Kategórie
Tlačové správy

Základné otázky a odpovede o asistovanom sčítaní

Padol už definitívny termín konania asistovaného sčítania na Slovensku?

SODB 2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal súhlasné stanovisko s návrhom Štatistického úradu SR, na základe ktorého sa bude konať asistované sčítanie v termíne od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021 na celom území Slovenskej republiky. Predseda Štatistického úradu SR Ing. Alexander Ballek následne vydá rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania. Ak sa pandemická situácia už nezhorší, bude asistované sčítanie prebiehať 6 týždňov od 3. 5. 2021.

V týchto dňoch už prebieha príprava asistovaného sčítania v obciach. Príprava znamená hlavne zriadenie kontaktných miest a vyškolenie asistentov.

Ako bude takáto forma sčítania obyvateľov vyzerať v praxi?

Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území obce zriaďuje kontaktné miesta. Na kontaktnom mieste je k dispozícii stacionárny asistent, ktorý pomôže obyvateľovi sa sčítať, ak ho o to požiada alebo mu poskytne techniku, aby sa sčítal sám. Ak nemôžete navštíviť kontaktné miesto máte možnosť objednať si k sebe domov zavolaním na obec alebo na číslo call centra mobilného asistenta, ktorý vás sčíta v pohodlí domova. Všetky potrebné informácie nájdu obyvatelia na stránke www.scitanie.sk a informovať budú dostupnou a obvyklou cestou aj obce.

Pre koho je asistované sčítanie určené?

Asistované sčítanie je primárne určené pre digitálne vylúčených obyvateľov, to znamená pre tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára. Sú to samozrejme starší obyvatelia, marginalizované rómske komunity a obyvatelia bez prístupu na internet.

Čo ak som sa sčítať zabudol?

Pri návšteve kontaktného miesta nebudeme žiadať dôvod, prečo sa obyvateľ nesčítal sám, preto je možné využiť šancu a sčítať sa na kontaktnom mieste. Výhodou kontaktných miest okrem pomoci stacionárneho asistenta je aj to, že sa nevzťahujú na trvalý pobyt v obci, preto ich môže navštíviť ktokoľvek a kdekoľvek. Ak ste na víkend na chate môžete sa pokojne prísť sčítať na kontaktné miesto tam, kde práve ste.

Ministerstvo vnútra varovalo pred podvodníkmi. Ako sa môže obyvateľ chrániť?

Je pravda, že kontaktná – asistovaná forma môže lákať podvodníkov. Je podstatné povedať, že pri sčítaní v roku 2021 k vám nikto nechodí proaktívne klopať na dvere ani počas asistovaného sčítania. Neexistujú ani papierové formuláre, len elektronické sčítanie prostredníctvom tabletu, telefónu alebo počítača. Buď sa sčítate na kontaktnom mieste, kde sa dostavíte sám alebo si telefonicky objednáte k sebe domov mobilného asistenta. Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci.

Kto môže vykonávať pozíciu asistenta pri sčítaní?

Požiadavky na asistentov stanovuje zákon o sčítaní. Mal by to byť kandidát starší ako 18 rokov, mať minimálne stredné vzdelanie, byť bezúhonný, dôveryhodný, bez záznamu v registri trestov, ovládať slovenský jazyk a aj prípadne jazyk národnostnej menšiny na jazykovo zmiešanom území, kde pôsobí a byť technicky zdatný.

Čo môže po nás žiadať asistent?

Asistent je vybavený tabletom, na ktorom obyvateľa sčíta alebo tablet poskytne obyvateľovi, aby sa sčítal sám. Pokiaľ obyvateľa sčítava asistent môže si vyžiadať pri úvodnej autentifikácii buď rodné číslo alebo zadnú stranu občianskeho preukazu. Žiadne doklady alebo iné písomnosti obyvateľ nepredkladá a asistent ich ani nežiada.

Ako zistí obyvateľ, že skutočne asistent zapísal údaje, ktoré uviedol?

Po vyplnení poslednej otázky elektronický formulár ponúkne zhrnutie. Toto zhrnutie je potrebné si dôkladne preštudovať, skontrolovať odpovede a prípadne ak nie je obyvateľ spokojný, umožňuje zhrnutie aj opravu konkrétnej otázky. Po prekontrolovaní a schválení zhrnutia môže mobilný alebo stacionárny asistent zaslať formulár do systému. Obyvateľ by si mal následne vyžiadať potvrdenie o sčítaní.

Čo majú obyvatelia robiť, ak sa predsa len prihlási pri dverách falošný asistent sčítania alebo majú podozrenie, že sa ich pokúša niekto podviesť?

Jednoznačne treba kontaktovať políciu a upozorniť aj obec. Ministerstvo vnútra SR v rámci prevencie kriminality zverejnilo na svojej stránke telefónne čísla, kde môžu obyvatelia nahlasovať problémové situácie. Opatrnosť je na mieste hlavne vo väčších sídlach, kde je výrazná anonymita, nikoho cudzieho nevpúšťať do bytu, neposkytovať na telefonickú žiadosť o sebe informácie a overiť si spätne asistenta na obci.

Ako sú chránené údaje obyvateľov pri takomto zbere dát?

Na účely Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 bol vypracovaný samostatný bezpečnostný projekt. V jeho zmysle sú dáta hašované, anonymizované a skriptované. Každá osoba, ktorá pracuje s dátami obyvateľov, bola preverená a zaškolená. Na stacionárnych a mobilných asistentov kladie osobitý dôraz aj zákon o sčítaní. V zmysle tohto zákona môže pozíciu asistenta pri sčítaní vykonávať len osoba dôveryhodná, bez záznamu v registri trestov, staršia ako 18 rokov, musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie, ovládať materinský jazyk a je vhodné, aby ovládala aj jazyk národnostnej menšiny na jazykovo zmiešanom území. Okrem toho by mala byť techniky zdatná a ochotná poskytovať obyvateľom pomoc a podporu. Každý asistent zároveň podpisuje dohodu o mlčanlivosti aj po skončení projektu a je poučený o práci s GDPR údajmi.

Ste pri asistovanom sčítaní vybavení aj na špecifické potreby napríklad národnostných menšín alebo rómskych komunít?

V rámci usmernení sme okrem zákonných požiadaviek na to, kto môže vykonávať pozíciu asistenta, či mobilného alebo stacionárneho uvádzali aj napríklad potrebu znalosti jazyka na jazykovo zmiešanom území, pri MRK sme odporúčali obciam, aby boli asistenti vyberaní z radov sociálnych terénnych pracovníkov alebo rómskych hliadok. Podstatné je, aby mal asistent dôveru komunity, kde pôsobí.

Kedy môžeme očakávať výsledky?

Pevne veríme, že prvé základné výsledky budeme mať už v roku sčítania, to znamená do konca roku 2021 a kompletné spracovanie by malo nastať do roku 2024.

Zvukové záznamy:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *