Kategórie
Tlačové správy

Advokátska kancelária Taylor Wessing je partnerom pre WWF Slovensko

Od roku 1974 oslavuje celý svet 5. júna Svetový deň životného prostredia.

V tento deň sa sústreďujú rôzne aktivity vlád, mimovládnych organizácii a súkromného sektora, zamerané na ochranu životného prostredia. Taylor Wessing, víťaz Via Bona Slovakia 2015 za zodpovedné podnikanie, ide aj tu vzorom. Okrem zlepšovania podnikateľského prostredia, posilňovania princípov právneho štátu a boja proti korupcii sa jej advokáti dlhodobo venujú aj témam dlhodobej udržateľnosti a ochrany životného prostredia. V roku 2020 stála kancelária pri vzniku združenia Circular Slovakia. Od roku 2021 sú advokáti z Taylor Wessing partnerom WWF Slovensko.

Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Zúčastnili sa na nej zástupcovia 112 štátov a prerokovali na nej prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, ktorá uviedla 25 zásad na zachovanie a zlepšenie životného prostredia na Zemi. Účastníci konferencie po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Tieto nové prístupy k životnému prostrediu sa postupne premietajú do politik a právnych systémov jednotlivých štátov.¹

Circular Slovakia je záujmové združenie právnických osôb zamerané na podporu prechodu na obehovú ekonomiku.² Táto platforma spája súkromný a verejný sektor, neziskové organizácie a ďalších. Cieľom je podporovať zvyšovanie povedomia, nové partnerstvá, výmeny skúseností a vedomostí a otvoriť tak dialóg pri odstraňovaní bariér transformácie na tento nový model ekonomiky.

Taylor Wessing podporuje Circular Slovakia pro bono právnym poradenstvom. Juraj Frindrich, partner Taylor Wessing uvádza:

„Členstvom v združení a pro bono právnou podporou tejto iniciatívy sa ako advokáti pripájame k celospoločenskému apelu urýchlene a cielene konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny.“

Podobné projekty vznikajú v krajinách po celom svete, pričom benefity ich prepájania vidíme tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni.

„Platforma je napríklad zapojená do aktivít Európskej platformy (ECESP), a tak prináša členom inšpirácie zo zahraničia a prepája sa s európskym dianím,“ potvrdzuje Denisa Rášová, novovymenovaná predsedníčka združenia.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete. WWF aktívne pracuje vo viac ako 150 krajinách sveta na 6 kontinentoch. Realizuje projekty, ktoré sú zamerané na ochranu biodiverzity, ohrozených rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Svoje aktivity zameriava aj na podporu využívania obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a spotreby. WWF pôsobí na Slovensku od marca 2014.

„Naším cieľom je reagovať na environmentálne problémy, ponúkať riešenia a napĺňať víziu trvalej udržateľnosti a ochrany prírodných hodnôt. Zameriavame sa na podporu adekvátnej starostlivosti o chránené územia, revitalizáciu povodí riek, ochranu druhov a dlhodobo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, napríklad rozumné hospodárenie v lesoch. Oceňujeme ponúknutú pomoc od Taylor Wessing, ktorú využijeme najmä v oblasti prípravy a pripomienkovania legislatívy a pri tvorbe koncepčných právnych stratégií,“ komentuje novú spoluprácu s Taylor Wessing Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Andrej Leontiev, partner Taylor Wessing nadväzuje:

„Pri našich CSR aktivitách sa usilujeme o maximalizovanie pridanej hodnoty, ktorú vieme ako advokáti tretiemu sektoru ponúknuť. V oblasti ochrany životného prostredia sa snažíme aj legislatívnou cestou minimalizovať hrozby, ktoré prináša trhová ekonomika prírode. Riešenie problematiky klimatických zmien považujeme za najväčšiu výzvu dnešného sveta.“


O Taylor Wessing Slovensko

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. na Slovensku dominuje v poskytovaní právneho poradenstva pre priemyselné odvetvia budúcnosti. V roku 2020 (rovnako ako v roku 2019) ju The Slovak Spectator označil v celkovom hodnotení ako druhú najväčšiu medzinárodnú kanceláriu na Slovensku. Taylor Wessing získala v roku 2015 hlavnú cenu Via Bona Slovakia, Cenu za zodpovedné podnikanie.

O Taylor Wessing

Taylor Wessing je medzinárodná advokátska kancelária s viac ako 1 000 právnikmi, ktorá poskytuje právne služby klientom z najdynamickejších odvetví priemyslu. Pri poskytovaní právnych služieb našim klientom sa zameriavame na dosiahnutie požadovaného cieľa, pomáhame im uspieť inovatívnym pohľadom na ich podnikanie. Našich 28 kancelárií v Európe, na Blízkom východe a Ázii ako aj dve zastúpenia v USA nepredstavujú len formálnu prítomnosť v regióne – spájajú to najlepšie z miestneho podnikania, priemyslu a kultúrneho povedomia s medzinárodnými skúsenosťami s cieľom poskytovať rozumné obchodné riešenia pre našich klientov.


¹ Svetový deň životného prostredia
² Budúcnosť patrí obehovej ekonomike

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *