Kategórie
Osobné

Anatómia tyranie a prípad Donalda Trumpa

The Constitution of the United States established a democracy with clear separation of powers between the three branches of government. Nevertheless, achieving a democracy still depends upon the citizens and certain qualities of the elected officials. This essay examines several famous historical leaders identified as tyrants by noted historians, and describes the common strategies all of them used to gain autocratic power in diverse societies. The president of the United States, Donald Trump, is then shown to have applied the same strategies to gain autocratic power in this country.

Make America Great Again

Ústava Spojených štátov vytvorila demokraciu s jasným rozdelením právomocí medzi tromi vládnymi vetvami (vláda, parlament a súd). Udržanie demokracie však stále závisí od vôle občanov a určitých vlastností volených predstaviteľov. Táto esej skúma niekoľko slávnych historických vodcov, ktorých historici považujú za tyranov a popisuje spoločné stratégie, ktoré ukazujú, že všetci používali stratégie na získanie autokratickej moci v rôznorodých spoločnostiach. Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump sa pritom ukazuje, že uplatnil rovnaké stratégie na získanie autokratickej moci v tejto krajine.

Zdroj: Kurtz Institute.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *