Kategórie
Humanizmus

Súťaž v rúhaní

The Center for Inquiry (americké Stredisko hľadania) hlási, že víťazom súťaže rúhania sa stal Ken Peters z Kalifornie.

Hľadali sa heslá, kritizujúce náboženskú vieru, nie dlhšie ako dvadsať slov. Ken Peters predložil heslo „Viera je nerozumný názor“ (Faith is no reason) a prezident a výkonný riaditeľ strediska Ronald A. Lindsay ho takto ohodnotil:

„Toto heslo štyrmi slovami zhrnuje jednu základnú myšlienku osvietenstva, a to, že názor sa má zakladať na dôkaze a uvážení. Uveriť niečo nie je základ pre logicky zrejmý názor.“

Okrem prvej ceny boli udelené štyri ďalšie ceny

Daniel Boles z Thajska:

„Niet náboženstva nad nijaké náboženstvo.“
(There’s no religion like no religion.)

Michael Hein z Južnej Karolíny v USA:

„Vášmu Bohu by som nerozumel, ani keby mi švitoril na Twitteri.“
(I wouldn’t even follow your god on Twitter.)

Michael Nugent z Írska:

„Náboženské názory potrebujú ochranu pred zosmiešňovaním, pretože sú smiešne.“
(The reason religious beliefs need protection from ridicule is that they are ridiculous.)

Perry Bulwer z Britskej Kolumbie v Kanade:

„Prežil som nákazu vírusom Boha.“
(I survived the God virus.)

Odmeny

Tričko: Faith is no reason

Všetci piati výhercovia dostanú tričko so svojím vytlačeným heslom. Ken Peters, výherca hlavnej ceny, dostane okrem toho (riadny) hrnček so svojím menom a bude úradne spomenutý vo Free Inquiry (Slobodnom hľadaní), orgáne amerických sekulárnych (svetských) humanistov. Ako bolo uvedené v súťažných pravidlách, má nádej, že ho postihne večné zatratenie, ale táto odmena nie je celkom v moci organizátorov súťaže.

Keď sa pred mesiacmi táto súťaž vypisovala – bolo to v súvislosti s Medzinárodným dňom rúhania sa – vyvolalo to búrku protestov. Niektorí pozorovatelia varovali pred vyvolávaním nenávisti a porovnávali Stredisko s nacistami a ich antisemitskými činmi.

Stredisko odmietlo túto obžalobu a robí to aj teraz.

„Vypísaním súťaže o tzv. rúhaní sa podčiarkujeme svoje stanovisko, že náboženské viery podliehajú previerke a kritike tak ako všetky ostatné názory. Kritika, môže mať formu vedeckého článku, ale aj stručnej vtipnej poznámky – obidve sú to prijateľné formy slobody prejavu,“ povedal Lindsay.

Stredisko hľadalo šikovné, stručné a vtipné konštatovania o zjavných a skrytých chybách náboženskej viery. Nemalo záujem o hrubé útoky na veriacich. V závere konštatuje, že ho ani množstvo ani akosť príspevkov nesklamali. Okolo 650 jednotlivcov podalo okolo 1 000 návrhov – každý mal podať dva. Určiť, ktoré heslá sa majú dostať medzi prvých päť, bola ťažká úloha. Preto sa sudcovia rozhodli, aby ešte nasledovné heslá dostali čestné uznanie.

Gerry Stearns:

„Mysli, keď si mimo kostolnej lavice.“
(Think outside the pew.)

Harout Markarian:

Bez Boha je viac ako s Bohom.“
(GodLess is more.)

Kate Jonesová:

„V mysliach sú neladiace mémy:
náboženské a rozprávkové sny.
Ak sú prevažne pochabé,
zatmelia v nich oplzlé schémy.“

(Minds harbor incongruous memes:
Religion and fairytale dreams.
Relentlessly nutty,
They turn brains to putty,
Inculcating scurrilous schemes.)

Mark Palmer:

„Riekol blázon v srdci svojom ‚Nieto Boha‘. Múdry človek to vytrubuje do sveta zo striech.“
(A fool says in his heart, ‘There is no God.’ A wise man shouts it from the rooftops.)

Ktosi s prezývkou aaoe98:

„Ježiš má veľa odpovedí na tvoje neurčité a nešpecifické otázky, na ktoré vieš už odpoveď aj sám.“
(Jesus has all the answers… to your vague, non-specific questions to which you already know the answer.)

J. Laudig a George Tipton (zaslali nezávisle na sebe):

„Boh je niečo neuveriteľné.“
(God is incredible.)

Joe:

„Náboženstvo je rúhanie sa skutočnosti.“
(Religion is the blasphemy of reality.)

Jacky Chow:

„Otče môj, nebeský kráľ
prestaň ma sledovať, aj keď spím.
To mi naháňa hrôzu.
Amen.

(Our Father, Heavenly King
Stop watching me sleep.
It’s creepy.
Amen.)

Príspevok Dr. Paula Kurtza

Nakoniec porota rozhodla, že rúhavý žart, predložený zakladateľom Strediska pre hľadanie Paulom Kurtzom, si zaslúži špeciálnu zmienku, hoci je dlhší ako povolených dvadsať slov. Do súťaže prišiel po uzávierke, a preto je Dr. Kurtz diskvalifikovaný. Je to však naša súťaž, teda z cesty, tu je ten príbeh:

„Kňaz a mníška prišli na golfové ihrisko. Pri prvej kňazovej rane padla loptička ďaleko od jamkoviska.

‚Do riti,‘ vraví kňaz, ‚netrafil som!‘

‚Ach, otče, nevravte tak,‘ povedala mníška. ‚Boh to nemá rád.‘

Pri druhej kňazovej rane padla loptička do rafu (nesekanej trávy na okraji jamkoviska).

‚Do riti,‘ vraví kňaz, ‚netrafil som!‘

‚Ach, otče, nesmiete kliať,‘ povedala mníška. ‚Boh vás zasiahne smrťou za také rečí.‘

Pri tretej kňazovej rane padla loptička do vodnej prekážky.

‚Do riti,‘ vraví kňaz, ‚netrafil som!‘

Naraz sa zatmelo a valili sa čierne oblaky. Zablýskalo sa a zahrmelo.

A mníšky nebolo.

‚Do riti,‘ ozval sa hlas zhora, ‚netrafil som!‘“

A priest and a nun went golfing. On the priest’s first swing, the ball went wide of the green.

“Shit,” said the priest. “I missed!”

“Oh Father, please don’t speak like that,” said the nun. “God wouldn’t like it.”

On the priest’s second swing, the ball went into the rough.

“Shit,” said the priest. “I missed!”

“Oh Father, you mustn’t curse,” said the nun. “God will strike you dead if you use such language.”

On the priest’s third swing, the ball went right into the water hazard.

“Shit,” said the priest. “I missed!”

Suddenly it got very dark. Black clouds boiled up. There was a flash of lightning, an ear-splitting crack of thunder.

And the nun was gone.

“Shit,” said a great voice from above. “I missed!”

Keď Dr. Kurtz rozprával tento žart, uhladene povedal v polovici prípadov namiesto Do riti! po francúzsky Merde! (doslovne Hovno!) Z toho neslobodno vyvodzovať, žeby Boh bol Francúz! To si nezaslúžia ani Francúzi!

Stredisko ďakuje všetkým, čo sa zapojili do súťaže.


Pôvodne bol článok uverejnený 21. 2. 2010. Originál: CFI Announces Blasphemy Contest Winners, 16. 11. 2009.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *