Kategórie
Humanizmus Osobné

Brajťanstvo

Brajťan, brajťanka, brajťania, brajťanský…

Brajťanstvo je založené na poznatkoch prírodných vied. Ide o naturalistický svetonázor.

Naturalizmus je svetonázor, ktorý popiera (a odmieta) nadprirodzené javy a považuje prírodu za jediný a univerzálny princíp výkladu všetkých javov. Pod slovom príroda sa chápe v širšom význame celý vesmír.

V etickom zmysle je naturalizmus požiadavkou žiť v súlade s prírodou, a naturalisti odvodzujú mravné pojmy z prirodzených záujmov a potrieb.

Z humanistického pohľadu patrí brajťanstvo medzi humanistické svetonázory, ale má širšie spektrum názorov na morálku, politiku alebo „zmysel života“.

Filozof Daniel Dennett o nich napísal, že „berú svoje občianske povinnosti vážne práve preto, lebo neveria, že boh zachráni ľudstvo pred jeho hlúposťami“.

Brajťania totiž neveria v nadprirodzené javy, zázraky, duchov, škriatkov, lesné víly, čiernu alebo bielu mágiu, či posmrtný život.

Brajťanstvo vzniklo v USA, v štáte Kalifornia. V meste Sacramento sa Mynga Futrellová s Paulom Geisertom rozhodli založiť hnutie, pomocou ktorého chcú povzbudiť nesmelých a neistých ľudí, ktorí síce napríklad neveria v akéhokoľvek boha, ale zo spoločenských dôvodov sa nevedia k tomu verejne priznať.

Hnutie pomenovali „the Brights movement“, čiže Hnutie Brights, hnutie brajtov. V slovenčine sa však ľahšie vyslovuje ako hnutie brajťanov alebo brajťanské hnutie. Ich svetonázor sa nazýva brajťanstvo a hnutie tvoria brajťania a brajťanky.

Hlavné ciele brajťanstva sú:

A. Podporuj občianske porozumenie a priznanie sa k naturalistickému svetonázoru, ktorý nepozná nadprirodzené a mystické prvky.

B. Získaj verejné uznanie, že ľudia s takýmto svetonázorom sú schopní uskutočniť zásadné akcie v oblasti verejného záujmu.

C. Vychovávaj spoločnosť, aby akceptovala plné a rovné občianske partnerstvo všetkých takých jednotlivcov.

Zásady, ktoré stručne charakterizujú brajťanské hnutie:

  1. Sme spoločenstvo jednotlivcov (registrovaní brajťania);
  2. Zachovávame pôvodné definície (brajťanov);
  3. Pragmatický prístup k činnosti je pre brajťanov Brajťanský net (The Brights‘ Net);
  4. Brajťanský net funguje ako internetová jednotka – nie ako členská organizácia;
  5. Hnutie brajťanov spája rozličných brajťanov, ktorí podporujú jeho ciele;
  6. Hnutie brajťanov vedú dopredu títo jednotlivci, brajťania, a nedá sa opísať inými prívlastkami;
  7. Úloha definovať hnutie prináleží brajťanom, a len im;
  8. Hnutie chce byť pozitívnou silou, smerujúcou k všeobecnému občianskemu partnerstvu so slušnosťou ku všetkým;
  9. Brajťania sa snažia o uznanie a dosiahnutie vplyvu v spoločnosti.

Brajťania vydali plagát ako pomôcku pre vyučujúcich o evolúcii. Názorne v ňom ilustrujú ako sa postupne vyvíjal život na Zemi.

Zem, vývoj Zeme

Adresa: The Brights‘ Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net

Podporiť brajťanské hnutie možno aj vyplnením registračného formulára.

Prihlás sa k brajťanom!

Áno! Som brajťan! Vyhovuje mi definícia brajťanstva, a chcem, aby sa moje meno započítalo do internetového zoznamu stúpencov brajťanstva.


Autor: Ján Parada s pomocou článkov uverejnených na stránke The Brights‘ Net.

6 odpovedí na “Brajťanstvo”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *