Kategórie
Tlačové správy

Občianske združenie „LiKE – Máme radi Košice!“ uverejnilo zoznam najšikovnejších mestských častí Košíc

Čoraz vyšší investičný dlh v meste je vidieť na zanedbaných cestách, chodníkoch, námestiach, fontánach či budovách.

Vyčkávaním sa situácia zlepšovať nebude. Je preto nevyhnutné, aby sa aj mestské časti snažili získavať peniaze navyše oproti tomu, čo dostávajú z daní a od mesta.

„V septembri 2021, som sa pýtal všetkých mestských častí v Košiciach rovnakú otázku. Cieľom bolo zistiť, koľko financií jednotlivé mestské časti čerpali ‚navyše‘ oproti príspevkom z mesta Košice,“ povedal Matej Kundrát, predseda OZ LiKE – Máme radi Košice!

Samosprávne orgány ako kraj, mesto alebo aj mestské časti musia zo zákona plniť určité povinnosti. Okrem toho, môžu rozhodnúť o rozdelení financií zo svojho rozpočtu. Mestské časti majú príjmy z niektorých miestnych daní, no prevažne z príspevku mesta Košice.

V samospráve existujú rôzne možnosti, ako dopracovať k financiám navyše. K dispozícii máme rôzne fondy a granty, ktorých je nespočetne. Pre samosprávu je to však nadpráca, nakoľko je potrebné hľadať vhodné výzvy, písať projekty a potom čakať na ich schválenie. V prípade úspechu však môže táto snaha priniesť nemalé financie pre mestskú časť, často aj niekoľko stotisíc eur. V najbližšom období bude mať Slovenská republika k dispozícii nemálo financií z Plánu obnovy, z ktorých veľkú časť môžu čerpať práve samosprávy. To, ako sa budú snažiť, môže napovedať aj fakt, ako v tejto oblasti pracovali doteraz.

Tabuľka výsledkov
Tabuľka výsledkov.

„Z výsledkov je zrejmé, že niektoré mestské časti Košíc si viedli výrazne lepšie ako iné. Nemôžme sa neustále vyhovárať na nedostatok financií. ‚Šťastiu‘ treba niekedy ísť naproti. Mestské časti, ktoré tak urobili, sa môžu pred svojimi obyvateľmi pochváliť, čo ich snaha priniesla pre svojich obyvateľov,“ dodal Matej Kundrát, predseda OZ LiKE – Máme radi Košice!

Chodník v mestskej časti Košice-Sever
Chodník v mestskej časti Košice-Sever.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *