Kategórie
Tlačové správy

Komenského inštitút otvára nový ročník pedagógom, ktorí chcú učiť originálne a inovatívne

Na slovenských školách stále prevláda frontálna výučba, diktovanie poznámok a výklad pred tabuľou.

Komenského inštitút

Tak by však podľa odborníkov nemali vyzerať vzdelávacie inštitúcie 21. storočia, a tak sa program CEEV Živica Komenského inštitút už 6 rokov snaží o zmenu „zdola“. Prináša učiteľkám a učiteľom príležitosti profesijného a osobného rastu, vďaka ktorým si rozšíria svoju paletu zručností o nástroje modernej didaktiky, ale aj mäkké zručnosti kritického myslenia, empatie či riešenia konfliktov. Aktuálne otvára prihlasovanie do nového ročného vzdelávacieho programu.

„World Economic Forum zadefinovala najkľúčovejšie zručnosti pre prácu a život v roku 2025 pričom na prvých priečkach sa objavili: inovatívnosť, aktívne učenie, schopnosť riešiť problémy, kritické myslenie, kreativita, originalita a iniciatívnosť. My chceme pracovať s pedagogičkami a pedagógmi, ktorí majú snahu učiť takto,“ vraví Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.

V júni 2021 robil Komenského inštitút prieskum medzi žiakmi vo veku 10 až 18 rokov. Pýtal sa, ako by vyzerala škola ich snov.

„Taká, ktorá kladie väčší dôraz na kritické myslenie žiakov a schopnosti, ktoré využijem v živote. Tvorivá, otvorená, motivujúca, plná činnosti a spolupráce.“

To je výber z odpovedí, ktoré sa v rôznych podobách objavovali pomerne často.

„Deti si uvedomujú, ako má vyzerať príprava na život v 21. storočí a my by sme chceli dosiahnuť, aby bolo takýchto škôl na Slovensku čo najviac. Náš program ponúkame pedagógom, ktorí nevzdali svoj sen učiť s chuťou, originálne, zábavne a s výbornými výsledkami,“ dodáva manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Ročný vzdelávací program Komenského inštitútu je jedným z najkomplexnejších vzdelávaní pre učiteľov. Ide o akreditované inovačné vzdelávanie, ktorého súčasťou je 6 pobytových workshopov a množstvo webinárov so špičkovými lektormi a lektorkami. Tento rok bude školiť známy český didaktik Robert Čapek, slovenský kouč ocenený prestížnou Medzinárodnou federáciou koučov Tomáš Pešek, riaditeľka výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová či terapeutka a odborníčka na líderstvo a prácu s mocou Sylvia Ondrisová. Hovoriť budú aj o tom, ako pracovať s vlastnou mocou pri práci so žiakmi, ako riešiť problémy v triede tak, aby viedli ku spokojnosti učiteľov aj študentov alebo a ako podporovať vnímavosť a citlivosť detí v školskom prostredí.

„Program je otvorený nielen pedagogičkám, pedagógom či riaditeľom škôl, ale aj študentom pedagogických fakúlt. Získajú jedinečnú príležitosť zažiť výborné workshopy, inšpiratívne prednášky, stretnúť ľudí rovnakej krvnej skupiny a stať sa súčasťou rozrastajúcej sa rodiny zapálených učiteľov,“ uzatvára Zuzana Labašová.

Prihlasovanie je otvorené do 30. apríla 2022. Viac informácií nájdete na stránke Komenského inštitútu.


O Komenského inštitúte

Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska – riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Poukazuje na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a prostredníctvom príkladov realizovaných priamo pedagógmi ukazuje možné cesty ich postupného prekonania.

Komenského inštitút prináša učiteľom možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo postupne reformovať zdola.

Komenského inštitútu realizuje aj ocenenie Učiteľ Slovenska ako súčasť medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize, ktorá vznikla aj preto, aby sa zvýšilo povedomie o dôležitosti profesie pedagógov. Záštitu nad ocenením prebrala prezidentka Zuzana Čaputová.

Komenského inštitút realizuje mimovládna nezisková organizácia Živica, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého.

CEEV Živica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *