Kategórie
Tlačové správy

Ojazdených áut je na trhu medziročne viac a sú mladšie

V januári 2024 v slovenskej inzercii me­dzi­ročne pribudlo 9 per­cent áut.

Sú o niečo drahšie, no majú menej na­jaz­de­ných ki­lo­met­rov.

Skupina AURES Holdings

V januári 2024 bolo v ponuke na slo­ven­skom inzertnom trhu výrazne viac jazdených áut ako v de­cem­bri 2023 – tak­mer 61-tisíc, oproti 51-tisícom, čo pred­sta­vu­je nárast o 19,6 per­centa.

Znamená to vlastne návrat k bežnému stavu, pretože december býva pre via­noč­né sviatky naj­slab­ším mesiacom v roku, kedy obchody s ojaz­de­nými vozidlami výrazne stagnujú. Za­u­jí­ma­vej­šie je preto porovnanie s ja­nu­á­rom minulého roka, kde medzi­ročne v ponuke tuzemských inzertných serverov päťtisíc áut pribudlo (nárast o takmer 9 percent). Vyplýva to z ana­lýzy celého se­kun­dár­neho trhu inzerovaných vozidiel, vykonanej expertmi AAA AUTO, naj­väč­šieho predajcu ojaz­de­ných vozidiel v SR.

V januári 2024 sa zvýšila stredná (mediánová) cena po­nú­ka­ných vo­zi­diel, a to o 1 600 eur na 9 800 eur, no mierne klesli najazdené kilo­metre (167-tisíc vs. 174-tisíc km), taktiež sa znížil aj vek ojazdených vozidiel z 10,4 na 9,2 roka. Áut je teda medzi­ročne viac, no sú drahšie. Cena v inzercii po­nú­ka­ných áut však v ostat­ných troch rokoch neustále rastie.

„Tento stav je daný na jednej strane dlhodobým nedostatkom nových áut na trhu, ktorý sa pomaly vracia k dobám pred covidom a následnou čipovou krízou. A taktiež silnejším dopytom po ojaz­de­ných autách, čomu zod­po­ve­da­jú aj rekordné predaje u nás v AAA AUTO, či už za celý minulý rok alebo aj za tento január,“ hovorí Luboš Vorlík, výkonný riaditeľ spoločnosti AURES Holdings pre Slo­ven­sko a Česko, pre­vádz­ko­va­te­ľa siete auto­centier AAA AUTO a Mo­to­tech­na.

„Vysoké očakávania máme aj od celého tohto roku, žiadne známky slabnúceho dopytu zatiaľ na obzore nevidíme. Niektorí predajcovia nových vozidiel síce ohlásili znižovanie cien, sú to však len kozmetické zmeny, ktorých vplyv na se­kun­dárny trh s vo­zi­dlami bude podľa mňa veľmi obmedzený,“ dodáva Luboš Vorlík.

Škodovky stále vedú

Rovnako, ako v prípade predaja nových vozidiel, vedie aj v inzertnej ponuke jazdených áut česká Škoda. Nasledujú Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, Ford, Peugeot, Opel, deviata priečka patrí Hyundaiu a de­sia­ta Renaultu. Len pre za­u­jí­ma­vosť – naj­vyš­šie kilo­met­rové nájazdy majú inze­ro­vané vozidlá značky Audi (194-tisíc km) a Volkswagen (190-tisíc), naj­nižšie naopak Hyundai (102-tisíc km) a Peugeot (156-tisíc km). Naj­mladšie sú autá značky Hyundai s me­diá­nom 6,4 roku, naopak naj­star­šie z prvej desiatky sú vozidlá značky Ford s me­diá­nom 10,8 roku.

Elektromobily zlacneli

Trvalý nárast ponuky inzerovaných vozidiel badať pri čisto elek­tric­kých aj hy­brid­ných auto­mo­bi­loch. Pri elek­tric­kých vozidlách medzi­ročný rast pred­sta­vuje tak­mer 51 percent – na 827 kusov inze­ro­va­ných kusov, v prí­pa­de hybridných vozidiel ide o ná­rast 37 percent – na 1 057 kusov.

„Za poklesom cien elektrovozidiel stojí najmä globálne zlacnenie nových vozidiel Tesla, ktoré sa prepísalo aj do cien ojazdených áut. Ešte vlani v ja­nu­ári bol cenový medián naj­pre­dá­va­nej­šej Tesly Model 3 na úrovni 46 490 eur, tento rok je to 33 140 eur, teda o ne­sku­toč­ných 13 350 eur menej,“ komentuje Luboš Vorlík s tým, že nižšie ceny vozidiel sú tu aj z dôvodu vyššieho kilo­metro­vého nájazdu (71-tisíc vs. 34-tisíc km) aj veku (3,2 vs. 1,9 roku) v prípade Tesly 3.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *