Kategórie
Tlačové správy

European Vegetation Survey

30. výročná medzinárodná konferencia.

Od 9. do 13. mája 2022 sa v Bratislave uskutoční 30. výročná medzinárodná konferencia European Vegetation Survey. Záštitu nad konferenciou prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Konferencia bude tematicky zohľadňovať aktuálne témy, ktorým Európa a svet čelí – meniacu sa klímu a vplyv tohto fenoménu na vegetáciu, diverzitu a celkovo životné prostredie z pohľadu vegetačných vedcov, ale aj ochranárov, ktorí budú riešiť praktické využitie týchto vedomostí zainteresovanými stranami a príslušnými inštitúciami.

V kontexte súčasnej vojnovej agresie vedenej ruskou federáciou sú organizátori poctení účasťou aj viacerých kolegov z Ukrajiny, ktorí aj v týchto ťažkých časoch budú prezentovať výsledky svojej práce. Prítomných oboznámia s rôznorodosťou vegetácie a diverzity v ich krajine. Jednou z hlavných rečníčok na konferencii bude vedúca osobnosť vegetačného výskumu, Dr. Anna Kuzemko, ktorá príde z oslobodeného Kyjeva.

Viac informácií o konferencii nájdete na stránke European Vegetation Survey 2022.

V prípade záujmu o účasť môžete kontaktovať člena organizačného výboru konferencie dr. Jozefa Šibíka z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. na adrese jozef.sibik@savba.sk alebo na tel. čísle: 0911 739 930.


Autor: SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *