Kategórie
Tlačové správy

Množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

Sme v intenzívnom kontakte s políciou.

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k vyhráž­kam voči našim pred­sta­vi­te­ľom.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripravuje trestné oz­ná­me­nie pre mno­žiace sa nenávistné vyhrážky voči jej pred­se­dovi, pod­pred­se­dom a poslancom.

„Sme v intenzívnom kontakte s políciou. Množiace sa vyhrážky voči via­ce­rým z nás prekra­čujú hranice. Politik musí strpieť istú dávku kritiky, ale pokiaľ vašej rodine začnú chodiť listy s  odkazom o tom, že musíte zomrieť, je to ne­pri­ja­teľné. Oce­ňu­jeme však mo­men­tálnu ko­mu­ni­ká­ciu s po­lí­ciou a úradom pre ochranu ústavných činiteľov. Žiaľ, niektorých atentát na pre­miéra Roberta Fica neodradil, ale naopak posilnil v ší­re­ní ďalšej ne­ná­vistí. Musíme to zastaviť. Aj politici musia prestať burcovať vášne a pomôcť upokojiť spoločnosť,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

„Môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že vyhrážky už dávno nie sú len vo forme príspevkov na so­ciál­nych sieťach. Sú to už aj konkrétne listy nielen pre nás osobne, ale aj pre našich rodinných príslušníkov. Toto ne­mô­že­me to­le­ro­vať. Naše rodiny a už vôbec nie deti nesmú byť súčasťou tohto nenávistného zastrašujúceho politického boja. Toto musíme zastaviť. Orgány činné v trestnom konaní pri vyšetrovaní vyhrážok nedokážu zastaviť tento nebezpečný trend. Politici majú prvotnú zod­po­ved­nosť zastaviť nenávistnú rétoriku, každý z nás ju však musí odsúdiť,“ doplnila pod­pred­sed­níčka SaS Mária Kolíková.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *