Kategórie
Tlačové správy

Začalo sa historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začalo svojou prvou fázou 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie domov a bytov trvalo 8 a pol mesiaca a plynule naň nadväzuje elektronické sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. V zmysle novely zákona o sčítaní sa pre pandémiu posúva asistované sčítanie na obdobie od 1. 4. do 31. 10. 2021. V historicky prvom plne elektronickom sčítaní sa obyvatelia budú sčítavať z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať okrem webovej aplikácie k dispozícii aj mobilné aplikácie.

SODB 2021

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, bude mať možnosť využiť od 1. 4. 2021 služby asistovaného sčítania.

Plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19.

SODB 2021

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

„Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale aj integrácia údajov. Na Slovensku prvýkrát v histórii došlo k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napríklad centrálny register poistencov zdravotného poistenia, ktorého správcom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou),“ vyjadrila sa PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR.

Sčítanie je povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, prípadne zákonný zástupca.

Koľko otázok treba vyplniť

„Po prihlásení čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle. Pomoc obyvateľovi poskytne aj call centrum. Obyvatelia môžu volať na číslo 02/ 20 92 49 19,“ ozrejmila PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie.

Ochrana osobných údajov je priorita

Pri sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021 je prioritou ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.

Prečo je sčítanie potrebné

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Výsledky zo sčítania prezentujú:

Demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území, poskytnú informácie o bývaní obyvateľov, o štruktúre bytov a domov, pomôžu možnosti formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne, údaje slúžia ako podklad na územné plánovanie obcí, výsledky SODB, ktoré prispievajú k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk, parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk, zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.

Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky:

„Vážení spoluobčania, apelujem na vás, využite možnosť zlepšiť našu krajinu a sčítajte sa! Elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebehne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, je maximálne bezpečné, pretože sa sčítavate z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac ako 10 minút. Každý z nás, kto sa sám elektronicky sčíta od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, prispeje doslova k lepšej budúcnosti a vydá signál, že sme modernou krajinou, kde majú racionálne e efektívne riešenia vždy šancu. Prosím, urobme spoločne klik pre lepšiu budúcnosť Slovenska!“

Skončilo sa historicky prvé plne elektronické sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov realizovala samospráva. Do sčítania domov a bytov sa zapojilo 2 927 obcí. Mnohé, najmä mestá, úzko spolupracovali so správcami. Na zbere údajov pracovalo celkovo 4 940 poverených osôb a 815 manažérov poverených osôb.

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR, zdôrazňuje:

„To, že sa sčítanie domov a bytov podarilo zrealizovať ‚na 100 %‘, považujeme skutočne za veľký úspech. Samospráva napriek skutočne ťažkým skúškam, ktorým bola podrobovaná v roku 2020 a aj začiatkom roku 2021, zvládla všetky svoje úlohy v procese sčítania domov a bytov. Verím, že rovnako dobre prebehne aj sčítanie obyvateľov.“

Aké prvé výsledky sčítanie domov a bytov prinieslo

Celkovo bolo k 12. 2. 2021 sčítaných 1 020 340 bytových domov, 1 095 159 rodinných domov a zvyšok 94 927 tvorili iné obydlia. Po spracovaní budú k dispozícii údaje o forme vlastníctva bytu, podlahovej ploche bytu v m²/zastavanej ploche v m², o počte obytných miestností, poschodí, typu kúrenia, zdrojoch energie používané na vykurovanie, vodovode, splachovacej toalete, kúpeľne, typu domu/obydlia, počtu podlaží, typu vodovodnej prípojky, obdobia výstavby, materiálu nosnej konštrukcie, obdobia poslednej obnovy, obnove okien, obnove obvodového plášťa, obnove strechy, prístavbe alebo nadstavbe, typu kanalizačnej prípojky a plynovej prípojky.

Kedy a komu budú dostupne finálne výsledky

Prvé základné výsledky SODB 2021 by mali byť uverejnené už koncom roku 2021, prípadne začiatkom nasledujúceho, ďalšie budú k dispozícii v roku 2022, komplexne spracované údaje pre národnú i medzinárodnú úroveň budú spracované a publikované najneskôr do začiatku roku 2024. Výsledky budú dostupné všetkým, t. j. obciam a úradom, orgánom a organizáciám nielen štátnym, vedcom a akademikom, prognostikom, demografom a sociológom, expertom napr. v doprave, ale aj študentom a laickej verejnosti.

2 odpovede na “Začalo sa historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *