Kategórie
Tlačové správy

Štát neumožní ukrajinským učiteľom a psychológom sa zamestnať

Slovenská komora učiteľov a Slovenská komora psychológov intenzívne napomáhajú v náročnej vojnovej situácii v snahe podporiť systémové riešenia na podporu detí a rodín utekajúcich z Ukrajiny.

Školy, školské zariadenia, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately i zariadenia sociálnych služieb a i. dnes urgentne potrebujú pri podpore a začlenení detí a rodín v školskom i spoločenskom živote podporu ukrajinských učiteľov, ukrajinských psychologičiek a iných pomáhajúcich profesií. Štát síce deklaruje, že zamestnávanie týchto pedagógov a odborníkov zabezpečil, ale zároveň Lex Ukrajina vyžaduje od všetkých pedagogických a odborných zamestnancov absolvovať psychologické vyšetrenie a predložiť zamestnávateľovi posudok od špecialistu – klinického psychológa pracujúceho v zdravotníctve. To je v súčasnej dobe nevykonateľné spôsobom, ktorým by boli zachované všetky nevyhnutné odborné štandardy. Realizáciu komplikuje nedostupnosť psychodiagnostických nástrojov v ukrajinskom jazyku a jazyková bariéra. Alternatívy, nad ktorými je uvažované, napríklad preklad testov zo slovenčiny do ukrajinčiny, zasahujú do autorských práv a sú neodborným postupom vedúcim k falošným výsledkom. Uverejnené znenie príslušných ustanovení v Lex Ukrajina tiež poukazuje na sporné pridelenie kompetencie odborníkom, pretože vyšetrenia spadajú skôr do oblasti pracovnej psychológie, a nie klinickej. Prekážkou pre rýchle zrealizovanie vyšetrení je i fakt, že klinických psychológov ako špecialistov je dlhodobý nedostatok a na termín u klinického psychológa sa čaká i niekoľko týždňov.

Takéto nároky na prichádzajúcich zamestnancov z Ukrajiny môžu byť zároveň aj diskriminačné, nakoľko takéto komplexné psychologické vyšetrenia naši zamestnanci nemusia podstupovať. Desaťtisíce detí a rodín z Ukrajiny budú potrebovať dlhodobú pomoc a podporu dospelých príslušníkov svojho národa. Štát v snahe ochrániť deti však postavil bariéry, ktoré komplikujú výrazne možnosť ich zamestnať.

Vyzývame preto vládu SR, aby prijala okamžité opatrenia, ktoré umožnia nediskriminujúcim a dôstojným spôsobom zaradiť pedagógov a iných odborníkov z Ukrajiny do pomoci, podpory a výchovy detí z Ukrajiny pri zachovaní odborných požiadaviek na preukázanie ich psychickej spôsobilosti. Rovnako vládu SR vyzývame, aby ku tvorbe legislatívnych predpisov prizývala tých odborníkov, ktorí poznajú realitu a vykonateľnosť vecí. Slovenská komora učiteľov a Slovenská komora psychológov je plne pripravená spolupracovať.

Mgr. Eva Klimová
prezidentka SKP

Mgr. Vladimír Crmoman
prezident SKU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *