Kategórie
Tlačové správy

Premnoženie medveďov riešiť treba, žiadame Tarabu zriadiť pracovnú skupinu

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k odlo­že­niu zajtrajšej mimo­riad­nej schôdze a výzve pre mi­nistra životného prostredia.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje situáciu s med­veď­mi na Slo­ven­sku za vážnu.

Žiada ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby na úrovni mi­nister­stva zriadil pra­cov­nú sku­pinu s od­bor­ník­mi naprieč politickými stranami s cie­ľom dosiahnuť celo­spo­lo­čen­ský kon­sen­zus.

„Problém s medveďom treba riešiť, nie však ústavným zákonom. Vítame preto odloženie mimo­riadnej schôdze, ktorá mala byť pôvodne v uto­rok. V záujme nájsť celo­spo­lo­čen­ský a od­bor­ný kon­sen­zus na túto tému navrhujeme ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, aby zriadil pra­cov­nú sku­pi­nu, kde by boli pozvaní odbor­níci aj z opo­zič­ných po­li­tických strán. Poďme hľadať spo­ločné riešenia, ktoré trápia občanov našej krajiny,“ uviedol posla­nec NR SR za SaS Alojz Hlina.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *