Kategórie
Tlačové správy

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku v regiónoch

Prešovský kraj naďalej v asistovanom sčítaní vedie v rámci Slovenska.

SODB 2021

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci Banskobystrického kraja

Asistované sčítanie uspokojivo pokračuje v Banskobystrickom kraji.

V kraji je zriadených 533 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 630 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 763 mobilných asistentov.

Banskobystrický kraj evidoval celkovo k 31. 3. 2021 84,9 % online sčítaných obyvateľov. K 31. 5. 2021 je to 90,8 % sčítaných. Asistovane sa sčítalo zatiaľ 37 782 obyvateľov. V kraji evidujeme dve obce, ktorá sú sčítané pod 70 %. Z celkového počtu 516 obcí kraja smeruje sčítanie k ukončeniu v dvoch tretinách (podiel sčítaných je nad 90 %).

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci Bratislavského kraja

V Bratislavskom kraji je zriadených 120 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 212 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 296 mobilných asistentov. Napriek tomu asistované sčítanie napreduje v Bratislavskom kraji pomalšie.

Kraj evidoval celkovo k 31. 3. 2021 87,6 % online sčítaných. Počas štyroch týždňov asistovaného sčítania tento podiel vzrástol na 88,9 %. V Bratislavskom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo 9 528 obyvateľov.

Z 89 obcí v kraji (medzi ktoré zaraďujeme aj mestské časti Bratislavy) má 65 podiel sčítaných vyšší ako 90 %, 20 obcí má podiel sčítaných nad 85 %, čo možno vyhodnotiť ako veľmi dobré východisko pre stanovenie počtu obyvateľov aj s použitím administratívnych zdrojov údajov.

Mesto Bratislava eviduje 87,5 % sčítaných obyvateľov, čo predstavuje 436 527 ľudí. V Čunove je sčítaných 100 % obyvateľov. V meste Bratislava je ďalších päť mestských častiach, kde je sčítaných viac ako 90 % obyvateľov. Sú to mestské časti Jarovce (97,1 %), Vajnory (95,9 %), Rusovce (92,6 %), Devínska Nová Ves (90,3 %) a Záhorská Bystrica (90,2 %). K 90 % sa blížia aj mestské časti Rača, Devín, Lamač, Dúbravka, Petržalka a Vrakuňa. Nad 85 % sú sčítané mestské časti Karlova Ves, Podunajské Biskupice, Ružinov a Nové Mesto.

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci Košického kraja

V kraji je zriadených 484 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 574 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 752 mobilných asistentov.

V Košickom kraji bolo k 31. 3. 2021 online sčítaných 78,7 % obyvateľov. K 31. 5. 2021 po štyroch týždňoch asistovaného sčítania je to takmer 86,4 % sčítaných obyvateľov. V Košickom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo 62 763 obyvateľov.

Viac ako polovica obcí má podiel sčítaných nad 90 % (v porovnaní na odhadovaný stav), 13 obcí má sčítaných menej ako 70 % obyvateľov. Hoci asistované sčítanie napreduje v kraji dobre, evidujeme obec, ktorá má podiel sčítaných obyvateľov pod 50 %. Ide o obec Žehra (47,0 %), ktorá musí do 13. 6. 2021 maximalizovať úsilie sčítať svojich obyvateľov. Rovnako mestská časť Lunik IX s 50-percentným podielom by mala pokračovať v intenzívnej činnosti z minulých týždňov. Z miest nad 10 000 obyvateľov dobre napreduje sčítanie napríklad v Moldave nad Bodvou, kde je 92,5 % sčítaných).

V meste Košice bolo doteraz sčítaných 85,0 % obyvateľov. Sčítanie vrcholí v mestskej časť Kavečany (97,6 %). Nad 90 % sčítaných majú aj mestské časti Lorinčík (96,5 %), Poľov (94,0, Myslava (92,0 %), Šebastovce (91,7 %), Pereš (91,7 %), Vyšné Opátske (91,2 %), Barca (90,4 %) a Sídlisko KVP (90,4 %). Pod hranicou 85 % sú mestské časti Košice-Juh, Košice-Šaca a Košice-Sever.

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci Nitrianskeho kraja

V Nitrianskom kraji je zriadených 372 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 469 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 590 mobilných asistentov.

Nitriansky kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkovo 86,9 % online sčítaných.

K 31. 5. 2021 kraj eviduje 90,4 % sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo 24 567 ľudí. Celkovo 252 obcí kraja má stav v sčítaní obyvateľov na úrovni viac ako 90 % sčítaných z odhadovaného počtu, 101 obcí je na úrovni viac ako 75 % až 90 % a jedna obec Šarovce má podiel sčítaných na úrovni 70 %.

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci Prešovského kraja

Prešovský kraj naďalej v asistovanom sčítaní vedie v rámci SR.

V Prešovskom kraji je zriadených 718 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 826 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 1 017 mobilných asistentov.

Prešovský kraj evidoval k 31. 3. 2021 po online sčítaní 82,6 % sčítaných. K 31. 5. 2021 sa počet sčítaných obyvateľov kraja zvýšil na 90,8 %. V Prešovskom kraji sa od začiatku asistovaného sčítania sčítalo 68 466 obyvateľov.

Celkovo 519 obcí v kraji má podiel sčítaných obyvateľov nad úrovňou 90 %. Na druhej strane sú v kraji dve obce, ktoré musia pokračovať v nastavenej snahe – Lenartov so 66-percentným podielom sčítaných a Vyšná Jablonka (68 %).

Lomnička počas asistovaného sčítania exceluje.

Asistované sčítanie v kraji najrýchlejšie napreduje v obci Lomnička, kde je nárast podielu sčítaných počas asistovaného sčítania 85,9 %. Druhou najlepšou obcou je obec Cigeľka, kde je nárast podielu sčítaných počas asistovaného sčítania 73,5 % voči predpokladanému odhadu.

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci Trenčianskeho kraja

V Trenčianskom kraji je zriadených 300 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 344 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 523 mobilných asistentov.

K 31. 3. 2021 evidoval Trenčiansky kraj 90 % online sčítaných obyvateľov. Svojím výsledkom patrí k tým najlepším. K 31. 5. 2021 kraj eviduje 92,3 % sčítaných. Celkovo sa v Trenčianskom kraji zatiaľ asistovane sčítalo 13 779 obyvateľov. V 246 obciach (89 % obcí z celkového počtu kraja) sa sčítanie blíži ku koncu.

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci Trnavského kraja

V Trnavskom kraji je zriadených 282 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 339 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 487 mobilných asistentov.

Trnavský kraj patril k úspešným v online sčítaní. K 31. 3. 2021 evidoval 88,5 % online sčítaných. K 31. 5. 2021 kraj eviduje zatiaľ 91,2 % sčítaných obyvateľov. Od 3. 5. 2021 sa asistovane sčítalo 16 175 obyvateľov. Spolu 211 obcí kraja sa blíži k záveru sčítania a len 6 obcí má podiel sčítaných obyvateľov zatiaľ na úrovni 80 – 85 %.

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci Žilinského kraja

V Žilinskom kraji je zriadených 353 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 426 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 606 mobilných asistentov.

Žilinský kraj pokračuje v úspešnom sčítaní obyvateľov. K 31. 3. 2021 kraj evidoval 91,6 % online sčítaných, k 31. 5. 2021 je to 93,5 %. Tento výsledok je zatiaľ najlepší v SR. Asistovane sa v Žilinskom kraji doteraz sčítalo 13 644 obyvateľov.

Celkovo je v kraji 304 obcí s viac ako 90-percentným podielom sčítaných obyvateľov. Zvyšných 13 obcí má podiel sčítaných nad 80 %.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *