Kategórie
Tlačové správy

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a je sčítaných takmer 63 % obyvateľov

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo takmer 63 % obyvateľov.

SODB 2021

Výsledky sčítania obyvateľov po treťom týždni za Slovensko

Doteraz sa sčítalo takmer 63 % obyvateľov, čo je približne 3 510 000 sčítaných. V treťom týždni elektronického sčítania obyvateľov Slovenska sa rozdiely medzi jednotlivými krajmi mierne prehĺbili.

Zvukový záznam:

Banskobystrický kraj

K dnešnému dňu má Banskobystrický kraj 59,1 % sčítaných obyvateľov. Svojím výsledkom patrí ku krajom pod celoslovenským priemerom.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov je v obciach Medovarce takmer 88 %, Zemiansky Vrbovok 86 % a Horný Badín, ktorý má 86 % sčítaných obyvateľov.

Krajské mesto Banská Bystrica má 66,8 % sčítaných obyvateľov. Ďalším mestom je Zvolen so 64,8 % a Žiar nad Hronom 62 % sčítaných obyvateľov. Ostatné mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosahujú pri sčítaní obyvateľov výsledky okolo 60 % percent, výrazne nižší podiel sčítaných obyvateľov má doteraz len Fiľakovo 44,9 %.

Zvukový záznam:

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji dosahuje podiel sčítaných obyvateľov 64,8 %. Svoje prvenstvo z minulého týždňa si kraj neudržal a teraz prináleží Žilinskému kraju.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov v kraji evidujú obce Hrubá Borša 80,3 % a Častá, ktorá má 78 % sčítaných obyvateľov.

Mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosahujú podiel sčítaných nad 60 %, keď má Senec 69 %, Stupava 67,3 % a Pezinok 66 % sčítaných.

V hlavnom meste Bratislava sa sčítalo 64 % obyvateľov. Z mestských častí výrazne v sčítaní napredujú malé mestské časti, ako sú Jarovce (80 %), Rusovce (70 %), Čunovo (68 %). Nad celoslovenským priemerom sú však aj početné sídliská, menovite Devínska Nová Ves 65,8 % sčítaných obyvateľov a MČ Petržalka, ktorá má 65,7 % sčítaných obyvateľov.

Zvukový záznam:

Košický kraj

Košický kraj eviduje 55,6 % sčítaných obyvateľov. Je to najnižší podiel sčítaných obyvateľov v kraji v rámci Slovenska a od Žilinského kraja delí Košický kraj až 11 %.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Košického kraja evidujú obce Kobeliarovo 95,3 %, Silická Brezová 84,2 % a Trsťany 81,2 %.

Obyvatelia v mestách v kraji nad 10 000 obyvateľov sa zatiaľ sčítali s výraznými rozdielmi. Kým mesto Spišská Nová Ves má 64,5 %, Michalovce 61 % a Rožňava 60 % sčítaných obyvateľov, Trebišov má len 51 %, čo je oproti Spišskej Novej Vsi rozdiel až 13,5 percentuálneho bodu.

Krajské mesto Košice zaznamenalo 60,6 % sčítaných obyvateľov. Z jeho mestských častí dominuje mestská časť Poľov 69 %, mestská časť Lorinčík 68 % a mestská časť Pereš so 67,6 % sčítaných obyvateľov.

Zvukový záznam:

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj eviduje 62,7 % sčítaných obyvateľov. Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov je v obciach Bohunice 83,1 %, Vieska nad Žitavou 83 % a Čechy 80 %. Stav v sčítaní obyvateľov v mestách kraja je pomerne vyrovnaný, keď Levice majú 66,3 %, Nové Zámky 66,1 % a Topoľčany 65,6 % sčítaných obyvateľov. Pod priemerom kraja je mesto Kolárovo, kde je sčítaných necelých 54 % obyvateľov. Krajské mesto Nitra má doteraz sčítaných 64,5 % obyvateľov.

Zvukový záznam:

Prešovský kraj

Prešovský kraj eviduje 59,7 % sčítaných obyvateľov a je pod celoslovenským priemerom. V kraji sú však malé obce, ktoré sa už teraz blížia svojím podielom sčítaných obyvateľov k 100 %. Nižná Pisaná má 98 % sčítaných obyvateľov a Obručné 93 %, čo je prvenstvo v rámci SR.

Krajské mesto Prešov má 64,7 % sčítaných obyvateľov. Obyvatelia sa hojne v rámci kraja sčítavajú v Poprade, ktorý má 67,3 % sčítaných obyvateľov, v Kežmarku (67 %) a vo Svidníku (66 %) sčítaných obyvateľov. Menej sčítaných obyvateľov v kraji má zatiaľ mesto Levoča – 54 %.

Zvukový záznam:

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj eviduje 65,3 % sčítaných obyvateľov.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Trenčianskeho kraja zaznamenali obce Motešice 80,2 %, Lipník 80 % a Pravotice 79,6 %.

Krajské mesto Trenčín má 67 % sčítaných obyvateľov.

Ďalšie mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosiahli pomerne vyrovnaný stav. Prievidza má takmer 66,7 % sčítaných obyvateľov, Nová Dubnica 66 %, Partizánske 65,7 % a zvyšné mestá majú okolo 64 % sčítaných.

Zvukový záznam:

Trnavský kraj

Trnavský kraj eviduje takmer 65 % sčítaných obyvateľov.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Trnavského kraja zaznamenali obce Majcichov 81,5 %, Jaslovské Bohunice 81 % a Lopašov 79 %.

Krajské mesto Trnava eviduje 65,6 % sčítaných obyvateľov. Obyvatelia mnohých miest nad 10-tisíc obyvateľov v kraji sa sčítali nad priemerom kraja, keď Senica má 66,5 %, Šamorín 66 %, Hlohovec 65,5 % a Sereď 65,3 % sčítaných obyvateľov.

Zvukový záznam:

Žilinský kraj

Žilinský kraj eviduje 66,5 % sčítaných obyvateľov, čím prekračuje slovenský priemer a je suverénne najlepším krajom v Slovenskej republike.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov evidujú obce Trstené 91 %, Ondrašová 87,3 % a Záborie 85,5 %.

Mesto Žilina zaznamenalo 65,3 % sčítaných obyvateľov. Výborné výsledky dosiahli aj ďalšie mestá kraja, keď Dolný Kubín má 69 %, Liptovský Mikuláš 68 % a Ružomberok zatiaľ 67,5 % sčítaných obyvateľov.

Zvukový záznam:

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky:

„Ďakujeme všetkým, ktorí si už splnili svoju zákonnú povinnosť a zároveň vyzývame, aby obyvatelia svoje sčítanie neodkladali na poslednú chvíľu.“

Zvukový záznam:

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať

Obyvateľ sa sčíta sám kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Foto:

Ľudmila Ivančíková
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD.
Jasmína Stauder
Hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *