Kategórie
Humanistická pomoc

Pomôžme Michalovi získať bionickú protézu

Už len 34 dní do ukončenia výzvy.

V tejto chvíli je z cieľovej sumy 15 855 € vy­zbie­ra­ných 10 265 €.

Pomôžme Michalovi získať bionickú protézu (DONIO)
Michal.

Keď mal Michal 2,5 roka, stala sa mu nehoda, ktorá mu na­vždy zme­ni­la jeho život. Počas za­bí­jač­ky na de­di­ne mu mlynček zomlel ľavé pred­lak­tie, ktoré mu následne doktori museli am­pu­to­vať do výšky lakťa.

Dnes má Michal z Oravy 29 rokov a počas svojho života mal od poisťov­ne hra­de­né iba este­tic­ké pro­tézy, ktoré ne­ma­li žiadnu funkčnosť a ne­po­má­hali mu pri bež­ných život­ných úkonoch. Dalo by sa povedať, že táto protéza je určená iba na to, aby mal niečím vyplnený rukáv svetra.

Kvôli tomu, že jeho kompenzačná pomôcka nebola určená na funkčnú pomoc, musel sa Michal naučiť už v sko­rom detstve vy­ko­ná­vať bežné úkony iba jednou rukou, prí­pad­ne si všetko pri­držia­val ústami, nohou, alebo kýpťom. Či už to bolo viazanie šnúrok na to­pán­kach, zipsovanie zimnej bundy alebo ry­so­va­nie na geo­metrii v škole. Všetko to a ešte oveľa viac musel Michal robiť inak ako my, ktorí máme obe funkčné ruky.

Pre nás, možno, banálne veci zo ži­vo­ta robia Michalovi v ži­vo­te naj­väčší problém. Ne­po­hyb­li­vá pro­téza mu ne­po­má­ha pri po­hy­boch, ktoré vy­ža­dujú funkciu jemnej mo­to­riky. Či už je to krá­ja­nie chleba, vešanie bie­lizne, nosenie nákupu, otvá­ra­nie fľaše s vodou a veľa ďalších úkonov, ktoré si ľudia s oboma rukami ani ne­u­ve­do­mu­je­me.

Viac sa dočítate v článku na stránke fundraisingo­vej plat­for­my Donio.

Čo je to Donio?

Fundraisingová platforma Donio
Fundraisingová platforma Donio.

Donio je miesto, kde každý má možnosť jed­no­du­cho získať financie na zme­nu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakla­da­te­ľom vždy odo­vzdá­vame 100 % získa­nej sumy.

Kliknite na odkaz a zvoľte si určitú sumu, ktorou mu po­mô­že­te získať bio­nic­kú ruku.

Pomôžme Michalovi získať bio­nic­kú pro­té­zu


Autor: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Pomôžme Michalovi získať bionickú protézu”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *