Kategórie
Zošity humanistov

Hitler nebol ateista

Mnohí kazatelia a politici prekrúcajú dejiny. Často čítame a po­čú­va­me na vlnách éteru odsudzovanie ateizmu a bežne sa pridáva, že aj Hitler bol ateista. Ale Hitler bol rímsky katolík, pokrstený ako dieťa v tejto ná­bo­žen­sko-po­li­tic­kej inšti­túcii v Ra­kúsku, bol na prvom prijímaní, neskôr miništrantom a „vojakom Krista“ tejto cirkvi, ktorej naj­hor­ších doktrín sa nikdy nezbavil.

Kategórie
O politike

„Špičkový vzdelanec“ a teológ v očiach „historika“ z Ústavu pamäti národa

Keď zlyhá pamäť historikovi.

Kategórie
O politike

„Boh je,“ konštatoval Hitler

Z knihy Adolf Hitler – Prejavy.