Kategórie
Tlačové správy

Politici by mali nenávistnú a extrémistickú politiku jasne odmietnuť

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k dneš­nému dňu víťazstva nad fa­šiz­mom.

Slovensko si dnes pripomína 79. výročie porazenia fašizmu v 2. sve­to­vej vojne. Tento deň podľa strany Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SaS) zna­me­nal pora­zenie ne­ná­vistnej ideológie, ktorá má na svedomí milióny nevinných životov.

Dnes ale čoraz viac vidíme, že ideológia fašizmu a ne­ná­visť sa ani po takmer 80 rokoch z našej spoločnosti nevytratili.

„Stále pretrvávajú nenávistné tendencie, ktoré často živia práve poprední politici. Zároveň v spo­loč­nosti panuje odmietanie de­mo­kra­cie či túžba po to­ta­lit­ných režimoch,“ priblížil predseda SaS Branislav Gröhling.

Politici by preto podľa jeho slov mali jasne odmietnuť ne­ná­vistnú a ex­tré­mis­tickú po­li­ti­ku.

Toto odmietnutie znamená napríklad nulovú spo­lu­prácu s ex­tré­mis­tic­kými stranami, žiadne diskusie s hľa­da­nými zločincami či odsúdenými ne­o­na­cis­tami, ako aj jasnú ko­mu­ni­ká­ciu, že demo­kraciu a slo­bodu sme si tvrdo vybojovali, a preto viac nebudeme s to­ta­li­tou a extré­mizmom laškovať.

„Verím, že dnes 8. mája si všetci spoločne pripomenieme, že fašizmus, extré­mizmus a to­ta­litné ideológie nemajú v našej spo­loč­nosti viac miesto. Dnešný deň by mal byť jasnou pri­po­mienkou pre Slo­ven­sko aj pre politikov, kde ako krajina stojíme a na ktorú stranu histórie chceme patriť,“ dodal na záver Branislav Gröhling.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *