Kategórie
Osobné

Spoznávam skvelých kresťanov, ktorí mi pomáhajú v núdzi

Mojou vlastnou chybou som sa ocitol na pokraji existenčnej krízy. Cez diskusné fóra na internete som sa zoznámil so skvelými kresťanmi, ktorí mi pomáhajú prežiť ťažké dni.

Jedným z výnimočných kresťanov je človek z Kresťanského spoločenstva. Zo zboru Milosť.

Mám iné videnie sveta, ale dojíma ma ich oddanosť veci. Chcel by som žiť tak čestne, aby aj o mne sa raz mohol niekto pochvalne vyjadriť. Tiež sa snažím pomáhať druhým, ale neraz nemám peniaze ani pre seba. Jedným z pomáhajúcich, a to významným spôsobom, je práve človek zo zboru Milosť. Poskytol peniaze na jedlo pre bezdomovcov v Humennom. Pri pomoci evidujem ako darcov viac kresťanov ako humanistov. Uznávam, že kresťania sú na dobrosrdečnosť štedrejší. Vyplýva to z ich podstaty: Miluj druhého ako svojho blížneho.

Na stránke Milosť je uvedené:

„Kresťanské spoločenstvá patria k hnutiu modernej kresťanskej reformácie, ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista.“

Pre mňa je to silné pôsobenie, že život praktického kresťana spočíva nielen v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista, ale aj v konkrétnej pomoci chudobným a ľuďom v núdzi.

Prečo u humanistov nepociťujem takú oddanosť pomáhať chudobným?

Len preto, že som nemal peniaze na zaplatenie webhostingu, som prišiel o obrovské množstvo článkov. To, čo teraz čítate, je uverejnené vďaka príspevku (finančnej podpore) kresťanov.

Som humanista, a pochválim skvelých kresťanov, ktorí sú ochotní obetovať kus zo svojho imania pre žobrákov ako som ja. Keď mi budú pomáhať len kresťania, logicky budem hovoriť o kresťanoch.

Keď mi zomrel syn, v mladom veku, tak mi kresťania výrazne pomohli pomocou zbierky, aby som finančne zvládol pohrebné úkony.

Zisťujem, počas svojho života, že je veľmi mnoho skvelých kresťanov.

Dôležitá veta z Kresťanského spoločenstva:

„Veríme, že návrat k skutočným kresťanským hodnotám, ktoré sú hodnotami vyplývajúcimi z Božieho slova (Biblie), je prospešný pre našu spoločnosť v tejto generácii aj do budúcnosti. V tomto presvedčení nás podporuje skutočnosť, že vidíme, ako sa zo spoločnosti vytrácajú tradičné konzervatívne hodnoty, ako sú úcta k životu alebo k rodine.“

Nadačný fond

Zakladateľom NF Milosť sú Církev víry Milost pôsobiaca v Českej republike a Kresťanské spoločenstvo Milosť na Slovensku. Základnou úlohou spoločenstva kresťanov, tedy cirkvi, je prezentovať verejnosti skutočné kresťanské hodnoty a na základe právd Božieho slova dať ľuďom odpovede na základné otázky týkajúce sa existencie človeka a zmyslu života.

Popri prinášaní duchovných hodnôt je naším poslaním i prinášať potravu hladujúcim a pomoc tým, ktorí sú na pomoc skutočne odkázaní. České zbory Církve víry Milost a slovenské zbory Kresťanského spoločenstva Milosť sa teda rozhodli spojiť svoje sily a tak vznikol Česko-slovenský nadačný fond Milosť na pomoc ľuďom v núdzi (Milost na pomoc lidem v nouzi). Pre Čechov i Slovákov je teda jednoduché do nadačnému fondu prispievať. Veríme, že Česko a Slovensko môže kŕmiť hladných a Boh nám odplatí podľa jeho bohatstva v sláve.

Dary a finančná podpora

Potvrdenie o prijatí daru pre účely daňového priznania môžete získať na základe e-mailovej žiadosti na adrese lsinova@seznam.cz. Uveďte svoje meno, priezvisko, rodné číslo, celkovú čiastku, ktorú ste v uplynulom roku darovali, a čísla účtov, z ktorých sa platby uskutočnili.

Finančne podporiť NF Milosť môžete nasledujúcim spôsobom:

Pre platby v € zo Slovenska

Číslo účtu:SK35 8330 0000 0026 0035 1698
Variabilný symbol:rodné číslo, resp. IČ

Pripomeniem slová z biblie. Evanjelium podľa Lukáša 10, 25 – 29.

Hlavné prikázanie. Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“Autor: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Spoznávam skvelých kresťanov, ktorí mi pomáhajú v núdzi”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *