Kategórie
Tlačové správy

Európska digitálna dekáda a spotrebiteľ

Európska komisia aktuálne predstavila svoju víziu, ciele a predstavy o spôsoboch dosiahnutia digitálnej transformácie Európy do roku 2030.

Vlajka Európskej únie

Reaguje tým na výzvu Európskej rady, aby do marca 2021 predložila komplexný digitálny kompas, ktorý by stanovil digitálne ambície Európskej únie do roku 2030. dTest spoločne s ostatnými spotrebiteľskými organizáciami združenými v európskej spotrebiteľskej organizácii BEUC sleduje a komentuje tieto aktivity Európskej komisie z pohľadu a v záujmu spotrebiteľov.

„Občania Európskej únie sú tradične zvyknutí sledovať politiku a spoločenskú debatu vo svojich členských štátoch. Nie inak je tomu i v Českej republike. Ich pozornosti by však nemala unikať ani politika tvorená na európskej úrovni, pretože tá je zo strategického hľadiska omnoho významnejší než tuzemská debata. Týmto spôsobom je potrebné čítať i dokument Európskej komisie s názvom Digitálny kompas do roku 2030: európska cesta k digitálnej dekáde,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

Aké sú ciele Digitálneho kompasu Európskej komisie vo vzťahu k spotrebiteľom? Sú stanovené hneď štyri hlavné ciele:

  • Obyvateľstvo s digitálnymi schopnosťami a vysoko kvalifikovaní odborníci v oblasti digitálnych technológií – do roku 2030 by malo základné digitálne zručnosti ovládať aspoň 80 % všetkých dospelých obyvateľov a v Európskej únii by malo byť zamestnávaných 20 miliónov odborníkov na informačné a komunikačné technológie; na týchto pracovných miestach by malo byť viac žien.
  • Bezpečné, výkonné a udržateľné digitálne infraštruktúry – do roku 2030 by všetky domácnosti v Európskej únii mali mať gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť pokryté sieťami 5G.
  • Digitálna transformácia podnikov.
  • Digitalizácia verejných služieb – do roku 2030 by mali byť všetky kľúčové verejné služby dostupné online; občania majú mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom a 80 % z nich by malo používať elektronickú identifikáciu.

„Spoločne s našimi kolegami z európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC v zásade podporujeme tento zámer Európskej komisie,“ tvrdí Eduarda Hekšová.

A dodáva:

„Považujeme však za nevyhnutné zdôrazniť, že spotrebiteľom musia byť zaručené možnosti voľby, sloboda, autonómia rozhodovania a sebaurčenia v digitálnom priestore. Zdrojom inšpirácie pre ďalší postup môže byť napríklad Humano-centrický digitálny manifest pre Európu, ktorého spoluautorom je práve BEUC.“

Politika Európskej únie musí smerovať k umožneniu rýchleho a spravodlivého prístupu obyvateľov k digitálnym technológiám a k ich využívaniu bez toho, aby boli ohrozené základné práva európskych spotrebiteľov. Najmä je neprípustné využívanie zraniteľnosti spotrebiteľov a akékoľvek trvalé využívanie a speňažovanie informácií o správaní spotrebiteľov na internete. V tejto súvislosti možno odkázať napríklad na iniciatívu proti sociálnej sieti TikTok a na podanú sťažnosť na spoločnosť Google. Obe tieto aktivity dTest realizuje spoločne so svojimi zahraničnými partnermi.

V súčasnosti prebieha tiež diskusia o návrhoch dvoch nariadení o digitálnych službách a o digitálnych trhoch, rovnako z pera Európskej komisie. Je dôležité, aby tieto budúce priamo použiteľné právne predpisy obsahovali vyššiu ochranu spotrebiteľov v digitálnom svete, vrátane zaistenia transparentnosti obchodných modelov na internete, ochrany detí a mladistvých i spotrebiteľov so zníženými kognitívnymi schopnosťami.

„Prospech spotrebiteľov zo spravodlivého a udržateľného prechodu k digitálnym technológiám a silný súbor práv pri online nákupe tovaru a využívanie služieb alebo akéhokoľvek druhu digitálnej technológie musia byť zastúpené v akejkoľvek európskej politike a budúcej právnej úprave,“ uzatvára Eduarda Hekšová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *