Kategórie
Tlačové správy

Zábava na snehu pre celú rodinu

Vysoké Tatry ožili obľúbenými pretekmi bratov Žampovcov.

Záver zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách patril aj tento rok detským lyžiarskym pre­te­kom, za kto­rými stoja zjazdoví lyžiari Adam, Andreas a Teo Žampovci. BILLA ŽAMPA CUP pri­nie­sol cez ví­kend na Štrbské Pleso napínavú športovú atmosféru, aktívny oddych na snehu a dobrú náladu. Deviaty ročník obľú­be­né­ho špor­to­vého po­du­ja­tia ukončil sériu detských lyžiarskych pre­te­kov, ktoré sa túto sezónu po prvý­krát konali aj v Česku a Poľsku.

Hlavným bodom detských pretekov BILLA ŽAMPA CUP 2024 bol počas víkendu 23. a 24. marca tradične para­lelný slalom, v ktorom si 531 dievčat a chlapcov zmeralo sily jeden proti jednému. Do pretekov sa mohli prihlásiť všetky deti od 8 do 16 rokov, bez ohľadu na to, či sa lyžovaniu venujú na pro­fe­si­o­nál­nej úrovni v rámci klubov alebo pre ne ide len o voľ­no­ča­sové hobby. Za obľú­be­nou akciou stoja zjazdoví lyžiari Adam, Andreas a Teo Žampovci spolu s ge­ne­rál­nym partnerom po­du­ja­tia, spo­loč­nosťou BILLA. Keďže o BILLA ŽAMPA CUP už dlhšie pre­ja­vo­vali záujem aj účastníci z Poľska a Česka, po­du­ja­tie sa v tejto zimnej sezóne roz­ší­rilo o ja­nu­á­rové pre­teky v českej Peci pod Sněž­kou a o feb­ru­á­ro­vú zastávku v poľskom stre­disku Białka Tatrzańska.

Lyžovanie má v krvi aj BILLA

Generálny partner pretekov, sieť supermarketov BILLA, vidí v tomto po­du­jatí veľký zmysel. Sama dlho­dobo presadzuje zdravý životný štýl a svojich zákazníkov inšpiruje k pohybu a pra­vi­del­nému špor­to­vaniu. Rovnako si BILLA uvedomuje, že je zásadné viesť k aktív­nemu životu už deti.

„Pre BILLA sú oblasti športu či zdravého životného štýlu dôležité od začiatku jej pôsobenia na Slovensku. BILLA ŽAMPA CUP je jedno z našich ťažiskových partnerstiev a veľmi sa tešíme, že každoročne pritiahne na Štrbské Pleso viac a viac detí, mládeže, ale aj ich rodičov – tento rok sa na podujatí počas dvoch dní zúčastnilo viac ako 5 000 návštevníkov. Je skvelé, že podujatie je otvorené pre všetkých – teda aj pre tých, ktorí by si lyžovanie chceli vyskúšať, ale z rôznych dôvodov doteraz nemohli. Práve pre nich boli počas celého podujatia k dispo­zícii inštruktori a výstroj zadarmo. Máme za sebou dva super dni plné dobrej nálady a skvelých lyžiarskych výkonov. Ďakujeme bratom Žampovcom, ich tímu a, samo­zrejme, všetkým návštevníkom, ktorí prišli na Štrbské Pleso. Už teraz sa tešíme, čo o rok prinesie jubi­lej­ný 10. ročník BILLA ŽAMPA CUP-u,“ povedal Marek Doležal, generálny riaditeľ BILLA Slovensko.

Program pre malých i veľkých

Okrem paralelného slalomu čakala cez víkend mladých športovcov na Štrbskom Plese aj zábavná jazda zručnosti – Skills Run, v ktorej zdolávali viaceré prekážky. Pasovali sa tak s lyžiarskymi bránkami, terénnymi vlnami alebo si precvičili jazdu hore kopcom. Novinkou 9. ročníka BILLA ŽAMPA CUP-u bolo aj otvorenie novej kategórie „Hobby race“, na ktorej sa mohli zúčastniť práve deti neregistrované v lyžiarskych kluboch. Na svoje si prišli aj milovníci snow­boar­dingu. V spo­lu­práci s Aka­dé­miou Klaudie Medlovej, slovenskej reprezentantky v snow­boar­dingu, boli pre nich na svahu pripravené zábavné aktivity či možnosť získať viac informácií o freestyle snowboardingu. Na podujatí boli prítomní aj para­lym­pio­nici, ktorí odovzdali svoje skúsenosti a praktické infor­mácie rodinám, kde vyrastajú deti so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním. Podujatie zároveň ponúklo možnosť bezplatne si vyskúšať lyžovanie aj pre deti zo so­ciálne zne­vý­hod­ne­ných rodín, ktoré doposiaľ nemali takúto prí­le­ži­tosť. Návštevníci BILLA ŽAMPA CUP-u si tiež užili Olympijský deň aktivít, v rámci ktorého si vyskúšali olympijské zimné športy, ako aj nové modely lyží. V špe­ciál­nej aréne si malí aj veľkí zahrali snežný volejbal a futbal. Súčasťou sprie­vod­ného programu tiež boli beh na lyžiach, sánkovanie či biatlonová laserová strelnica. Nechýbala ani auto­gra­miáda top slovenských športovcov či atraktívna tombola.

„Z toho, že deti stále majú záujem o zimné športy, a že kaž­do­ročne na naše preteky poctivo trénujú, sa veľmi tešíme. Kým skúsení či odvážni detskí športovci na svahu pretekali, začia­toč­níci sa do ly­žo­va­nia mohli pustiť za asistencie pro­fe­si­o­nál­nych inštruk­to­rov. V testo­va­cej zóne si mohli vyskúšať nové modely lyží a na svoje si prišli aj lyžiarske kluby, ktoré už nie­koľko rokov motivujeme a pod­po­ru­jeme, napríklad hodnotnými cenami v podobe tréningových pomôcok,“ povedal Andreas Žampa.

Vďaka podpore spoločnosti BILLA je účasť na pretekoch bezplatná, a teda dostupná pre všetky deti.

Foto:

9. ročník BILLA ŽAMPA CUP-u
9. ročník BILLA ŽAMPA CUP-u.
Štart 9. ročníka BILLA ŽAMPA CUP-u
Štart 9. ročníka BILLA ŽAMPA CUP-u.
Stupne víťazov na 9. ročníku BILLA ŽAMPA CUP-u
Stupne víťazov na 9. ročníku BILLA ŽAMPA CUP-u.
CEO BILLA Marek Doležal (druhý zľava), COO BILLA Albena Georgieva (tretia sprava) a ŽAMPA SKI TEAM
CEO BILLA Marek Doležal (druhý zľava), COO BILLA Albena Georgieva (tretia sprava) a ŽAMPA SKI TEAM.
Paralelný slalom na BILLA ŽAMPA CUP-e
Paralelný slalom na BILLA ŽAMPA CUP-e.
BILLA ŽAMPA CUP – autogramiáda Adama, Andreasa a Tea Žampovcov
BILLA ŽAMPA CUP – auto­gra­mi­áda Adama, Andreasa a Tea Žam­pov­cov.
BILLA ŽAMPA CUP – zábava na snehu
BILLA ŽAMPA CUP – zá­ba­va na snehu.

Autor: Mgr. Marek Kravjar, hovorca BILLA.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *