Kategórie
Osobné

Peter je skala

Matúš 16, 18:

Podľa Svätého písma Starého i Nového zákona, vydaného Rímskokatolíckou cirkvou, vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1995:

„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“

Anglický preklad:

„I also now to you say that you are Peter, and on this the rock I will build My church and [the] gates of hades not will prevail against it.

Z gréckeho originálu (pôvodný text):

„κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

„kagō de soi legō hoti sy ei Petros kai epi tautē tē petra oikodomēsō mou tēn ekklēsian kai pylai hadou ou katischysousin autēs

V tabuľke je textová analýza:

grécky
výslovnosť
slovenskyanglicky
κἀγὼ
kagō
AI also
δέ
de
janow
σοι
soi
tito you
λέγω
legō
hovorím:say
ὅτι
hoti
 that
σὺ
sy
Tyyou
εἶ
ei
siare
Πέτρος,
Petros
PeterPeter,
καὶ
kai
aand
ἐπὶ
epi
naon
ταύτῃ
tautē
tejtothis
τῇ
 the
πέτρᾳ
petra
skalerock
οἰκοδομήσω
oikodomēsō
postavímI will build
μου
mou
svojuMy
τὴν
tēn
 
ἐκκλησίαν,
ekklēsian
Cirkevchurch,
καὶ
kai
aand
πύλαι
pylai
pekelné[the] gates
ᾅδου
hadou
brányof hades
οὐ
ou
junot
κατισχύσουσιν
katischysousin
nepremôžu.will prevail against
αὐτῆς.
autēs
 it.

Zdroj: Bible Hub.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *