam hovoriť ako o prípadných návštevníkoch planéty Zem.

Ale pre bytosti, ktoré sa môžu niekde vo vesmíre vyskytovať, mi nesedí pojem ufóni. Teoreticky sa dá pripustiť existencia mysliacich bytostí niekde inde vo vesmíre, mimo planéty Zem. Nakoľko vesmír je veľmi veľký, a z nášho pohľadu ešte neprebádaný, tak, aby sme mohli vylúčiť ich možnú existenciu, môžeme aspoň teoreticky o nich hovoriť ako o možných bytostiach. Ak existujú na planéte Zem mysliace bytosti, prečo by nemohli existovať aj inde vo vesmíre? Hoci na úplne inej životnej báze ako živočíchy na planéte Zem. Z týchto dôvodov navrhujem, aby sa nazývali etónmi, pričom toto ich pomenovanie bude odvodené od skratky ETO, určenej pre mimozemské bytosti.

Ak budem hovoriť o etónoch, neznamená to, že hovorím o nejakých bytostiach, ktoré navštívili planétu Zem, prípadne nás tajne pozorujú, a sú predmetom výskumu ufológov. Pokojne im tento výskum prenechám, a poviem na rovinu, že som ľahostajný k informáciám, ktoré sa z času na čas objavia, že kdesi ktosi opäť videl nejaké UFO. Bez ohľadu na to, či ide o omyl, prelud, alebo klame zámerne.

Často sa stáva, že ľudia pod vplyvom optického klamu sa mylne nazdávajú, že na oblohe vidia záhadné lietajúce objekty, najčastejšie v podobe lietajúcich tanierov.

Je to pre mňa zvyčajne honba za senzáciami. Ľudia majú radi záhady, mytológie, a ak ich také informácie vzrušujú, radi ich šíria ďalej.

Aj keď ich nemusím brať vážne, som toho názoru, že pre potenciálne mimozemské bytosti by sa mohlo ujať nejaké krátke pomenovanie, a mne na základe podobnosti s ufónmi sa najviac pozdáva pomenovanie etóni.

Etóni tak budú bytosti, ktoré nejako podobne ako ľudia dokážu myslieť, cítiť, konať, ale nerád by som ich opisoval podrobnejšie, pretože stále narábam s vlastnou fantáziou o nich. Veď ja som osobne žiadnych etónov, a dokonca ani ufónov, nikdy nestretol. Len čiste teoreticky uvažujem, že ak by také bytosti mohli kdesi existovať, tak by sme im nemuseli hovoriť mimozemské bytosti, ale stručne etóni.

A čokoľvek by sme o nich mohli povedať, stále to bude zaváňať antropomorfizáciou.

Ktokoľvek by niečo konkrétne hovoril o bytostiach, ktoré ešte nijako nevidel, nepozoroval, tak si o nich len vymýšľa, a vytvára mýtus. Mojou snahou nie je vytvárať mýty o možných mimozemských bytostiach, teda o etónoch, len sa snažím pripustiť názor, že ak by také bytosti mohli existovať niekde vo vesmíre, tak ich môžeme pokojne nazývať etónmi.

Aj keď zatiaľ o nich nič nevieme, ani náznaky, či vôbec existujú. Vychádza sa len z holého predpokladu, že ak mohol vzniknúť život na planéte Zem, a vyvinuli sa na ňom mysliace bytosti, tak prečo by to nebolo možné kdekoľvek vo vesmíre.

Etóni sa z definície už odlišujú od ufónov, pretože ufóni sú vlastne etóni, ktorým sa podarilo prísť až na planétu Zem.

V tom je rozdiel medzi týmito pomenovaniami pre možné mimozemské bytosti.

Máme tak dve základné pomenovania pre mysliace bytosti: pozemšťanov a mimozemšťanov, teda etónov.

Je vždy správnejšie hovoriť o možných mimozemských bytostiach ako o etónoch než o ufónoch. Pri ufónoch už pripúšťame ich možný kontakt s planétou Zem, prípadne s ich príchodom do blízkosti slnečnej sústavy.

Avšak ak hovoríme o etónoch, nemyslíme zatiaľ na ich vyspelosť, a na to, že sú schopní sa aj dostať na planétu Zem.

Aj preto pripustím, že ufológovia si môžu vymýšľať rôzne obrázky ich postáv, s opismi, ako vyzerajú, lebo sa odvolávajú na to, že tí ufóni sem, na planétu Zem prišli.

Ale o etónoch by sa nemalo až tak surovo fantazírovať, ako to robia fanúšikovia UFO, pretože informácie o nich by sa mali dedukovať povedzme z nejakých prichádzajúcich zdrojov z vesmíru. Napríklad si viem predstaviť, že vyšleme sondu, a tá nám, prípadne až budúcim generáciám, pošle späť na planétu Zem fotografie, na ktorých budeme vidieť nejakých etónov.

Kým sa tak nestane, mali by sme byť seriózni, a výraz etóni používať len vo všeobecnom význame pre mimozemské bytosti, aj za predpokladu, že zatiaľ o takých mimozemských bytostiach nemáme žiadne seriózne správy, ani náznaky.

Môžeme však o nich špekulovať, uvažovať, aké vlastnosti by mohli mať. Napríklad je možná diskusia o etónoch, či fungujú na uhlíkovej báze, alebo či je ich život založený na iných základných prvkoch.

Ale stále to budú len obyčajné ľudské úvahy, bez reálneho podkladu. Zvyčajne sa pri tých úvahách vychádza z podobností s ľuďmi.

Svoj návrh na používanie pojmu etón pre mimozemskú bytosť ukončujem krátkou pomôckou:

PozemšťanMimozemšťan
Terrestris ontosExtraterrestris ontos
človeketón

Autor: Ján Parada.

Článok som pôvodne uverejnil 2. 6. 2011.

3 odpovede na “Etóni – mimozemské bytosti”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *