Kategórie
Tlačové správy

Zastavme násilie

Vyzývame lídrov po­li­tických strán na spo­ločné ro­ko­va­nie.

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k výzve na zasta­ve­nie násilia a na spo­loč­né ro­ko­va­nie.

Sloboda a Solidarita

Slovensko sa po atentáte na premiéra Roberta Fica ocitá na kri­žo­vatke, sto­jí­me pred voľbou, akým smerom sa vyberieme. Po útoku na pred­sedu vlády sa spustila masívna vlna ne­ná­visti a ob­vi­ňo­va­nia. Niektorí politici burcujú vášne, pod­ne­cujú k ne­ná­visti a do­konca hrozia fyzickými útokmi na opo­nen­tov.

Takéto konanie je podľa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) úplne cez čiaru, preto vyzýva predsta­vi­te­ľov politických strán, aby skončili s útokmi, urážkami a rozoštvá­va­ním spo­loč­nosti, a aby prijali pozvanie na stret­nu­tie do Pre­zi­den­tského paláca, pre­tože spo­loč­nosť treba upo­ko­jiť a nie ešte viac rozdeľovať.

SaS útok na premiéra Fica opätovne ostro odsudzuje, takéto konanie nemá v našej de­mo­kra­tickej spo­loč­nosti miesto. Roz­dielne názory či iné politické videnie sveta nikdy nemôžu dospieť až k ná­si­liu.

Predstavitelia strán koalície aj opozície dostali pozvanie na stret­nu­tie, ktoré iniciovali Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini. SaS je pripra­ve­ná sa na ňom zúčastniť, pretože v tomto čase je nevyhnutné nájsť spôsob, ako spolu ko­mu­ni­ko­vať a upo­ko­jiť spoločnosť. Branislav Gröhling je prekvapený, že koaličné strany odmietajú pozvanie od ich demokraticky zvoleného prezidenta, čo je signálom, ako ho vnímajú.

„Niektorí koaliční poslanci v nenávistnej rétorike pokračujú naďalej, kon­krét­ne ide o Andreja Danka či Ľuboša Blahu, preto by som poprosil Roberta Kaliňáka či Petra Pellegriniho, aby Danka upo­ko­ji­li, pre­to­že táto situácia ničomu neprospieva. Svedkom podobného správania sme boli už aj v mi­nu­losti, keď sme od nich počúvali rôzne útoky. Nadávky prezidentke na ná­mestí, reči o pro­ti­slo­ven­ských prostitútkach či o tom, ako by niekoho vyfackali, zaškrtili či napadli lopatou. Toto sa musí skončiť. Toto nie je hra ani kampaň. Takéto pod­ne­co­va­nie k ne­ná­visti má svoje následky,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Preto by rád vyzval politikov zo všetkých strán, aby skončili s osobnými útokmi a urážkami politikov, verejne činných osôb a ich blízkych. Aby skončili s útokmi na no­vi­ná­rov, opo­zí­ciu a pod­ne­co­va­ním ne­ná­visti smerom k občanom – k men­ši­nám, sociálnym vrstvám či voličom iných strán.

„Pozrime sa radšej na to, čo nás spája. Všetci sa zhodneme, že členstvo v EÚ a NAT0 je náš kľúčový záujem. Všetci chceme, aby Slovensko ekonomicky rástlo, hoci máme iný pohľad na rie­še­nia. Zároveň sa všetci zhodneme na tom, že spoločnosť potrebujeme upo­ko­jiť,“ uviedol Branislav Gröhling s tým, že pokojne môžeme vzájomne kritizovať rôzne riešenia či návrhy zákonov, no nemôžeme sa uchyľovať k osobným útokom a k ší­re­niu nenávisti.

Podľa predsedu SaS si treba sadnúť k spo­loč­nému stolu.

„Porovnávajme programy, riešenia, návrhy. Slobodne vyjadrujme kritiku či nesúhlas. No neuchyľujme sa k pod­ne­co­va­niu násilia či k vul­gár­nym útokom na aké­ho­koľ­vek politika, novinára či verejné činnú osobu,“ vysvetlil Branislav Gröhling a dodal, že pre pokoj v spo­loč­nosti považuje za dôležité, aby sa utorkové stretnutie s ostatnými lídrami parlamentných strán usku­toč­nilo, a aby sa naprieč politickým spektrom našla dohoda na utlmení vášní a ne­ná­visti.

„Veríme, že koalícia bude vedieť zabudnúť na roz­diely či kampaň a na stret­nutí sa zúčastní,“ doplnil na záver.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *