Kategórie
Tlačové správy

Občianske združenie „LiKE – Máme radi Košice!“ uverejnilo zoznam najšikovnejších mestských častí Košíc

Čoraz vyšší investičný dlh v meste je vidieť na zanedbaných cestách, chodníkoch, námestiach, fontánach či budovách.

Kategórie
Tlačové správy

Občianske združenie LiKE zaslalo riaditeľovi DPMK návrhy na zlepšenie MHD v Košiciach

Začiatkom nového roka vstúpil do platnosti dodatok k Tarife DPMK.

Kategórie
Tlačové správy

Občianske združenie LiKE – Máme radi Košice! podáva podnet na prešetrenie legálnosti umiestnenia billboardu na Podhradovej!

Dlho sa rozpráva o odstraňovaní takzvaného vizuálneho smogu, ktorý zapríčiňujú veľké reklamné pútače pri ceste.

Kategórie
Tlačové správy

Pri Hornáde budú Košičania odstraňovať invázne rastliny

Invázne rastliny sú čoraz väčším problémom naprieč Európou. Výnimkou nie sú ani Košice. Riešenie však nie je jednoduché napriek tomu, že vlastníci pozemkov majú povinnosť invázne rastliny likvidovať. Tie však rastú rýchlosťou až meter za mesiac a systematické riešenie zatiaľ neexistuje. Tieto problémy sa rozhodli riešiť dve košické občianske združenia, ktoré sa rozhodli spojiť svoje sily.