Kategórie
Humanizmus

2 % na ceste k mentálnemu zdraviu

Občianske združenie Cesta k mentálnemu zdraviu bolo zriadené Psychiatrickou klinikou Lekárskej fakulty UK a UNB. Prostredníctvom tejto iniciatívy chceme prispieť k podpore, osvete, prevencii v oblasti problematiky mentálneho zdravia a psychiatrie.

Cesta k mentálnemu zdraviu

Angažujeme sa v oblasti vzdelávania, poradenstva, workshopov pre zdravotníkov a pacientov, podpore vedy a výskumu, zlepšovaniu podmienok pre pacientov a medziodborovej spolupráci.

Získané finančné a materiálne prostriedky okrem vyššie uvedených oblastí využívame v realizácii starostlivosti o psychiatrických pacientov za účelom rozšírenia terapeutických možností (arteterapia, muzikoterapia), skultúrnenia prostredia, materiálneho vybavenia a terapeutických pomôcok.

Podklady k vypísaniu tlačiva na 2 %:

IČO:52050980
Právna forma:OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov):OBČIANSKE ZDRUŽENIE CESTA K MENTÁLNEMU ZDRAVIU
Sídlo – Ulica:MICKIEWICZOVA
Súpisné/orientačné číslo:2247/13
PSČ:81107
Obec:BRATISLAVA-STARÉ MESTO

Ďakujeme

Srdce

Pozri: Cesta k mentálnemu zdraviu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *