Kategórie
Tlačové správy

Ojazdené autá sú lacnejšie, no na trhu je ich zároveň o niečo menej

V apríli bolo v slovenskej inzercii 63 852 vo­zi­diel, me­dzi­me­sačný pokles je 2,1 %.

Skupina AURES Holdings

Tuzemský trh s ojazdenými automobilmi na za­čiatku tohto roka výrazne narástol. V apríli 2024 ich v inzercii figurovalo medzi­ročne o tak­mer 14 percent viac, celkom 63 852 vo­zi­diel.

Dynamika masívneho oživenia sekundárneho trhu sa však začína zadrhávať – me­dzi­me­sačne už počet po­nú­ka­ných áut v inzercii poklesol, rovnako ako ponukové ceny. Tie sa znížili o dvesto eur na me­diá­no­vých 9 300 eur, vek inzerovaných klesol o jeden rok na ak­tu­ál­nych 10,1 roka. Vyplýva to z ana­lýzy pripravenej expertmi AAA AUTO, naj­väč­šieho predajcu ojazde­ných vozidiel na Slo­ven­sku.

„V sieti našich autocentier AAA AUTO a Moto­techna zatiaľ žiadne spo­ma­le­nie ne­po­zo­ru­jeme, už štvrtý mesiac v rade zazna­me­ná­vame naj­lepšie predajné výsledky za 32 rokov histórie našej spoločnosti,“ hovorí Petr Vaněček, co-CEO (spoločný generálny riaditeľ) AURES Holdings, pre­vádzko­va­teľa AAA AUTO a Moto­techny.

Ceny automobilov na celom sekundárnom trhu opakovane prerušili niekoľko rokov trvajúci rast a už druhý mesiac v rade klesli, no stále sú o 4,3 % vyššie ako pred rokom (medián 9 300 eur). V medzi­roč­nom porovnaní je ale ponuka vozidiel stále výrazne širšia (+14 %), autá majú na ta­cho­metri prie­merne stále rovnako kilo­metrov (170-tisíc vs. 169-tisíc), približne rovnaký zostáva aj ich vek (11,1 roka vs. 10,1 roka).

Ponuka jazdených elektromobilov na trhu stúpla skoro o 50 %

Čo sa týka skladby pohonov, najväčší medzi­ročný nárast zazna­me­ná­vajú elektro­mo­bily (+49,5 %), nasle­do­va­né hybridmi (+20,6 %). Z kla­sických palív najviac pribudlo benzínových motorizácií (+16 %), dieselov naj­menej (+10,4 %).

Medzi najponúkanejšie modely patria už štandardne české Škodovky s mo­de­lom Octavia, ktoré na druhom a treťom mieste nasleduje nemecký Volks­wagen s mo­delmi Golf a Passat. Na štvrtom a piatom mieste sa opäť umiestnila značka Škoda s mo­delmi Fabia na štvrtom mieste a Superb na piatom. Šieste miesto obsadilo BMW 3, siedme a ôsme miesta patria Audi s mo­delmi A4 a A6. Posledné dve miesta prvej desiatky dopĺňajú BMW 5 a Volks­wagen Tiguan.

Prvých päť priečok v rebríčku najpo­nú­ka­nej­ších hybridov v me­siaci apríl patrí značke Toyota (1. Corrolla, 2. C-HR, 3. RAV 4, 4. Yaris, 5. Auris). Čo sa týka poradia najviac ponúkaných elektro­mo­bi­lov, to ovládla obľúbená Tesla Model 3, nasle­do­vaná Nissanom Leaf, BMW i3, Teslou Model S a Volks­wa­ge­nom Golf.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *