Kategórie
Humanizmus

2 % na ceste k mentálnemu zdraviu

Občianske združenie Cesta k mentálnemu zdraviu bolo zriadené Psychiatrickou klinikou Lekárskej fakulty UK a UNB. Prostredníctvom tejto iniciatívy chceme prispieť k podpore, osvete, prevencii v oblasti problematiky mentálneho zdravia a psychiatrie.