Kategórie
Tlačové správy

Mrakodrapy na Slovensku nenájdete

Výsledky SODB 2021 jasne ukázali, že sa v architektúre držíme „pri zemi“ a výškové budovy neprevládajú v zástavbe. Naopak, na Slovensku majú najvyšší podiel domy s 1 podlažím.

Mrakodrapy nemáme

Keď sa budeme držať informácie z Wikipédie, že mrakodrap je vysoká budova s výškou nad 150 metrov (niekedy aj nad 100 metrov) alebo výšková budova s kovovou nosnou konštrukciou, ktorá nesie väčšinu hmotnosti budovy, vidíme podľa výsledkov SODB 2021, že takéto budovy na Slovensku vôbec nemáme. Treba spresniť, že za mrakodrap sa vo všeobecnosti nepovažuje vyhliadková veža alebo vysielač. Budovy s výškou menšou ako 150 metrov sa častejšie nazývajú výškové budovy.

Koľko podlažné budovy v SR prevládajú

Na Slovensku majú najvyšší podiel domy s 1 podlažím. Takýchto domov je 579 286 (46,92 %). Nasledujú domy s 2 podlažiami (444 656; 36,06 %) a 3 podlažiami (132 515; 10,73 %). Sú to v prevažnej miere rodinné domy. Domy ktoré majú viac ako 3 podlažia, tvoria iba 6,33 % zo všetkých domov na Slovensku. Môžeme teda povedať, že na Slovensku dominuje nízka zástavba.

Jednopodlažné budovy majú najvyšší podiel vo väčšine krajov Slovenska s výnimkou Žilinského, Prešovského a Bratislavského kraja, v ktorých sú najpočetnejšie dvojpodlažné domy. Jednopodlažné domy tvoria viac ako ½ zo všetkých domov v Nitrianskom (63,62 %) a Trnavskom kraji (56,78 %). Žilinský kraj má v porovnaní s ostatnými krajmi najvyšší podiel dvojpodlažných (43,53 %) a trojpodlažných domov (19,34 %). Domy s viac ako troma podlažiami majú najvyšší podiel v Bratislavskom kraji (12,76 %). Väčšinu z nich tvoria bytové domy.

V ktorom kraji a meste je najviac budov nad 20 podlaží

Výšková zástavba je prirodzene najviac viditeľná v Bratislavskom kraji. Je tu spolu 41 domov s počtom 20 a viac podlaží.

V hlavnom meste Bratislava sa koncentruje najviac výškových budov nad 20 podlaží. Celkovo je v Bratislave spolu 41 budov nad 20 podlaží. Sú pomerne rovnomerne rozložené v mestských častiach: Nové Mesto (11), Petržalka (10), Ružinov (9) a Staré Mesto (9). Posledné dve výškové budovy sa nachádzajú v mestskej časti Karlova Ves.

Napríklad v MČ Bratislava – mestská časť Staré Mesto sa podľa SODB 2021 nachádzajú najvyššie budovy v SR. Sú tu lokalizované dve budovy, ktoré majú 34 a viac podlaží a tri budovy, ktoré majú 31 a viac podlaží.

Druhým mestom s najvyšším počtom budov nad 20 podlaží je Žilina, kde sa nachádza 5 takýchto domov.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *