Kategórie
Tlačové správy

Poslanci Hlasu popreli sľub Pellegriniho

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k sľubu Petra Pellegriniho.

Predseda strany Hlas Peter Pellegrini napísal v au­guste 2023 pred par­la­men­tnými voľbami na so­ciálnu sieť text, v kto­rom ilustroval situáciu mamy z Mi­cha­lo­viec a jej chorého syna.

Zaoberal sa témou poplatkov za sprievod detských pacientov v ne­moc­nici. Strana Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SaS) by mu preto jeho sľub, prípadne záujem o túto tému rada pri­po­me­nula. Do par­la­mentu totiž opa­ko­vane pred­kla­dáme návrh, ktorým chceme zakotviť právo dieťaťa mať pri sebe v ne­moc­nici rodiča, no Hlas zaňho nikdy ruky nezdvihol. Peter Pellegrini tak zrejme na jeho sľub dávno zabudol, keďže ani dnes jeho strana za návrh poslankyne Vladimíry Marcinkovej ne­hla­so­vala.

„Pellegrini v statuse riešil mamičku z Mi­cha­lo­viec, ktorá pre ocho­re­nie jej syna musela z jej ošetro­va­teľ­ského príspevku 500 eur dať 200 eur na to, aby s ním mohla zostať v ne­moc­nici. Dnes to totiž stojí 3,30 eur na deň, k tomu treba pripočítať ešte stravu,“ vysvetlila Vladimíra Marcinková.

Podľa jej slov je to veľká suma a pre mnohé rodiny, ktoré sa dostanú do ta­kejto situácie, je to likvi­dačné.

„Potešila som sa, že sa touto témou chcú okrem mňa zaoberať aj iní politici, no žiaľ, zostalo len pri pred­vo­leb­ných sľuboch, ktoré neboli pretavené do re­a­li­ty,“ dodala.

Na aktuálnu schôdzu sme preto predložili návrh, aby bol poplatok 3,30 eur zrušený. Nemá totiž žiadny iný obsah ako ten, že môže byť rodič s die­ťa­ťom v ne­moc­nici, čo je pritom jeho právom aj me­dzi­ná­rod­ným záväzkom.

„Dokonca je to európskym unikátom, že takúto povinnosť, aby mohol byť rodič s jeho dieťaťom v ne­moc­nici, pod­mie­ňu­jeme poplatkom. V ňom navyše nič nie je, ani strava, ani lôžko,“ povedala Vladimíra Marcinková.

Poslanci Hlasu sa podľa jej slov dnes chystajú predložiť vlastný návrh v tejto téme, no potichu bez in­for­mo­va­nia verejnosti.

„Predložila som tento návrh trikrát, Hlas ani raz zaňho nehlasoval, a to dokonca ani vtedy, keď sme boli spolu v opo­zícii. Zne­po­ko­ju­je ma však znenie návrhu poslanca Hlasu, pretože namiesto detí bude chrániť nemocnice. Vyplýva z neho, že nemocnice budú mať zákonom stanovenú možnosť oddeliť dieťa od ro­di­ča s vý­ho­vor­kou, že nie je miesto,“ vysvetlila poslankyňa s tým, že vyzýva stranu Hlas, aby v prí­pa­de, že chce pomôcť detským pacientom, nerobila to babráckym spôsobom.

„Samotný predkladateľ bol zo znenia zaskočený, pre­to­že tak, ako je to napísané, to na konci dňa deťom uškodí,“ uviedla Vladimíra Marcinková a dodala, že takéto návrhy manipulujú právami detí, ktoré sú garantované v Ústave SR aj me­dzi­ná­rod­nými zmluvami.

Celú tlačovú besedu SaS nájdete na Face­booku.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *