Kategórie
Tlačové správy

Regiónom pomôžeme z nových eurofondov zlepšiť prístup k pitnej vode

Žarnovica/Nová Baňa 30. júla 2021 – Slovenské regióny potrebujú viac investovať do kvality vzdelávania, životného prostredia a moderných služieb. Potrebujú však vyriešiť aj akútne problémy s prístupom k pitnej vode, kanalizačnou a cestnou infraštruktúrou. Na výjazde v žarnovickom okrese to zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. Spolu so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom rokovali s primátormi Novej Bane, Žarnovice a so starostami obcí o pomoci regiónu a financovaní projektov z eurofondov.

„Slovenské regióny si pred sebou tlačia investičné dlhy z minulosti. Stovkám obcí dodnes chýbajú vodovody a kanalizácia, čo predchádzajúce vlády neodpustiteľne zanedbali. Je nepredstaviteľné robiť akýkoľvek regionálny rozvoj, keď ľudia v 21. storočí nemajú prístup k vodovodom s kvalitnou pitnou vodou,“ povedala po rokovaní s predstaviteľmi samospráv podpredsedníčka vlády Remišová.

„Prístup k pitnej vode je veľkým problémom, dodnes ho nemá vyše 400 obcí a na pokraji kapacít rozvodov je tiež žarnovický región. Primátorov a starostov som ubezpečila, že nové eurofondy, ktoré Slovensko dostane na roky 2021 – 2027, pomôžu riešiť aj tento problém. Na zlepšenie prístupu k pitnej vode bude v novom Operačnom programe Slovensko na to vyčlenených vyše 613 miliónov eur,“ uviedla ministerka investícií a regionálneho rozvoja.

„Eurofondy predstavujú kľúčový nástroj pre rozvoj regiónov. Som rada, že v okrese Žarnovica veľká časť získaných prostriedkov doteraz smerovala do zelených riešení a vzdelávania. Práve to sú oblasti, ktoré majú veľký potenciál zvýšiť kvalitu života obyvateľov v regióne a zabezpečiť im lepšie platené pracovné miesta,“ povedala Remišová a pripomenula, že viac ako dve tretiny všetkých eurofondov na Slovensku idú na rozvoj menej rozvinutých regiónov.

Od roku 2007 sa v okrese Žarnovica z eurofondov zrealizovalo vyše 90 projektov za viac ako 55 miliónov eur z európskych zdrojov aj štátneho rozpočtu.

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý spadá pod Remišovej rezort, sa financovali napríklad modernizácia a vybavenie odborných učební na základných školách v Novej Bani a v obci Župkov, rekonštrukcia škôlky a zvýšenie kapacity o 44 miest pre deti, revitalizácia zelene na sídlisku, alebo vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica a Zariadenia sociálnych služieb v obci Píla.

V rámci ďalších operačných programov eurofondy smerovali na rozširovanie kapacít škôl, vzdelávanie a rozvoj detí z marginalizovaných komunít, veľká časť podporených projektov sa týkala riešenia problému environmentálnych záťaží, kompostovania komunálneho odpadu, modernizácie dopravy a rekonštrukcie ciest.

„Štrnásť obcí v regióne sa tiež zapojilo do výzvy Wi-Fi pre teba, vďaka ktorej zabezpečia obyvateľom i návštevníkom bezplatný prístup k internetu a tým pádom aj kvalitnejšie služby,“ povedala Remišová, ktorej ministerstvo je správcom projektu.

„Dôležitým míľnikom v prístupe k internetu bude národný broadbandový plán, ktorý tiež pripravilo naše ministerstvo. Ten umožní zaviesť ultrarýchly širokopásmový internet pre všetkých obyvateľov Slovenska bez ohľadu na miesto, v ktorom žijú.“

Témou rokovaní s primátormi a starostami boli tiež nové eurofondy – ide o takmer 13 miliárd eur, ktoré Slovensko dostane na roky 2021 – 2027.

„Rozhodujúcim nástrojom pri podpore rozvoja regiónov z eurofondov budú po novom Integrované územné stratégie, ktoré pripravili samosprávy a aktéri priamo v jednotlivých územiach. Čiže budú sa financovať také projekty, na ktorých sa priamo regióny dohodnú, že sú pre ich rozvoj najdôležitejšie,“ vysvetlil štátny tajomník Dušan Velič.

V Banskobystrickom kraji sú 4 územia udržateľného mestského rozvoja: Banská Bystrica, Zvolen, Rimavská Sobota a Lučenec. Za celý kraj sa doteraz zozbieralo pre nové eurofondové obdobie až 2 700 projektových zámerov. V meste Žarnovica je to 18 projektov v hodnote 30 miliónov eur, v Novej Bani 14 projektov za takmer 8 miliónov eur. Najviac projektov sa týka rekonštrukcií ciest 2. a 3. triedy, budovania cyklotrás, kanalizácií, rekonštrukcie škôl či smart riešení vo verejnej doprave a podpory cestovného ruchu.

„Kvalitne pripravené projekty v zásobníku sú alfou a omegou preto, aby sa mohli naštartovať, akonáhle Slovensko dostane k dispozícii nové eurofondy,“ zdôraznila ministerka investícií.

Podpredsedníčka vlády Remišová navštívila v Žarnovici vznikajúci priemyselný komplex na výrobu kompozitných materiálov a finálnej produkcie pre stavebníctvo či dopravu. V novom závode by malo byť zamestnaných až tisíc ľudí a priamo na to je naviazaná tiež výstavba novej mestskej štvrte s 300 bytmi. Tú však blokuje práve problém s dodávkami pitnej vody a nedostatočná kapacita kanalizácie.

„Bez vyriešenia základných problémov, ako sú pitná voda, kanalizácia, cesty, ktoré bývalé vlády dlhodobo zanedbávali, ťažko môžeme hovoriť o spravodlivom rozvoji regiónov. Práve na riešenie aj takýchto veľkých investícií tu máme eurofondy, ktoré majú pomáhať ľuďom a nie plniť vrecká oligarchov ako to bolo veľakrát v minulosti. Od nástupu vlády v marci 2020 sme spravili kus práce a zaviedli sme zmeny, ktoré z podpory regiónov odstránili korupčné praktiky. Z dobiehajúceho programového obdobia aj z nových eurofondov, vrátane Plánu obnovy, musíme investovať do riešení, ktoré ľuďom v regiónoch reálne pomôžu a prinesú im európsku kvalitu života,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *