Kategórie
Tlačové správy

Pozor na podvodnú stránku o ZOO Bratislava!

ZOO Bratislava upozorňuje na pod­vod­nú face­boo­ko­vú stránku, ktorá sa vydáva za ori­gi­nál.

ZOO Bratislava upozorňuje na svojej facebookovej stránke na podvodnú stránku
ZOO Bratislava upozor­ňu­je na svojej face­boo­ko­vej stránke na pod­vod­nú stránku.

V postoch promuje súťaž o vstupenky, „výhercov“ kontaktuje cez správu s požiadavkou zaplatenia 2 eur, ako poplatku za poštovné.

ZOO Bratislava odporúča všetkým, ktorí zaplatili, aby kon­tak­to­va­li banku a za­žia­da­li o za­blo­ko­va­nie karty.

ZOO Bratislava vyzýva ľudí, aby neko­men­to­va­li súťaž na pod­vod­nej stránke, ne­od­pi­so­va­li na správy a na Face­booku ju na­hlá­sili ako pod­vod­nú.

Pravá stránka má v názve „ZOO Bratislava“, pod­vod­ná „Bratislava ZOO“.

ZOO Bratislava už prípad rieši s Po­lí­ciou SR.

V archíve je zachytená aj komu­ni­ká­cia z pod­vod­nej stránky.

Odkaz na podvodnú stránku je Bratislava ZOO.

Ďakujeme.

Zvukový záznam:

O podvode, trvá 40 sekúnd a je vo for­má­te .mp3 o veľ­kosti 482 KB.

Archív:

Podvodná facebooková stránka
Podvodná facebooková stránka.
Podvodná facebooková stránka
Podvodná facebooková stránka.
Podvodná facebooková stránka
Podvodná facebooková stránka.
Podvod (text správy)
Podvod (text správy).
Komunikácia na podvodnej stránke
Komunikácia na podvodnej stránke.
Komunikácia na podvodnej stránke
Komunikácia na podvodnej stránke.

ZOO Bratislava

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

2 odpovede na “Pozor na podvodnú stránku o ZOO Bratislava!”

Podvodná facebooková stránka, ktorá sa vydávala za FB profil ZOO Bratislava a pýtala od ľudí osobné údaje a platby, bola zablokovaná.

ZOO Bratislava opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí cez ďalšiu falošnú facebookovú stránku v mene zoo žiadajú od ľudí platby. V postoch promuje súťaž o vstupenky, „výhercov“ kontaktuje cez správu s požiadavkou zaplatenia 2 a viac eur, ako poplatku za poštovné.
ZOO Bratislava neorganizuje súťaž o vstupenky.
ZOO Bratislava odporúča všetkým, ktorí zaplatili, aby kontaktovali banku a zažiadali o zablokovanie karty.
ZOO Bratislava vyzýva ľudí, aby nekomentovali súťaž na podvodnej stránke, neodpisovali na správy a na Facebooku ju nahlásili ako podvodnú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *