Kategórie
Tlačové správy

Občianske združenie LiKE zaslalo riaditeľovi DPMK návrhy na zlepšenie MHD v Košiciach

Začiatkom nového roka vstúpil do platnosti dodatok k Tarife DPMK.

Vďaka tomu sa zaviedli do praxe virtuálne cestovné lístky aj na dlhšie časové obdobia a zaviedla sa možnosť prerušenia platnosti cestovného lístka.

„V občianskom združení LiKE – Máme radi Košice sme si naštudovali aktuálne zmeny tarify a pripravili sme viacero návrhov, ktoré by ju dokázali vylepšiť. Na rozpočet DPMK by nemali žiaden vplyv. Naopak, cestujúcim zefektívnia a zvýhodnia nákup cestovných lístkov. Odoslali sme ich do Dopravného podniku mesta Košice, aby sa čo najskôr mohli zaviesť do praxe,“ povedal predseda Matej Kundrát.

Začiatok platnosti aj okamžite a bez potreby čipových kariet

Kúpiť si časový cestovný lístok s okamžitou platnosťou online nie je možné, najskôr až od nasledujúceho dňa. V predajniach sa pritom dá zakúpiť aj oddnes s platnosťou od polnoci. Navrhli sme spravodlivé riešenie, aby si cestujúci mohol kúpiť mesačné cestovné lístky aj od aktuálneho času, čím by sa neskracovala ich platnosť.

Ak používate na nákup cestovných lístkov mobilné aplikácie, tak potrebujete čipovú kartu na kúpu mesačných lístkov, napr. mestskú kartu či ISIC. Podľa nás by mal úplne postačovať vyplnený profil v ktorejkoľvek aplikácii, ktorá nákup cestovných lístkov podporuje. Takýto profil by mohol slúžiť aj ako digitálna mestská karta.

Flexibilné prerušenie platnosti lístka

Podľa aktuálne platnej tarify je možné ľubovoľne prerušiť platnosť iba ročného lístka a maximálne na 30 dní. Navrhli sme prerušenie platnosti aj kratších cestovných lístkov a to až po mesačný lístok. Cestujúci by si tiež mohli kedykoľvek zmeniť interval prerušenia platnosti cestovných lístkov.

Ak je cestujúci dlhodobo práceneschopný, platnosť lístka by mohla byť prerušená aj na dlhšiu dobu ako mesiac, ideálne až do skončenia trvania práceneschopnosti, pokiaľ o to cestujúci požiada.

Ak dôjde k odcudzeniu, kredit a nevyužitý čas je potrebné vrátiť

Viacero užívateľov MHD sa nám zdôverilo so skutočnosťou, že keď im ukradli čipovú kartu s kreditom alebo platným časovým lístkom, tak sa nedočkali refundácie, hoci incident ohlásili. Navrhujeme, aby DPMK zabezpečil zrušenie platnosti odcudzených čipových kariet, resp. VCL a vrátil cestujúcim zostávajúci kredit alebo alikvotnú nespotrebovanú časť zakúpeného časového lístku.

Storno a dokúpenie časovej platnosti lístkov

Počas nákupu cestovných lístkov prostredníctvom aplikácie je sa môže ľahko stať, že ich cestujúci zakúpia omylom. Je preto vhodné, aby sa dali bezplatne stornovať napr. do začatia ich platnosti v prípade prekliknutia.

Súčasne sa stáva, že z rôznych dôvodov sa pôvodne plánovaná cesta predĺži. Aby si cestujúci zbytočne kvôli niekoľkým minútam nemuseli kupovať nové lístky a platiť tak neúmerne viac, navrhli sme možnosť ich dokúpenia v čase, kým je pôvodný cestovný lístok ešte platný. Cestujúci by tak doplatil iba cenový rozdiel, napr. medzi hodinovým a tridsaťminútovým lístkom. Podobný princíp by sa dal aplikovať aj pre iné kombinácie cestovných lístkov.

Kompletný prehľad návrhov v bodoch

  1. Umožniť cestujúcim zakúpenie ročných (x-mesačných) lístkov aj online, a to bez nutnosti, aby mali mestskú kartu, ISIC alebo ich ekvivalent. Vhodnou alternatívou by bol registrovaný profil v jednotlivej aplikácii, cez ktorú sa dajú kupovať cestovné lístky, resp. digitálna mestská karta.

  2. Umožniť kúpu dlhších časových lístkov (mesačník a dlhšie) aj od aktuálneho dátumu a času. V súčasnosti je možné zakúpiť si mesačník iba od nasledujúceho dňa (ak sa mesačník kupuje online), resp. v predajniach od aktuálneho dňa, ale jeho platnosť začína v daný deň už o 0.00 h. Pre online lístky by bolo praktické, aby sa dali zakúpiť aj okamžite (ale aj od konkrétneho cestujúcim vybraného dátumu).

  3. Umožniť cestujúcim uplatniť si prerušenie platnosti cestovného lístka aj pri kratších cestovných lístkoch (napr. 1, 3 či 6-mesačné lístky).

  4. V prípade dlhodobej PN umožniť cestujúcim predĺžiť prerušenie platnosti cestovného lístka výnimočne aj na dlhšiu dobu ako 1 mesiac, napr. do skončenia trvania PN.

  5. Umožniť cestujúcim, aby si zmenili interval trvania prerušenia platnosti zakúpeného cestujúceho lístka kedykoľvek počas trvania intervalu prerušenia platnosti.

  6. V prípade, ak by došlo ku krádeži zakúpeného predplatného lístka (VCL alebo BČK) a incident sa ohlási, dopravný podnik by zabezpečil skončenie platnosti daného lístka a poskytol cestujúcemu náhradu s alikvotným časom.

  7. V prípade, ak by došlo ku krádeži zakúpeného kreditu (VCL alebo BČK) a incident sa ohlási, dopravný podnik by zabezpečil transfer zostávajúceho nespotrebovaného kreditu na novú BČK resp. VCL.

Súčasne opätovne pripomíname naše staršie doposiaľ nezrealizované návrhy, ktorých cieľom je zlepšenie procesu nákupu virtuálnych cestovných lístkov:

  1. Povoliť bezplatné storno pre zakúpené lístky cez aplikáciu. Napr. do začatia platnosti lístka v prípade prekliku.

  2. Povoliť dokúpenie cestovných lístkov, aby sa ich platnosť predĺžila, napr. predĺženie dňového cestovného lístka na týždenný či predĺženie polhodinového na hodinový a pod., dokúpenie by bolo možné v čase trvania platnosti lístka a cestujúci by zaplatil iba doplatok cenového rozdielu.


Občianske združenie LiKE vzniklo začiatkom roka, zatiaľ má desiatku aktívnych členov a jeho cieľom je vytvoriť platformu pre všetkých Košičanov, ktorí majú záujem o verejný priestor a chcú sa zapájať do komunitného života v Košiciach. Je lepšie, ak sa aktívni ľudia spoja v skupine, ako keby mali svoje nápady realizovať samostatne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *