Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied podporuje inovatívne vzdelávanie

Najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska sa stala parterom Fenoménov sveta, ktoré do základných škôl prinášajú zážitkový spôsob vyučovania.

Fenomény sveta

Kritické myslenie, tímová spolupráca, čítanie s porozumením, schopnosť analyzovať informácie, prepájať súvislosti či správne argumentovať. To sú kľúčové kompetencie, ktoré budú žiaci pravdepodobne potrebovať vo svojom budúcom zamestnaní. A práve tieto praktické zručnosti a schopnosti by mali postupne nadobúdať v rámci povinnej školskej dochádzky. Žiaľ, nie vždy tomu tak je.

„V bežnej triede je učiteľ nositeľom informácie a žiak pasívnym prijímateľom. Takýto spôsob výučby však dnes už nespĺňa štandardy vzdelávania v 21. storočí, ktoré smeruje čoraz viac k tomu, aby učiteľ ustúpil z role zdroja vedomostí a stal sa skôr sprievodcom žiakov. Tí by mali sami aktívne vyhľadávať a vyhodnocovať informácie, a tak rozvíjať kritické myslenie či analytické schopnosti,“ vysvetľuje Ján Machaj, učiteľ dejepisu a spoluautor Fenoménov sveta.

Fenomény sveta

Zážitková výučba s videami BBC

Fenomény sveta sú postavené na vzdelávacích videách z dielne britskej BBC, ktoré sú doplnené o pestré interaktívne aktivity. Prostredníctvom nich si žiaci preveria, do akej miery porozumeli sledovanému obsahu. Navyše, vďaka pôvodnému anglickému zneniu a možnosti zapnúť slovenské či anglické titulky, sa zdokonaľujú v cudzom jazyku.

Rozmanitý vzdelávací obsah

Fenomény sveta sú medzipredmetové. To znamená, že na skúmaný jav sa nepozerajú v mantineloch školských predmetov. Práve naopak, žiakom ukazujú svet v nevídaných súvislostiach, ktoré im umožňujú prepojiť vedomosti z dejepisu, biológie, geografie či fyziky.

Samotný vzdelávací obsah je členený do konkrétnych tém – fenoménov. Tieto fenomény žiaci skúmajú zo viacerých perspektív, vďaka čomu získavajú ucelený pohľad na problematiku.

SAV ako odborný garant

Fenomény sveta teraz prichádzajú s úplne novým vzdelávacím obsahom s názvom Človek. Tak ako predošlých 6 fenoménov (Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra, Komunikácia, Peniaze), aj téma Človek ponúka 90 vzdelávacích videí BBC a stovky interaktívnych aktivít. O kvalite samotného obsahu napokon svedčí aj to, že jeho odborným garantom sa stala Slovenská akadémia vied.

„Ide o skvelý projekt, ktorý deti nielen naučí, ale aj zabaví. Vzdelávací obsah témy Človek podporuje kritické myslenie, učí deti vytvárať si názor a ponúka im pohľad napr. do súčasnosti a budúcnosti v liečbe ochorení. Žiaci nazrú do aktuálneho poznania v oblasti medicínskeho výskumu, čím hravou a pútavou formou získajú informácie o aktuálnych témach v tejto oblasti,“ hovorí Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. z centra experimentálnej medicíny SAV.

Vedci zo Slovenskej akadémie vied dostali príležitosť zhodnotiť vzdelávací obsah zameraný na tému ČLOVEK. Vyzdvihli nielen jeho spracovanie, ktoré v atraktívnej vizuálnej podobe spája poznanie, hru a interaktivitu, ocenili aj komplexný prístup k téme.

Fenomény sveta

Do školy i na doma

Fenomény sveta je možné využiť nielen v škole, ale teraz aj priamo v domácom prostredí na vzdelávanie celej rodiny. Interaktívna videoknižnica Fenomény sveta ponúka dovedna viac ako 600 vzdelávacích videí a viac ako 2 000 interaktívnych cvičení. Žiaci môžu spolu s rodičmi sledovať hrané historické dokumenty, strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru či sondy do problémov súčasného sveta.

„Pôvodné dokumentárne filmy boli pripravované pre širokú verejnosť s cieľom popularizácie prírodných a sociálnych vied, ako aj aktuálnych poznatkov o svete. My sme z nich v spolupráci s BBC vybrali kratšie sekvencie, ktoré žiakom ponúkajú široké spektrum informácií z 15 školských predmetov. Sme presvedčení o tom, že vďaka interaktívnej videoknižnici si môžu svoje obzory rozšíriť nielen deti, ale aj ich rodičia,“ dopĺňa Ján Machaj.

Všetky informácie o interaktívnej videoknižnici Fenomény sveta vrátane aktuálnej zvýhodnenej ponuky nájdete na stránke www.fenomenysveta.sk.

Jedna odpoveď na “Slovenská akadémia vied podporuje inovatívne vzdelávanie”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *