Kategórie
Tlačové správy

Sčítanie obyvateľov prekročilo hranicu 78 % elektronicky sčítaných

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začiatku sa elektronicky sčítalo 78 % obyvateľov.

SODB 2021

Vyzývame obyvateľov, aby využili posledných 5 dní elektronického sčítania a splnili si svoju zákonnú povinnosť.

Výsledky sčítania obyvateľov za Slovensko

Doteraz sa sčítalo viac ako 78 % obyvateľov, čo predstavuje viac ako 4 400 000 sčítaných. Po piatich týždňoch sčítania má Slovensko obce a mestá, kde sčítanie excelentne napreduje, ale aj obce a mestá, ktoré sa budú musieť sústrediť na zabezpečenie asistovaného sčítania, aby mohli hovoriť o úspešnom sčítaní.

Zvukový záznam:

Apelujeme na samosprávy, aby vyvinuli pred posledným víkendom sčítania maximálne úsilie na informovanie obyvateľov o povinnosti sa sčítať.

Sčítanie je pre obyvateľa povinné – využite posledných 5 dní a sčítajte sa!

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, prípadne zákonný zástupca.

Zvukový záznam:

Banskobystrický kraj

K dnešnému dňu má Banskobystrický kraj 76 % sčítaných obyvateľov. Svojím výsledkom patrí ku krajom pod celoslovenským priemerom.

Krajské mesto Banská Bystrica má 82 % sčítaných obyvateľov, Detva 81 %, Zvolen 80 %, Brezno 76 %, Lučenec a Žiar nad Hronom 75 %, Revúca a Veľký Krtíš zhodne 74 % a Rimavská Sobota 73 % sčítaných obyvateľov. Výrazne nižší podiel sčítaných z miest nad 10-tisíc obyvateľov má Fiľakovo – takmer 60 %.

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji dosahuje podiel sčítaných obyvateľov takmer 80 %. Mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosahujú podiel sčítaných nad 80 %, keď Pezinok a Senec majú 82 % a Malacky 79,5 % sčítaných.

V hlavnom meste Bratislava sa sčítalo 78 % obyvateľov. Z mestských častí výrazne v sčítaní napredujú malé mestské časti, ako sú Jarovce (92 %), Čunovo (85 %) a Rusovce (84 %), ale aj Devínska Nová Ves (82 %), Záhorská Bystrica (81 %), Lamač a Vajnory (obe 80 %). Menej sčítaných ako je krajský priemer eviduje mestská časť Nové Mesto (76 %) a Staré Mesto – len 69,5 % sčítaných obyvateľov.

Košický kraj

Košický kraj eviduje takmer 71 % sčítaných obyvateľov. Je to najnižší podiel elektronicky sčítaných obyvateľov v kraji v rámci Slovenska a kraj sa pripravuje na asistované sčítanie.

Obyvatelia v mestách nad 10 000 obyvateľov sa zatiaľ sčítali s výraznými rozdielmi. Kým mesto Spišská Nová Ves má 78 %, Michalovce 75 % a Rožňava 75 % sčítaných obyvateľov. Trebišov má len 62 %, ale podľa vyjadrenia zástupcov mesta veľká časť obyvateľov sa sčítať chce a očakáva služby mobilných asistentov.

Krajské mesto Košice zaznamenalo takmer 75 % sčítaných obyvateľov. Z jeho mestských častí dominujú mestská časť Kavečany a mestská časť Lorinčík s 89 %, mestská časť Poľov 88 %, a mestská časť Pereš 85 %. Šebastovce majú 84,5 % sčítaných obyvateľov. Košice – mestská časť Staré Mesto má 70 % sčítaných. Sídliská Luník IX a Džungľa sa pripravujú na asistované sčítanie.

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj eviduje 79 % sčítaných obyvateľov a rovnaký podiel sčítaných má aj krajské mesto Nitra.

Stav v sčítaní obyvateľov v mestách kraja je pomerne vyrovnaný, keď Šaľa má 82 % sčítaných obyvateľov, Nové Zámky 81 %, Levice a Topoľčany takmer 81 % sčítaných obyvateľov. Pod priemerom kraja sú mestá Zlaté Moravce – 77 %, Štúrovo 74 %, Kolárovo 73 % a Komárno 72 % sčítaných. Krajské mesto Nitra má doteraz sčítaných 79 % obyvateľov.

Prešovský kraj

Prešovský kraj má zatiaľ 75 % sčítaných a je pod celoslovenským priemerom.

Krajské mesto Prešov má takmer 80 % sčítaných obyvateľov. Úspešne napreduje sčítanie v Poprade, ktorý má 81 % sčítaných obyvateľov, v Kežmarku 80 %, vo Svidníku 80 %, v Humennom a Snine rovnako 79 %. Skoro všetky mestá kraja sú na úrovni alebo nad úrovňou kraja. Stará Ľubovňa má 76,5 %, Vranov nad Topľou 76 %, Sabinov 75 %. Pod úrovňou kraja je Levoča (69 %) s výrazným zastúpením digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí budú potrebovať asistované sčítanie.

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj eviduje 82 % sčítaných obyvateľov, rovnaký podiel má aj krajské mesto Trenčín.

Ďalšie mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosiahli pomerne vyrovnaný stav, keď Nová Dubnica a Myjava majú 82 %, Púchov a Dubnica nad Váhom zhodne 81 % sčítaných obyvateľov. Aj ostatné mestá kraja nad 10 000 obyvateľov evidujú do 80 % sčítaných. Menej (75 %) má len Handlová.

Trnavský kraj

Trnavský kraj má takmer 81 % sčítaných obyvateľov.

Krajské mesto Trnava eviduje zatiaľ 79 % sčítaných obyvateľov. Sčítanie v mestách nad 10 000 obyvateľov je na úrovni kraja, keď Šamorín má 81 %, Senica, Hlohovec a Sereď majú zhodne 80 % sčítaných obyvateľov. Skalica eviduje 79 % sčítaných, Piešťany 77 %, Dunajská Streda a Holič 76 % a Galanta má zatiaľ 75 % sčítaných.

Žilinský kraj

Žilinský kraj eviduje 84 % sčítaných obyvateľov, čím prekračuje slovenský priemer a je suverénne najlepším krajom v Slovenskej republike.

Výsledky sčítania sú v jednotlivých mestách a obciach kraja pomerne vyrovnané.

Mesto Žilina zaznamenalo 81 % sčítaných obyvateľov. Výborné výsledky dosiahli ďalšie mestá kraja, keď Dolný Kubín má 85 %, Bytča 83 %, Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto a Ružomberok zhodne po 82 % sčítaných obyvateľov. Menej sčítaných má Čadca 81 % a Martin 79 %, ale aj tie svojím výborným výsledkom prevyšujú slovenský priemer.

Zvukový záznam:

Obce, ktoré dosahujú 100 %

Obec Šarbov v Prešovskom kraji dosiahla dnes 100 %, aj obce Sklabinský Podzámok (Žilinský kraj), Príkra (Prešovský kraj) a Havranec (Prešovský kraj) dosiahli 100 % sčítaných obyvateľov. Ich obyvateľom patrí poďakovanie, rovnako ako aj Jalšovíku v Banskobystrickom kraji.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR:

„Apelujeme na obyvateľov, aby využili posledné dni elektronického sčítania sa a splnili si svoju zákonnú povinnosť. Nesčítať sa znamená porušiť zákon a asistované sčítanie nie je určené pre zábudlivcov, ale pre tých, ktorí sa online nevedia alebo nemôžu sčítať.“

Zvukový záznam:

Ako sčítanie realizovať

Obyvateľ sa sčíta sám kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Zvukový záznam:

Obrazový záznam:

Jedna odpoveď na “Sčítanie obyvateľov prekročilo hranicu 78 % elektronicky sčítaných”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *