Kategórie
Osobné

Podporte 2 % z dane ekonomický think-tank INESS

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je nezisková organizácia, ktorej činnosť je financovaná aj 2 % dane z príjmu. Zanedlho príde čas rozhodnúť sa, kam časť svojich zaplatených daní nasmerujete. My budeme veľmi radi, ak si vyberiete práve INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2 % daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, je teda vo veľkej miere podmienené aj vašou štedrosťou.

Vďaka vašej podpore je INESS už niekoľko rokov v rade najcitovanejším ekonomickým think-tankom v slovenských masmédiách, organizuje viaceré (už tradičné) vzdelávacie podujatia pre študentov, prevádzkuje portál vysvetľujúci podstatu finančného vzťahu medzi občanom a štátom, ktorý rozšíril aj na stredné a vysoké školy, organizuje medzinárodné i domáce konferencie na aktuálne témy a publikuje Policy štúdie, knihy, vlastný mesačník a hĺbkové analýzy a odporúčania pre vládnu politiku.

Market Finesse

Na realizáciu tohto širokého spektra aktivít a ich udržiavanie a rozširovanie sú potrebné finančné prostriedky. Ak máte záujem o podporu nášho úsilia o šírenie všeobecného povedomia o fungovaní trhových mechanizmov a efektoch štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí, staňte sa našim podporovateľom.

Údaje INESS, ktoré potrebujete:

IČO:30798442
Právna forma:OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov):INESS – INŠTITÚT EKONOMICKÝCH A SPOLOČENSKÝCH ANALÝZ
Sídlo – Ulica:NA VŔŠKU
Súpisné/orientačné číslo:6101/12
PSČ:81101
Obec:BRATISLAVA-STARÉ MESTO
Údaje o prijímateľovi (INESS)

Ak ste zamestnanec:

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %*) dane a uveďte údaje INESS.

* Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba vo vyššie spomínanom Vyhlásení o poukázaní 2 % (3 %) dane zaškrtnúť v príslušnom poli (napravo od riadku 12). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2021.

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (v prípade poukázania 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2022.

Ak ste živnostník:

Vo vašom Daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS. Editovateľná forma Daňového priznania typu B s predvyplnenými údajmi INESS.

Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba v daňovom priznaní zaškrtnúť v príslušnom poli (nad riadkom 151). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2021.

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2022.

(V prípade poukázania 3 % dane spolu s vyplneným daňovým priznaním odošlite daňovému úradu aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2021.)

Ak konáte v mene firmy:

V Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS. Editovateľná forma Daňového priznania pre právnické osoby s predvyplnenými údajmi INESS.

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *