Kategórie
Tlačové správy

Po dobšináite má Slovensko opäť nový minerál

Slovensko dalo svetu ďalší nový minerál – argentopolybazit.

Jeho typovou lokalitou je Kremnica. Vytvára čierne tabuľkovité kryštály až do veľkosti 5 milimetrov. Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii ho jednohlasne schválila 2. apríla 2022.

Argentopolybazit je novým členom skupiny polybazitu. Pre geológov a mineralógov je svojou štruktúrou a zložením nesmierne zaujímavý, nakoľko výrazne posúva súčasné poznatky v rámci celej tejto skupiny minerálov.

„Vzorky s argentopolybazitom sme prvý krát objavili v Kremnici už v roku 2008, ale že ide o nový minerál sme zistili len relatívne nedávno. Okrem toho bol nájdený aj v Novej Bani a na lokalite Arykevaam v Ruskej federácii. Sú to oblasti špecifické výskytom minerálov s obsahom striebra a zlata, ktorých vznik súvisí s vulkanickou činnosťou,“ spresňuje Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

Na výskume nového minerálu spolupracoval spolu s kolegami z detašovaného pracoviska ústavu v Banskej Bystrici. Súčasťou medzinárodného vedeckého kolektívu boli aj mineralógovia z Česka, Dánska a Ruska.

Výskyt argentopolybazitu sa predpokladá aj na iných lokalitách sveta a to najmä v oblastiach s vysokou aktivitou striebra a zároveň absenciou medi v roztokoch. Okrem argentopolybazitu geológovia v uplynulých mesiacoch v Kremnici objavili a popísali aj ďalší nový minerál, argentotetraedrit-(Zn). Počet nových minerálov opísaných po prvýkrát z územia Slovenska tak celkovo stúpol na 25.

Foto:

Argentopolybazit
Argentopolybazit (2,6 × 3,6 mm).
Argentopolybazit (11. 12. 2018; B, Radius 8 ,Smoothing 4)
Argentopolybazit (11. 12. 2018; B, Radius 8 ,Smoothing 4).
Argentopolybazit (štruktúra)
Argentopolybazit (štruktúra).

Spracovala: Katarína Gáliková, SAV.
Foto: Martin Števko, ÚVZ SAV, v. v. i.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *