Kategórie
Humanizmus

Projekt Učenie pre život už 2 roky pomáha znevýhodneným rodinám začleniť sa do života

Učenie pre život je projekt, na ktorom úspešne spolupracuje poisťovňa Generali a Únia materských centier už viac ako dva roky. Jeho cieľom je plnohodnotne rozvíjať potenciál detí zo znevýhodnených rodín vo veku 0 – 6 rokov ich vhodnou výchovou, ktorá je kľúčová pre ich rozvoj, uplatnenie a začlenenie do spoločnosti.

Podľa viacerých výskumov sa až 85 % osobnosti dieťaťa vyvíja do šiesteho roku života a dokonca až 80 % mozgovej kapacity získavame už do troch rokov. Správna výchova a dostatok interakcií sú tak v období 0-6 pre dieťa mimoriadne kľúčové.

„V tomto období sa za relatívne krátky čas ľudského života odohrávajú obrovské zmeny a pokroky na všetkých úrovniach fungovania dieťaťa, ako je fyzický rast, motorika, poznávacie schopnosti, reč a komunikácia, či sociálne kompetencie. Dieťa začína postupne objavovať svet a okrem základného vzťahu s mamou si buduje aj ďalšie vzťahy a učí sa v nich fungovať. Vytvárajú sa tak dôležité základy toho, ako sa dieťa bude v budúcnosti chovať voči svojmu okoliu, ale aj voči sebe samému,“ vysvetľuje Lýdia Vencelová, detská psychologička a výchovná poradkyňa z projektu Učenie pre život v materskom centre Bakomi v Banskej Štiavnici.

Mnohí rodičia zo znevýhodnených rodín však nemajú možnosti sa dostatočne svojim deťom venovať. Tie sa bez nedostatku interakcií v ranom období života ocitajú na okraji spoločnosti. Prieskumy dokazujú, že až 49 % detí zo sociálne slabých rodín uviazne v znevýhodnenej komunite bez možnosti ďalšieho rozvoja. Práve týmto rodinám a ich deťom sa už druhý rok venuje bezplatný program Učenie pre život, ktorý funguje pod záštitou Únie materských centier a s podporou poisťovne Generali.

„V poisťovni Generali veríme, že každý má mať šancu na dobrý život. V rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net sme preto prišli s projektom Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín naplno rozvinúť ich potenciál, aby mali šancu prežiť dobrý život a aby ich sny neostali len snami,“ vysvetľuje Juraj Jurčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali.

Program Učenie pre život pod záštitou Únie materských centier pomáha znevýhodneným rodinám, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím, rodičia nemôžu pracovať alebo je ich príjem veľmi nízky, či žijú vo vylúčených komunitách.

„Myslíme si, že komunita, ktorá je otvorená, nenálepkuje, nestigmatizuje, ale pomáha, keď je treba a prijíma inakosť, je zdravá. Preto sme sa projektom Učenie pre život otvorili aj pre rodiny, ktoré by k nám inak neprišli,“ hovorí Daniela Konečná riaditeľka Únie materských centier.

Rozdiel oproti rodinám so zdravými deťmi a s pracujúcimi rodičmi je v tom, čo môžu svojim deťom dať v podobe vzdelania a šance na lepší život. Tieto rozdiely sa však dajú zmenšiť, alebo aj úplne zotrieť vhodnou výchovou bohatou na potrebné stimuly práve v ranom období života, kedy sa dieťa a jeho osobnosť formuje.

„Naozaj stačí málo, aby sme pomohli deťom, ktoré sú oproti iným znevýhodnené. Je to kúsok času a kúsok know – how,“ tvrdí Ida Želinská sociálna poradkyňa projektu Učenie pre život.

Rodičia s deťmi sa v rámci programu stretávajú raz týždenne v materských centrách na workshopoch vedených vyškolenými lektorkami a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života, či zaujímavosti o svete okolo nás.

„Super je na tomto programe, že tu môže byť mama spolu s dieťaťom, lebo kdekoľvek dáte dieťa do škôlky, odovzdáte ho pri dverách učiteľke a nevidíte nič. No a tu ste spolu s bábätkom a hráte sa a vidíte, čo ho zaujíma, čo mu vlastne môžete doma ponúknuť, aké hračky ho bavia,“ hovorí mamička z Ružomberka, ktorá sa programu zúčastnila so svojím synčekom.

Počas 2 rokov sa podarilo v 10 materských centrách zrealizovať celkovo 517 kurzov, ktoré úspešne absolvovalo 211 rodín s 290 deťmi. Okrem skupinového vzdelávania v centrách sa lektorky programu Učenie pre život stretávajú s rodinami aj na individuálnej úrovni. Mnohým rodinám pomohli okrem výchovy dieťaťa aj s riešením iných problémov, a to nad rámec vzdelávania a rozvoja.

„Prínos programu Učenie pre život je zrejmý pre obe strany – pre materské centrá aj pre rodiny, ktoré sú znevýhodnené. Rozmenené na drobné, u detí vidíme, ako sa zlepšujú ich motorické schopnosti, ako stúpajú po rebríčku vedomostnej úrovne, cítime, ako ich baví učenie, vidíme ako získavajú nové poznatky, ako sa čoraz lepšie cítia medzi veľkými a malými. Ako im postupne dochádza, že láskavé a férové správanie je norma, nie výnimka. Deti samé by to však nezvládli. Dôležité je to, čo sa deje s rodičmi. A tí chápu, že rozvoj dieťaťa je zábava, z ktorej vzniká hodnota, nie záťaž,“ hovorí Ida Želinská.

Rodičia po absolvovaní programu získajú schopnosť rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a celkovo získavajú aj väčší záujem o vzdelávanie detí a aj seba. Po absolvovaní programu dochádza vo všeobecnosti k zlepšeniu vzťahu rodiča a dieťaťa a uvedomeniu si neustálej potreby jeho budovania.

Viac o projekte Učenie pre život nájdete na stránke Učenie pre život.

Projekt Učenie pre život v číslach:

  • 10 centier, ktoré sa otvorili pre zraniteľné rodiny.
  • 517 kurzov zrealizovaných v rámci 4 programov.
  • 211 rodín s 290 deťmi, ktoré sa zúčastnili na programe.
  • 1 551 hodín skupinového vzdelávania a pomoci.
  • 1 425 hodín individuálnych konzultácii s rodinami.
  • 136 hodín práce v domácom prostredí rodín.
  • 777-krát si rodiny požičali rôzne pomôcky z programu.
  • 29-krát sa stretli líderky centier na spoločnom vzdelávaní.
  • 5-dňový tábor v Kľačne s účasťou 25 mamičiek a 46 detí zo sociálne znevýhodnených rodín.

Reakcie mamičiek po absolvovaní kurzu:

„Tento program je úplne úžasný na jemnú motoriku, pretože my sme mali slzy v očiach, keď Jurko prvý raz urobil takýto úchop, že vôbec dokáže niečo chytiť, lebo tie ručičky má také slabšie. A už keď tú fazuľku len chytí a pustí do nejakej nádoby, tak je to úžasné, že to dokáže. Tak sa veľmi z toho tešíme.“

mamička 4-ročného chlapčeka s Downovým syndrómom

„Niektoré veci sú tu fakt úžasné a hlavne na tú motoriku jemnú. A veľa vecí si aj domov odnášam odtiaľto, nakoľko Ľubko, ten starší, má určité zdravotné problémy, takže hlavne na tú jemnú motoriku aj s tým starším, že doma pracujeme na tom, čo tu vidím, čo tu odchytím.“

mamička dvoch chlapčekov zo Žiliny


GENERALI GROUP

Generali je jednou z popredných poskytovateľov poistenia a asset managementu. Bola založená v roku 1831 a pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta. V roku 2019 dosiahla príjem z poistného viac ako 69,7 miliardy eur. So 72 000 zamestnancami po celom svete a 61 miliónmi klientov patrí Skupine Generali vedúca pozícia na trhoch v Európe a čoraz dôležitejšie postavenie na trhoch v Ázii a v Latinskej Amerike. Ambíciou Skupiny Generali je stať sa pre svojich klientov celoživotným partnerom ponúkajúc inovatívne a personalizované riešenia vďaka jej neprekonateľnej distribučnej sieti. V Rakúsku, strednej a východnej Európe a v Rusku pôsobí Skupina (Group) prostredníctvom regionálneho zastúpenia v Prahe, ktoré zastrešuje celkovo 13 krajín a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *