Kategórie
Tlačové správy

Sčítanie obyvateľov prekročilo hranicu 70 % elektronicky sčítaných

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začiatku sa elektronicky sčítalo 71 % obyvateľov.

Výsledky sčítania obyvateľov za Slovensko

Doteraz sa sčítalo viac ako 71 % obyvateľov, čo predstavuje 4 000 000 sčítaných. Po mesiaci sčítania má Slovensko obce a mestá, kde sčítanie excelentne napreduje, ale aj obce a mestá, ktoré sa budú musieť sústrediť na zabezpečenie asistovaného sčítania, aby mohli hovoriť o úspešnom sčítaní.

Banskobystrický kraj

K dnešnému dňu má Banskobystrický kraj 67,4 % sčítaných obyvateľov. Svojím výsledkom patrí ku krajom pod celoslovenským priemerom.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov je v obciach Jalšovík takmer 99 %, Horný Badín, ktorý má sčítaných 96 % obyvateľov a Medovarce viac ako 90 %.

Naproti tomu obce Lipovec (okres Rimavská Sobota) má sčítaných 10 %, Sútor 14 % a Barca 15,2 %.

Krajské mesto Banská Bystrica má 74,6 % sčítaných obyvateľov, Zvolen 72,7 %, Detva 71,1 % a Žiar nad Hronom 68,7 % sčítaných obyvateľov. Výrazne nižší podiel sčítaných z miest nad 10-tisíc obyvateľov má Fiľakovo 52,2 %. Ostatné mestá kraja dosahujú v priemere 67 % sčítaných obyvateľov.

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji dosahuje podiel sčítaných obyvateľov 72 %.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov v kraji evidujú obce Tureň 88,2 %, Častá, 87 % a Hrubá Borša 85 %. Zatiaľ najnižší podiel sčítaných v kraji majú obce, ktoré budú intenzívnejšie využívať službu asistovaného sčítania, ako sú napríklad obce Nový Svet 59 %, Plavecký Štvrtok 60,5 % a mestská časť Staré Mesto 61,6 %.

Mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosahujú podiel sčítaných nad 70 %, keď má Senec 76 %, Stupava 74 % a Pezinok takmer 74 % sčítaných.

V hlavnom meste Bratislava sa sčítalo 71 % obyvateľov. Z mestských častí výrazne v sčítaní napredujú malé mestské časti, ako sú Jarovce (85 %), Čunovo (78 %) a Rusovce (77,3 %). Ostatné mestské časti majú sčítaných okolo 72 % obyvateľov. Menej sčítaných ako je priemer eviduje mestská časť Nové Mesto.

Košický kraj

Košický kraj eviduje 63 % sčítaných obyvateľov. Je to najnižší podiel sčítaných obyvateľov v kraji v rámci Slovenska a od Žilinského kraja delí Košický kraj až 12,5 %.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Košického kraja evidujú obce Kobeliarovo 96,4 %, Silická Brezová 94,5 % a Ďurďošík 91 %.

Najmenej sčítaných v Košickom kraji majú mestská časť Lunik IX a obec Žehra s výrazným zastúpením digitálne vylúčených, ktorí budú potrebovať asistované sčítanie.

Obyvatelia v mestách nad 10 000 obyvateľov sa zatiaľ sčítali s výraznými rozdielmi. Kým mesto Spišská Nová Ves má 71,5 %, Michalovce 68 % a Rožňava 67 % sčítaných obyvateľov, Trebišov má len 57 %, čo je oproti Spišskej Novej Vsi rozdiel až 14,5 %. Podľa vyjadrenia mesta veľká časť obyvateľov sa sčítať chce a očakáva služby mobilných asistentov.

Krajské mesto Košice zaznamenalo takmer 68 % sčítaných obyvateľov. Z jeho mestských častí dominuje mestská časť Poľov 78,5 %, mestská časť Kavečany 78 %, mestská časť Pereš so 77 % a mestská časť Lorinčík so 76,2 % sčítaných obyvateľov. Okrem Lunika IX má výrazne málo sčítaných obyvateľov aj mestská časť Džungľa – len 43,5 %.

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj eviduje 71,2 % sčítaných obyvateľov. Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov je v obciach Vieska nad Žitavou 93,7 %, Bohunice 89,6 % a Branovo 88 %. Slabší postup v sčítaní obyvateľov sa prejavuje v obciach Šalov 37 %, Bajka 41,2 % a Lontov 45 % sčítaných obyvateľov.

Stav v sčítaní obyvateľov v mestách kraja je pomerne vyrovnaný, keď Šaľa má 75 % sčítaných obyvateľov, mestá Levice, Nové Zámky a Topoľčany takmer 74,5 % sčítaných obyvateľov. Pod priemerom kraja sú mestá Zlaté Moravce 69 %, Štúrovo 67 %, Komárno 65 % a Kolárovo, kde je sčítaných necelých 64 %. Krajské mesto Nitra má doteraz sčítaných 72,2 % obyvateľov.

Prešovský kraj

Prešovský kraj eviduje 67,5 % sčítaných obyvateľov a je pod celoslovenským priemerom. Najlepšie sa obyvatelia zrátali v obciach Nižná Pisaná 98 %, Lužany pri Topli 97,6 % a Dobroslava 96 % sčítaných obyvateľov. Na druhej strane sú obce ako Lomnička, Jarovnice a Podhorany, kde je sčítaných zatiaľ len 9 až 13 % obyvateľov.

Krajské mesto Prešov má 72,5 % sčítaných obyvateľov. Úspešne napreduje sčítanie v Poprade, ktorý má 74,5 % sčítaných obyvateľov, v Kežmarku takmer (74 %), vo Svidníku (73 %), v Humennom (72 %), Snine (71 %) sčítaných obyvateľov. Všetky mestá kraja sú na alebo nad úrovňou kraja. Stará Ľubovňa takmer 70 %, Vranov nad Topľou (68 %), Sabinov 67 %. Pod úrovňou kraja je Levoča (62 %) s výrazným zastúpením digitálne vylúčených, ktorí budú potrebovať asistované sčítanie.

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj eviduje 74 % sčítaných obyvateľov.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Trenčianskeho kraja zaznamenali obce Motešice 96 %, Sádočné 89,2 % a Dubodiel 87 %. Pomalšie sa sčítava Omastiná 52 % a Trebichava 55 % sčítaných.

Krajské mesto Trenčín má 74,5 % sčítaných obyvateľov. Ďalšie mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosiahli pomerne vyrovnaný stav. Nová Dubnica má sčítaných 74 % obyvateľov, Prievidza a Myjava majú takmer 74 % sčítaných obyvateľov, Partizánske, Dubnica nad Váhom a Púchov 73 % a Považská Bystrica a Nové Mesto nad Váhom 72 % sčítaných obyvateľov.

Trnavský kraj

Trnavský kraj eviduje takmer 73 % sčítaných obyvateľov.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Trnavského kraja zaznamenali obce Majcichov 89,2 %, Jaslovské Bohunice 87 % a Oreské (okres Skalica) 86,4 %.

Slabšie sa sčítaniu obyvateľov darí v obciach Kuklov a Zlaté Klasy, kde je zatiaľ sčítaná necelá polovica obyvateľov. Tieto avizujú, že čakajú na asistované sčítanie.

Krajské mesto Trnava eviduje 72,7 % sčítaných obyvateľov. Sčítanie v mestách nad 10 000 obyvateľov je na úrovni kraja, keď Senica má 74 %, Šamorín 73,5 %, Hlohovec a Sereď takmer 73 % sčítaných obyvateľov. Skalica eviduje 72 % sčítaných. Dunajská Streda, Holič a Piešťany majú takmer 70 %. Galanta má zatiaľ 67,4 % sčítaných.

Žilinský kraj

Žilinský kraj eviduje 75,5 % sčítaných obyvateľov, čím prekračuje slovenský priemer a je suverénne najlepším krajom v Slovenskej republike.

Výsledky sčítania sú v jednotlivých mestách a obciach kraja pomerne vyrovnané. Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov evidujú obce Trstené a Zábiedovo 95 % a Ondrašová 92,5 %. Najmenej sa obyvatelia zatiaľ sčítali v obciach Pribylina nad 62 %, Važec 61 % a Abramová 56 %.

Mesto Žilina zaznamenalo 73,5 % sčítaných obyvateľov. Výborné výsledky dosiahli ďalšie mestá kraja, keď Dolný Kubín má 76,5 %, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Bytča zhodne po 75 % sčítaných obyvateľov, Kysucké Nové Mesto 73,1 %. Najmenej sčítaných majú Čadca a Martin, ale aj tie svojím výborným výsledkom 72 % prevyšujú slovenský priemer.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky:

„Je potrebné, aby si primátori obcí a miest, kde sa obyvatelia sčítavajú v nižšej miere, uvedomili, že konečný výsledok sčítania je založený na aktívnej spolupráci s obyvateľmi a na poznaní špecifík svojho mesta a obce. Na výsledku v sčítaní obyvateľov výrazne cítiť osobnú iniciatívu obcí a lokálne kampane, ktoré samosprávy realizujú pri sčítaní.“

Sčítanie je pre obyvateľa povinné – využite posledný týždeň a sčítajte sa!

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať

Obyvateľ sa sčíta sám kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *