Kategórie
Tlačové správy

Bezplatné Wi-Fi zóny sme podporili už v 496 obciach a mestách

Pomáhame slovenským regiónom k lepšiemu prístupu k moderným digitálnym službám. V rámci projektu „Wi-Fi pre teba“ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo za uplynulý rok ďalších 110 žiadostí v objeme 1 300 000 €.

„Vďaka bezplatným Wi-Fi zónam môžu obce a mestá poskytovať kvalitnejšie služby pre svojich obyvateľov i návštevníkov. Možnosť pre žiakov, študentov, dôchodcov aj turistov bezplatne sa pripájať na internet z knižníc, obecných úradov či parkov by mala byť samozrejmosťou,“ povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Dopytová výzva „Wi-Fi pre teba“ je jednou z výziev v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, ktorej gestorom je MIRRI SR.

Doteraz sa uskutočnilo 6 kôl a prijatých bolo 576 žiadostí o podporu.

Wi-Fi pre teba je celkovo už v 496 obciach a mestách, pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 6 450 000 €.

Obec alebo mesto mohlo na jeden projekt získať podporu maximálne 15 000 €, pričom z európskych zdrojov ide 85 % hodnoty projektu, 10 % je zo štátneho rozpočtu a 5 % predstavuje spolufinancovanie zo strany žiadateľa.

„Pre projekt bezplatných Wi-Fi zón pripravujeme novú schému. Okrem toho naše ministerstvo tiež pripravilo národný broadbandový plán, ktorý umožní zaviesť ultrarýchly širokopásmový internet pre všetkých obyvateľov Slovenska bez ohľadu na miesto, v ktorom žijú. Investície v oblasti digitalizácie v hodnote 580 miliónov eur budú financované v rámci nášho komponentu Digitálne Slovensko v Pláne obnovy,“ doplnila vicepremiérka Remišová.

Jedna odpoveď na “Bezplatné Wi-Fi zóny sme podporili už v 496 obciach a mestách”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *