Kategórie
Tlačové správy

Desaťtisíce Slovákov ohrozuje digitálna chudoba, máme plán ako im pomôcť

Digitálna chudoba ohrozuje desaťtisíce Slovákov.

Digitálna chudoba

Medzi skupiny obyvateľov, ktoré majú najviac sťažený prístup k online službám, patria seniori a nízkopríjmové domácnosti s deťmi. Vyplýva to z historicky prvej analýzy o digitálnej chudobe, ktorú vypracovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Prístup k digitálnym technológiám a dobrá úroveň digitálnych zručností sú dnes kľúčovým predpokladom pre kvalitné vzdelanie, služby, informovanosť či získanie práce,“ upozornila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová, ktorá materiál o digitálnej chudobe predloží dnes na rokovanie vlády.

„Žijeme v dobe, ktorá je čoraz viac digitálna. Počítač alebo smartfón s prístupom na internet potrebujeme, aby sa naše deti mohli vzdelávať, online pracujeme, komunikujeme s úradmi, lekárom či poisťovňou, ale tiež nakupujeme. Ak má byť digitálna transformácia úspešná, musí byť spravodlivá. K jej výhodám musia mať prístup všetci bez ohľadu na to, kde žijú, alebo z akého sociálneho prostredia pochádzajú. Dnes však nemá prístup k internetu ešte stále každá desiata domácnosť na Slovensku, čo priamo obmedzuje možnosť ľudí rozvíjať svoje digitálne zručnosti. To musíme zmeniť, je úlohou a zodpovednosťou štátu zabezpečiť, aby všetci občania mali rovnaké možnosti,“ upozornila vicepremiérka Veronika Remišová.

Na dnešné rokovanie vlády predloží materiál s názvom „Nepripojení – digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku“. Ide o prvú analýzu digitálnej chudoby na Slovensku, ktorú pripravila sekcia strategických investícií a analýz MIRRI SR.

Slovensko sa vo využívaní internetu v uplynulých rokoch výrazne zlepšilo a dobehlo priemer Európskej únie. Kým v roku 2006 bežne používalo internet 43 % obyvateľov Slovenska, v súčasnosti je to už 87 %. Vybrané skupiny obyvateľstva však stále zaostávajú. Ide najmä o ľudí mimo trhu práce, ktorí sú ekonomicky neaktívni – napr. invalidní dôchodcovia, rodičia na rodičovskej dovolenke, návštevníci rekvalifikačných kurzov – a poberateľov starobného dôchodku. Jedna tretina ľudí z tejto skupiny bežne nevyužíva internet, kým napríklad v Írsku, ktoré patrí v EÚ k digitálnym lídrom, sú to len 3 %.

„Na Slovensku máme ešte veľa bielych miest, ktoré nie sú pokryté vysokorýchlostným či dokonca žiadnym internetovým pripojením,“ upozornila Remišová, ktorej ministerstvo vlani predstavilo Národný broadbandový plán.

Jeho cieľom je, aby do roku 2030 mali všetky slovenské domácnosti pripojenie k ultrarýchlemu širokopásmovému internetu. Zároveň počíta s pripojením s rýchlosťou aspoň 1 Gbit/s pre všetky školy, úrady, inštitúcie či dopravné uzly. Tieto ciele zodpovedajú vízii stanovenej Európskou komisiou, a sú tiež jedným z pilierov reformného plánu pre digitálne Slovensko.

Prístup do digitálneho sveta priamo súvisí s dostupnosťou technologického vybavenia. Hoci si kúpu počítača v súčasnosti môže dovoliť až 96 % slovenských domácností, čo zodpovedá priemeru EÚ, Slovensko zaostáva v dostupnosti počítačového vybavenia pre domácnosti ohrozené chudobou.

„V roku 2019 si z dôvodu nízkych príjmov nemohlo dovoliť kúpu počítača viac než 110 000 ľudí z domácností ohrozených chudobou. Ide najmä o rodiny s jedným rodičom, mnohopočetné rodiny s tromi a viac deťmi a seniorov nad 65 rokov. Tieto skupiny sú veľmi zraniteľné, čo sa ukázalo najmä počas pandémie,“ uviedla Remišová.

Samostatným problémom je digitálna chudoba detí. Zatiaľ čo prístup k internetu má vyše 90 % detí z bežných domácností, v prípade chudobných domácností je to iba polovica a v prípade detí z rómskych rodín je to len 40 %. Len necelá tretina detí z chudobných domácností má doma laptop či stolný počítač, v prípade detí z rómskych rodín je to iba okolo 20 %.

Podiel domácností, ktoré si nemôžu dovoliť počítač

„V čase pandémie sa do online výučby nezapojilo takmer 130 000 žiakov, a to najmä z dôvodu nedostupnosti počítača či internetu,“ uviedla vicepremiérka s tým, že bude presadzovať, aby štát zabezpečil technickú podporu pre nízkopríjmové rodiny s deťmi.

„Príkladom nám v tomto smere môže byť Spojené kráľovstvo, ktoré na pandémiu reagovalo programom podpory detí a mladých v online vzdelávaní. Pre znevýhodnené deti a mládež zabezpečilo 1,3 milióna tabletov a notebookov, ktoré distribuovalo školám a lokálnym inštitúciám, a tie ich následne zapožičali deťom počas výuky z domu. Nízkopríjmovým rodinám britská vláda zároveň zabezpečila okrem online doučovaní aj predplatené mobilné dátové balíky a bezplatný prístup na internet za účelom vzdelávania.“

Problémom Slovenska je tiež nízka úroveň digitálnych zručností u dospelej populácie, čím sa znižuje šanca napríklad nájsť si kvalitnejšie zamestnanie. V digitálnych zručnostiach zaostávajú najmä dospelí s nižšou úrovňou vzdelania a ľudia starší ako 45 rokov. Podľa Eurostatu má nízku úroveň digitálnych zručností 35 % používateľov internetu na Slovensku.

„Úroveň digitálnych zručností klesá s vekom. Zatiaľ čo vo veku 15 – 45 rokov využíva internet v priemere viac ako 90 % Slovákov, v skupine nad 55 rokov je to skoro o polovicu menej.“

V spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spustilo ministerstvo informatizácie v roku 2021 národný projekt s názvom Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. Cieľom je vytvoriť komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností znevýhodnených skupín.

V rámci projektu vznikne obsahovo overené prostredie na online dištančné vzdelávanie aj elektronické testovanie. Celý systém vzdelávania bude po jeho finálnom otestovaní spustený do roku 2023 a dostupný bude celoročne 7 dní v týždni. Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností sa bude dotýkať približne 1,5 milióna ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov vo veku do 65 rokov, seniorov nad 65 rokov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

„Náš prieskum ukázal, že až 41 % ľudí vo veku 65 až 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie, teda ani počítač, ani smartfón, ani tablet. Dve tretiny seniorov navyše považujú svoje digitálne zručnosti za priemerné, internet využívajú najmä na jednoduchšie aktivity,“ doplnila ministerka Remišová.

Do Plánu obnovy a odolnosti pripravilo ministerstvo informatizácie komponent Digitálne Slovensko s rozpočtom 580 miliónov eur, v rámci ktorého pôjdu investície aj do rozvoja digitálnych zručností seniorov. Na projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia tabletov seniorom je vyčlenených takmer 70 miliónov eur a počíta s vyškolením desiatok tisíc seniorov, prípadne znevýhodnených osôb, do polovice roku 2026.

„V rámci nášho projektu umožníme 170 000 seniorom účasť na bezplatných IT školeniach, aby lepšie porozumeli online svetu. Úspešným absolventom kurzu odovzdáme aj špeciálne nakonfigurované tablety,“ doplnila vicepremiérka.

„Najmä život v čase koronakrízy nám ukázal, aká dôležitá je dnes prepojenosť a prístup k online svetu. Je potrebné otvoriť celospoločenskú diskusiu o čo najúčinnejšej pomoci pre všetky ohrozené skupiny obyvateľstva a jednotlivé rezorty a inštitúcie musia nájsť konkrétne a adresné riešenia,“ dodala vicepremiérka Remišová.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Desaťtisíce Slovákov ohrozuje digitálna chudoba, máme plán ako im pomôcť”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *