Kategórie
Osobné

Generačné rozdiely

All throughout history the older generation has complained about the younger generation. During ancient Egypt’s 18th Dynasty, the older people were complaining that the younger people were disrespectful, and that morality was in decline. In North America, during the days of the Puritans, older people complained that the youth were headed for disaster. They complained about young people’s slang – they used “good bye” instead of “God bless you,” for example. — Norm R. Allen Jr.

generácia

Počas celej histórie sa staršia generácia sťažovala na mladšiu generáciu. V čase starovekej egyptskej 18. dynastie sa starší ľudia sťažovali, že mladší ľudia sú neúctiví, a že morálka je v úpadku. V Severnej Amerike sa v časoch puritánov starší ľudia sťažovali, že mládež smeruje ku katastrofe. Posťažovali sa na slang mladých ľudí „dovidenia“ namiesto „Boh ti žehnaj“. Napríklad.

Zdroj: Kurtz Institute.

Jedna odpoveď na “Generačné rozdiely”

„Stratil som všetky nádeje, pokiaľ ide o budúcnosť našej zeme, keď dnešná mládež prevezme do svojich rúk kormidlo riadenia. Je to mládež nedisciplinovaná, drzá, neznesiteľná…“

Zdroj: Hesiodos.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *